พระราชกรณียกิจสำคัญเมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

posted: 2 years ago
9,913 views
พระราชกรณียกิจสำคัญเมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

comments

นับเป็นความปลื้มปิติยินดีของชาวไทยทั้งประเทศ ที่รัฐสภาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์อัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี ดังนั้น Rabbit Daily จึงขอนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ที่ควรค่าแก่การศึกษาและเรียนรู้ค่ะ

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านการทหาร :

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นต้นในระดับอนุบาล รุ่นที่ 2 จากโรงเรียนจิตรลดาแล้วจึงเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซท ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย แล้วทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ (ด้านการทหาร) จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

w26

เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทย ทรงรับราชการทหารและศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 46 เมื่อปี 2520 แล้วทรงผนวช เมื่อปี 2521

ครั้นแล้ว ทรงศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 2 เมื่อปี 2525 และสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จากประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2535

พระยศทางทหารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงดำรงตำแหน่งพลเอกสามเหล่าทัพ คือ พระยศพลเอกของกองทัพบกไทย พระยศพลเรือเอกของกองทัพเรือไทย พระยศพลอากาศเอกของกองทัพอากาศไทย

home_040-tile

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านศาสนา :

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2509 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

นอกจากนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนา โดยเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จัดการพระราชพิธีทรงผนวช ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ โดยทรงได้รับถวายพระสมณนามว่า “วชิราลงฺกรโณ” และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2521

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และการถวายผ้าพระกฐินหลวงตามวัดต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังทรงเป็นองค์อุปถัมป์ศาสนาอื่นในประเทศไทยด้วย

muslimthai

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา :

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในทุกระดับ เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลและพระราชทานชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ

gall_13512135_1724450121139645_790697780143593367_n

นอกจากนั้น พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการศึกษายังขยายไปสู่ท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นๆ ได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สนองพระราชประสงค์ ด้วยการน้อมเกล้าฯ ถวายโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 6 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนพัชรกิติยาภา อำเภอปากปลา จังหวัดนครพนม โรงเรียนมัธยมจุฑาวัชร อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนมัธยมวัชเรศ อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี โรงเรียนมัธยมจักรีวัชร อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา โรงเรียนมัธยมวัชรวีร์ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ โรงเรียนมัธยมบุษย์น้ำเพชร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


นับว่าเป็นโชคดีของคนไทยที่ได้เกิดอยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ และเล็งเห็นความสำคัญในทุกๆ ด้านทั้งการทหาร การศึกษา และศาสนา อย่างไรก็ตามยังมีพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 อีกมากมายหลากหลายอย่าง ที่ชาวไทยของเราสามารถน้อมนำไปปฏิบัติ และนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป


avatar
by Jutalak Cherdharun
เป็นนักเขียนผู้รักหมา แต่ไม่เคยเขียนบทความเรื่องหมา ถนัดบทความสัพเพเหระ ยันบทความข่าว งานอดิเรกคือแชร์คลิปน้องหมาลงเฟซบุ๊ก ไปคาเฟ่หมา งานประกวดหมา วาดรูปหมา และกอดหมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon