เพื่อประชาชนที่อยู่ห่างไกล พระองค์หญิง ทรงมีพระดำริให้สร้าง พระเมรุมาศเสมือนจริง

posted: 1 year ago
เพื่อประชาชนที่อยู่ห่างไกล พระองค์หญิง ทรงมีพระดำริให้สร้าง พระเมรุมาศเสมือนจริง

comments

เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน ได้เผยแพร่ถึงพระประสงค์ของ พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้จัดทำพระเมรุมาศเสมือน (Virtual Phra Meru Mas) โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) ในการถ่ายทำ บันทึก และจัดแสดง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ไม่มีโอกาสได้เข้าชม ได้ชมพระเมรุมาศผ่านทางเว็บไซต์เพื่อประชาชนที่อยู่ห่างไกล พระองค์หญิง ทรงมีพระดำริให้สร้าง พระเมรุมาศเสมือนจริง
Credit: เดลินิวส์

และเป็นการเก็บรักษาสมบัติทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งได้ร่วมกับ คณะจิตอาสา ศิษย์เก่า และ คณาจารย์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วีรวรรณ์ จิรโศภิน ผู้ประสานงานโครงการ วิษณุ ชุณหจินดา เซน นันทวิญญู วรพจน์ ส่งเจริญ ช่างภาพ ออกแบบ และอำนวยการผลิต โดยวรพจน์ ส่งเจริญ ในการสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ที่ http://www.palaces.thai.net/phrameru

 


avatar
by Anatta อนัตตา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon