พาส่อง 5 กองทุนน่าสนใจ ไม่ลงทุนไม่ได้แล้ว!

posted: 2 years ago
52,280 views
พาส่อง 5 กองทุนน่าสนใจ ไม่ลงทุนไม่ได้แล้ว!

comments

การลงทุนนั้น นอกเหนือจากการค้าขายสินค้า สร้างธรุกิจด้วยตัวคุณเองแล้ว  กองทุน หรือหุ้น ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเหล่านักลงทุนทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ ไม่ควรพลาด  แต่หลายๆ คนอาจจะยังสงสัย รวมถึงสนใจเกี่ยวกับกองทุนต่างๆ ว่า แต่ละกองทุนนั้น มีข้อดีแตกต่างกันอย่างไรนะ?

วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ 5 กองทุนน่าสนใจ ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด และไม่ควรมองข้าม!

1.พักใจ พักเงิน กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund หรือ MMF)  คือ กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ อายุต่ำกว่า 1 ปี, เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝากธนาคาร หรือบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงินสถาบันการเงิน หรือตราสารหนี้ต่างๆ ที่ครบกำหนดชำระเงินไม่เกิน 1 ปี ในที่นี้จะเรียกว่าเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

Business diagram on financial report with coins
กองทุนรวมตลาดเงิน เหมาะสำหรับการพักเงินเพื่อรอลงทุน หรือทำธุรกิจอื่นๆ ต่อไป ในช่วงตลาดหุ้นผันผวน

เนื่องจากเป็นกองทุนเปิด ที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดย บลจ. ส่วนใหญ่ยังกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินได้เร็ว เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงน้อย ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยธนาคาร เหมาะสำหรับการนำเงินมาพักไว้ในระยะสั้นๆ เพื่อเตรียมการลงทุนอื่นๆ ต่อไป

ข้อดี : ความเสี่ยงต่ำ, สภาพคล่องตัวสูง

 

2. วิ่งระยะยาวไปกับ กองทุน Passive Fund

กองทุน Passive Fund เป็นการลงทุนที่เน้นลงทุนให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงของตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีต่างๆ ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนในระยะยาว เพราะจะสามารถทำผลกำไรได้ดี และการลงทุนในกองทุนแบบนี้ จะเป็นการลงทุนโดยซื้อหุ้นทั้งตลาดตามดัชนี โดยจะไม่พยายามทำตัวเหมือนว่า เลือกหุ้นที่ ‘ดีที่สุด’  หรือ หลีกเลี่ยงหุ้นที่ ‘แย่ที่สุด’

Pen and report paper, business conceptual
กองทุน Passive Fund เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการถือหุ้นยาวๆ ไม่โลดโผน เพราะอ้างอิงตามดัชชีตลาด

กองทุนเหล่านี้เป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีและสม่ำเสมอ อีกทั้งยังไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่แพงจนเกินไป เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาว อาจจะได้กำไรไม่หวือหวา รวยช้าหน่อย แต่ความเสี่ยงต่ำมาก และการันตีว่ามีเงินเก็บแน่นอน

ข้อดี : ค่าธรรมเนียมถูก, สามารถถือหุ้น หรือลงทุนระยะยาวได้, ความเสี่ยงต่ำ, เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในการวิเคราะห์ คัดเลือกหุ้นรายตัว หรือไม่ไว้ใจฝีมือในการคัดเลือกหุ้นของผู้จัดการกองทุน

3. ชอบกระแสเงินสด ต้อง กองทุนหุ้นปันผล

กองทุนหุ้นปันผล คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะต่างๆ มีนโยบายว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ผลตอบแทนจากการดำเนินงานของกองทุนตามสัดส่วนของการถือหน่วยลงทุนนั่นเอง เช่น เราถือหน่วยลงทุนในกองทุน A 10 หน่วย กองทุน A จ่ายปันผล 1 บาทต่อ 1 หน่วย เราก็จะได้เงินปันผล 10 บาท

Digital Stock exchange panel high resolution
กองทุนหุ้นปันผล จะให้เงินปันผลตามแต่นโยบายของบริษัทนั้นๆ หากมีกำไรมาก ก็ยิ่งได้ปันผลมาก

กองทุนนี้ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสด เป็นช่วงๆ เพื่อนำไปลงทุนต่อไปได้ ซึ่งการปันผลเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายกองทุน และขึ้นอยู่กับกำไรของบริษัท แต่ในทางกลับกัน เงินปันผลอาจได้น้อยลงในช่วงตลาดขาลง นอกจากนี้ยังใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้ ยกเว้นว่าคุณขายหุ้นกองทุนปันผลและได้กำไร ถึงจะไม่ได้เสียภาษี

ข้อดี : หากตลาดหุ้นเป็นช่วงขาขึ้น จะได้กำไรมาก, สามารถขายหุ้นในกองทุนเพื่อเพิ่มกำไรให้ได้, เหมาะกับผู้มีรายได้ประจำ หรือต้องการนำเงินมาใช้ระหว่างการลงทุน

4. ยังไม่เชี่ยวเรื่องหุ้น ต้อง กองทุน LTF

กองทุนรวมหุ้นระยาว (Long-Term Equity Fund) หรือที่เรียกว่า LTF เป็นกองทุนรวมที่เกิดมาจากแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้นจดทะเบียนในตลาดรอง เช่น SET และ MAI เพื่อช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น จึงเน้นการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนแล้ว นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น หรือไม่มีเวลาติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด ซ้ำยังช่วยสร้างวินัยในการออมของผู้ลงทุนรายย่อยในระยะยาวมากยิ่งขึ้นด้วย

Venture capital or crowd funding finance and investment concept businessmen holding up dollar currency aloft
กองทุน LTF นั้น ไม่มีภาระผูกพันให้ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี แถมกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเงินที่นำมาลงทุน ได้มากถึงร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งปี หรือไม่เกิน 500,000 บาท และแม้จะไม่มีเงื่อนไขให้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ปีใดที่มีการลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปี

ข้อดี : ลดหย่อนภาษีได้, เหมาะกับคนอยากลงทุนในหุ้น แต่ไม่มีเวลาติดตาม, ไม่มีเงินกำหนดขั้นต่ำ

5. นึกถึงชีวิตหลังเกษียณ นึกถึง กองทุน RMF

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF (retirement mutual fund)  เป็นกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการสนับสนุนวินัยการออมในระยาวเพื่อวัยเกษียณเมื่อพ้นจากงานและไม่มีรายได้ประจำแล้ว จัดได้ว่าเป็นกองทุนอีกหนึ่งชนิดที่น่าสนใจ และไม่น้อยหน้ากองทุนอื่นๆ เลย

กองทุนนี้ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ถึงวัยเกษียณจะมีเงินก้อนเพื่อการใช้จ่าย แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี โดยลงทุนขั้นต่ำอย่างน้อย 3% ของรายได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท สามารถซื้อหน่วยลงทุนปีเว้นปีได้ แต่ต้องลงทุนและถือหน่วยลงทุน จนกระทั่งอายุครบ 55 ปี

Good Internet is very helpful in everyday life
กองทุน RMF นั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาเงินออมในวัยเกษียณ

นอกจากนี้ ยังต้องลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (นับแบบวันชนวัน) เช่น หากคุณซื้อหน่วยลงทุนตอนอายุ 53 ปี ก็ต้องลงทุนต่อเนื่องไปจนครบ 5 ปี แม้อายุจะเกิน 55 ปี แล้วก็ตาม

และยังได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี หากซื้อหน่วยลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15 % ของเงินได้ในแต่ละปี โดยเมื่อนับรวมกับเงินสะสมเข้า, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ข้อดี : เหมาะกับออมเงินระยะยาว, ลดหย่อนภาษีได้, เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ไม่มีกองทุนหลังเกษียณ หรือผู้ที่ต้องการลงทุนเพิ่มเคิม, ไม่ต้องเสียภาษี, ความเสี่ยงต่ำ

 

ในแต่ละกองทุนนั้น ล้วนให้ผลการตอบแทน และการลงทุนที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนแล้วล่ะ ว่าจะเลือกกองทุนไหนที่ตอบโจทย์ของตัวคุณเองบ้าง ขอให้โชคดีกับการลงทุนในครั้งนี้นะ!


avatar
by คะน้าใบเขียว
มนุษย์ผู้มีชีวิตชีวายามค่ำคืน ตอนนี้ดูเหมือนจะกำลังพยายามทำความเข้าใจกับมักเกิ้ลในยุคปัจจุบันอยู่ แต่ทุกวันนี้ นางก็ยังไม่ชินเสียทีจริงๆ นั่นแหละ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon