ทราบหรือไม่ ? ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’ ทรงประดิษฐ์ฟอนต์แบบภาษาในคอมพิวเตอร์ด้วย

posted: 2 years ago
7,588 views
ทราบหรือไม่ ? ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’ ทรงประดิษฐ์ฟอนต์แบบภาษาในคอมพิวเตอร์ด้วย

comments

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระทัยศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาการการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ภายในห้องทรงงานของพระองค์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรศัพท์และแผนที่สำหรับติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะยามมีเหตุอุทกภัยจะได้ทรงช่วยเหลือราษฎรได้ทันท่วงที ทั้งนี้พระองค์ท่านทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง นอกเหนือจากทรงใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจแล้ว ยังทรงใช้คอมพิวเตอร์สำหรับแต่งเพลง และออกแบบ ‘ส.ค.ส. พระราชทาน’ ให้แก่คนไทยเป็นประจำทุกปีในวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530-2559 ชม รวบรวม ‘ส.ค.ส. พระราชทาน’ มงคลชีวิตอันยิ่งใหญ่ของคนไทย

king-reading


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระทัยการออกแบบรูปแบบตัวอักษร หรือที่เราเรียกกันว่า ‘ฟอนต์’ (font) โดยในปี พ.ศ. 2529 พระองค์ทรงเริ่มศึกษาโปรแกรม Fontastic และในปี พ.ศ. 2530 ทรงประดิษฐ์ฟอนต์ของพระองค์เองเพื่อนำมาใช้ใน ส.ค.ส. พระราชทานด้วย ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยหลายแบบ เช่น แบบจิตรลดา แบบภูพิงค์ นอกจากนี้ทรงศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์แสดงอักษรเทวนาครี หรือที่ทรงเรียกว่า ‘ภาษาแขก’ ซึ่งอักษรเทวนาครีมีรูปแบบไม่คงที่ เนื่องจากหากนำส่วนหนึ่งของอักษรมาต่อรวมกับอีกส่วนหนึ่งของอักษร จะเกิดเป็นอักษรใหม่ พระองค์ทรงสนพระทัยศึกษาอย่างจริงจังจากพจนานุกรมและตำราภาษาสันสกฤต อีกทั้งยังทรงสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีสันสกฤต เคยมีผู้อธิบายว่าสาเหตุที่พระองค์ท่านทรงสนพระทัยศึกษาอักษรแขก เนื่องจากจะนำไปสู่ความเข้าใจด้านอักษรศาสตร์และเข้าใจหัวข้อธรรมะมากยิ่งขึ้น เนื่องจากพระองค์ท่านทรงศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและจริงจัง

ในหลวงผนวช


Rabbit Daily ขอหยิบยกตอนหนึ่งจากหนังสือ ‘ดุจดวงตะวัน’ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานสัมภาษณ์ เรื่องพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ในหลวง-คอมพ์

ในหลวง-พระเทพ


ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ (อดีตผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) : ข้าพระพุทธเจ้าเคยได้ยินว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์ฟอนต์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : เข้าใจว่าประดิษฐ์เหมือนกับที่ทำตัวเขียนอะไรต่างๆ อย่างของ PC นี้ แต่ก่อนท่านจะใช้ CU WRITER แล้วก็เอามาทำเขียนทีละตัวๆ เขียนภาษาสันสกฤตซึ่งทำเอง หรือว่าตัวเขียนภาษาไทยนี่ก็ทำเอง เพราะรู้สึกว่าท่านไม่โปรดมากที่เขาประดิษฐ์ตัวเขียนกันใหม่ๆ ตัวเขียนที่ขีดเส้นฉวัดเฉวียนอะไรนี่ กริ้วทุกที ท่านก็จะเขียนของท่านเอง แต่ว่าที่ประดิษฐ์คำนั้น ท่านก็ใช้ software ของเดิม เพราะฉะนั้น ท่านเคยรับสั่งเมื่อมีการเฉลิมพระเกียรติอะไรกันทีหนึ่ง ว่าจะเอาฟอนต์ของท่านเผยแพร่ ท่านจึงบอกว่า ความจริงแล้วมันไม่ถูก เพราะลิขสิทธิ์เป็นของคนอื่น ของเราเป็นแค่เอามาเขียน แต่ว่าตัวโปรแกรมเก่าเป็นของคนอื่น ท่านไม่ได้ทำมาเองตั้งแต่ต้น มันไม่ถูก แต่ว่าที่เห็นท่านเขียนเองเป็นตัวสันสกฤต (หมายถึงอักษรเทวนาครี) ไม่ได้ซื้อมาสำเร็จรูปแบบที่ว่าใครเขาทำเอาไว้แล้ว


ตัวอย่างรูปแบบ ‘ฟอนต์’ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประดิษฐ์และทรงนำมาใช้ใน ส.ค.ส. พระราชทานเนื่องในวันปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทย

สคส1


สคส2


สคส3


สคส.4


นับว่าเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีในรัชสมัยของพระมหากษัตรย์ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับใครที่มีเพื่อนชาวต่างชาติที่กำลังจะมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงนี้ คุณก็สามารถให้คำแนะนำดีๆ ได้เช่นกัน จะบอกเพื่อนชาวต่างชาติอย่างไร ให้เข้าใจสถานการณ์เมืองไทยใน ‘ช่วงโศกเศร้า’


avatar
by เคอร์เซอร์กะพริบ
อัพเดตกระแสฮิตติดโซเชียล เกาะติดอีเว้นท์ชิคๆรอบกรุง จับตาทุกความเคลื่อนไหวของเซเลบริตี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon