“ฟินเทคไทย”จุดเปลี่ยนธุรกิจประกันภัยสู่ยุคอินชัวร์เทค (EP.2)

posted: 2 years ago
“ฟินเทคไทย”จุดเปลี่ยนธุรกิจประกันภัยสู่ยุคอินชัวร์เทค (EP.2)

comments

ปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยได้เข้าสู่กระแสเทคโนโลยีฟินเทคที่จะเข้ามาขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านประกันภัย รวมถึงสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรประกันภัยให้มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานสากลและความพร้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ ณ ขณะนี้ทั้งนี้ในงานแสดงการเงิน การลงทุน ยุคเทคโนโลยีดิจิตัล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นางสาววสุมดี วสีนนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนาและมาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กล่าวในการเสวนาหัวข้อ “ขับเคลื่อนฟินเทคไทย โอกาสบนความมั่งคั่ง” ว่า ในส่วนของธุรกิจประกันภัยคงเหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ ที่กระแสดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำธุรกิจในปัจจุบัน แม้ว่าธุรกิจประกันภัยยังไม่ได้มีการพัฒนาอย่างมากนักในเรื่องของอินชัวร์เทค แต่เริ่มเห็นกระแสนี้ในต่างประเทศมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

นางสาววสุมดี วสีนนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนาและมาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (ขอบคุณภาพจาก BTimes)

ทั้งนี้ส่วนอุตสาหกรรมประกันภัยในไทย ณ ปัจจุบันค่อนข้างเป็นแบบ Mass Products คือ ประกันภัยรถยนต์จะมีหน้าตาเหมือน ๆ กัน ไม่มีความแตกต่างในเรื่องรูปของสินค้าในระหว่างบริษัทประกัน ส่งผลให้การสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคยังไม่มีความหลากหลาย ฉะนั้นในอินชัวร์เทคที่กำลังจะเข้ามา จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นและมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจชีวิตประจำวันเราได้มากที่สุด

businessman with open hand gesture presenting demand supply diag

“รูปแบบประกันภัยทุกวันนี้ เชื่อว่าเกือบทุกคนมีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และยังต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยทุกวัน ในขณะที่บางครั้งผู้มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เองไม่ได้ใช้รถทุกวัน ต้องไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศเป็นสัปดาห์ แล้วทำไมถึงต้องจ่ายทุกวัน ซึ่งในอนาคตผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะ  Products on demand คือ รูปแบบประกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามชีวิตประจำวัน จะมีความใกล้ชิดกับตัวเรามากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้ไปต่างประเทศก็สามารถเลือกใช้กรมธรรม์คุ้มครองการเดินทางได้ หรืออีกสัปดาห์ถัดไปต้องเดินทางไปล่องเรือ ก็อาจเปลี่ยนมาเป็นกรมธรรม์เกี่ยวกับการร่องเรือได้” นางสาววสุมดี กล่าว

judge gavel money and scales

ทั้งนี้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา (2559) คปภ. ได้มีการนำเสนอ Regulation (การควบคุม) เข้าไปที่คณะกรรมการ คปภ. เรื่องการขายประกันภัยผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถขายประกันภัยผ่านทางออนไลน์ให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อกำหนดที่บริษัทประกันภัยต้องมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและต้องมีมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยฐานข้อมูลลูกค้า ซึ่งมาตรฐานต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดภายใน พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Innovation Gear Solution Concept

ดังนั้นต่อจากนี้ไปจะได้เห็นการพัฒนาธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น หรือในเรื่องของดิจิทัลยิ่งมากขึ้น และแน่นอนว่าจะต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการบริหารจัดการภายในบริษัทประกันภัยเอง อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าโอกาสของผู้ประกอบการฟินเทคจะเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องของการเป็นพันธมิตรร่วมกันกับบริษัทประกันภัย

Blockchain word with icons as vector illustration

นางสาววสุมดี ได้กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันฟินเทคในประเทศไทยมีการตื่นตัวที่เห็นได้ชัดคือ สถาบันทางการเงิน ขณะที่บริษัทประกันภัยเองยังคงเป็นผู้ตามแต่ก็มีความตื่นตัวไม่น้อย เนื่องจากจะเห็นได้ว่ามีบริษัทประกันภัยบางแห่งได้มีการจัดตั้งศูนย์ Innovation ที่มารองรับกับยุคดิจิทัลโดยเฉพาะ แต่ ณ ปัจจุบันยังคงต้องอยู่ในกรอบและกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์

Concept about cloud computing, applications, storage, services online

สำหรับฐานข้อมูลที่เก็บในอินชัวร์เทค อนาคตจะถูกจัดเก็บ บน Cloud ร่วมกับระบบ Blockchain ก็จะทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นสมาร์ทคอนแทคขึ้นมา ส่งผลให้รูปแบบประกันชีวิตจะตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และยังสามารถเข้าไปแก้ไขผลประโยชน์ หรือข้อมูล ด้วยการยืนยันตัวตนได้

Car insurance

นอกจากนี้ในอนาคตรูปแบบกรมธรรม์รถยนต์อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ถ้าประเทศไทยเข้าสู่โลกยุคที่ไม่มีคนขับรถ เนื่องจากปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างสหรัฐอเมริกา รถยนต์จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการขับขี่โดยไร้คนขับ ถ้าประเทศไทยเข้าสู่ยุคนี้เมื่อไหร่ ธุรกิจประกันภัยเองต้องมีการปรับกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ บุคลากรต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด


ก.คลังไฟเขียวให้ขายประกันระบบออนไลน์พร้อมคุ้มครองผู้บริโภคแบบครบวงจร

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ด้านดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้เงิน หรือ ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลธุรกรรมประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ โดยผ่านความเห็นชอบของบอร์ดคปภ. และเสนอให้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

Male hands using mobile banking

ขอแจ้งว่าขณะนี้ประกาศทั้งสองฉบับได้มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยจะมีผลบังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ได้มีเวลาในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ให้เป็นไปตามประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้อย่างง่ายดาย โดยมีกฎกติการองรับไว้อย่างชัดเจน

Blockchain icon displayed on touchscreen of modern smartphone

สำหรับสาระสำคัญ ๆ ของประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ เช่น การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยสามารถดำเนินการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นช่องทางการเสนอขายใหม่ ไม่มีการพึ่งพาตัวแทนประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงเจตนาขอทำประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัท นายหน้า หรือธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถเสนอขายผ่านช่องทางนี้ได้ และแบบกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนวิธีขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับความเห็นชอบจาก นายทะเบียน ซึ่งบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันภัยไปแล้ว หากต้องการจำหน่ายกรมธรรม์ชนิดนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องมาขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนด้วย ในส่วนของการชำระเบี้ยประกันภัย หากทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้น และบริษัทต้องขอคำยืนยันการทำประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยภายใน 7 วัน หลังจากออกกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งบริษัทต้องให้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ภายใน 15 วัน (ยกเว้น กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง)

Financial arrows and gold coins, business background, computer

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการขายผ่านช่องทางตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย หรือธนาคาร ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย และลดต้นทุนของบริษัทในระยะยาว เช่น การกรอกใบคำขอเอาประกันภัยโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และในส่วนการชดใช้เงิน หรือ ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยสามารถกระทำโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการรับเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Financial technology (Fintech) concept. Man holding smartphone

นอกจากนี้ประกาศทั้ง 2 ฉบับ ยังระบุมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยกำหนดให้บริษัท นายหน้าประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ขอทำประกันภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า ประกาศทั้งสองฉบับนี้จะทำให้ คปภ.สามารถวางหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจกรรมของบริษัทประกันภัยที่จะทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรทั้งกระบวนการตั้งแต่การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย จนถึงการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ในการปฏิบัติตามประกาศฯ โดยบริษัทสามารถเลือกที่จะนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทั้งกระบวนการตั้งแต่การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัยจนถึงการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือจะเลือกเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทมีความพร้อม เช่น อาจนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เฉพาะในการออกกรมธรรม์ประกันภัยก็ได้ ดังนั้นการกำกับดูแลระบบประกันภัยยุคใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎกติกาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการกำกับดูแล ตลอดจนเพื่อปกป้องประชาชนผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการทำธุรกรรมประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์


ต้องยอมรับว่า ทิศทางของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าที่คิด แม้กระทั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เองก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของกฎระเบียบ ฉะนั้นธุรกิจประกันภัยมีโอกาสที่จะเติบโต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเทคโนโลยี  Blockchain และ Cloud ขณะที่ในส่วนของผู้บริโภคเองก็ต้องการความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้วย และในสัปดาห์หน้า “ฟินเทคไทย” ตอนสุดท้าย Rabbit Daily นำเสนออีกด้านของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมีมุมมองเป็นอย่างไร อย่างพลาดนะคะ ส่วนใครยังไม่ได้อ่านตอนที่ 1 คลิกด้านล่างได้เลยค่ะ
‘ฟินเทคไทย’ เปลี่ยนโลกเขย่าธุรกิจการเงินยุคดิจิทัล (EP.1)


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon