ฟีนิกซ์ประกันภัย

posted: 5 years ago
4,222 views
ฟีนิกซ์ประกันภัย

comments

ฟินิกซ์ประกันภัย

ประวัติบริษัท

ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด” ในปี พ.ศ. 2543 เพื่อประกอบกิจการรับประกันวินาศภัย ภายหลังบริษัท มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน และแปรสภาพเข้าสู่บริษัทมหาชน จึงได้เปลื่ยนชื่อ มาเป็น เ “บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด” เมื่อปี พ.ศ. 2550

Viriyah Insurance

สินค้าประกันของ ฟินิกซ์ประกันภัย

บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย ให้บริการรับประกันรถยนต์ และประกันแบบอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ อาทิ เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทะเลและขนส่ง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ นอกจากประกันภัยแบบภาคบังคับ และแบบสมัครใจแล้ว บริษัท ยังจัดเคมเปญพิเศษให้แก่ลูกค้าคนไทย “สู้ภัยน้ำท่วม” ซึ่งรับประกันความเสียหายแก่รถยนต์ส่วนบุคคล จากภัยน้ำท่วม ซึ่งเคมเปญนี้ได้รับความตอบรับเป็นอย่างดี เพราะเหมาะกับสภาวะภูมิอากาศของประเทศไทย ที่เกิดอุทกทัยขึ้นบ่อยครั้งในแต่ละปี

MuangThai Insurance

บริการของ ฟินิกซ์ประกันภัย

บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย เปิดให้บริการสายด่วน แจ้งเคลมตลอด 24 ชม. พร้อมข้อมูล อู่ซ่อมรถ ศูนย์อะไหล่ และสถานพยาบาลในเครือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon