10 ภาพการ์ตูน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม อดีต VS ปัจจุบัน ว่ามันต่างกันขนาดไหน!!

posted: 3 years ago
1,219 views
10 ภาพการ์ตูน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม อดีต VS ปัจจุบัน ว่ามันต่างกันขนาดไหน!!

comments

10 ภาพการ์ตูน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม อดีต VS ปัจจุบัน ว่ามันต่างกันขนาดไหน!! (7)

“กาลเวลาเปลี่ยนไป ใจคนก็เปลี่ยนตาม” คำๆ นี้อาจจะใช้ได้อยู่ตลอด แต่อาจไม่ใช่เพียงแค่เวลากับใจกับคนเท่านั้นที่เปลี่ยน เพราะเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้นนั้น ก็ส่งผลให้พฤติกรรมมนุษย์เองก็แปรผันตามเช่นกัน ดังภาพการ์ตูนต่อไปนี้ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตกับปัจจุบัน

Viriyah Insurance

1.

10 ภาพการ์ตูน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม อดีต VS ปัจจุบัน ว่ามันต่างกันขนาดไหน!!

2.

10 ภาพการ์ตูน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม อดีต VS ปัจจุบัน ว่ามันต่างกันขนาดไหน!! (4)

3.

10 ภาพการ์ตูน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม อดีต VS ปัจจุบัน ว่ามันต่างกันขนาดไหน!! (8)

4.

10 ภาพการ์ตูน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม อดีต VS ปัจจุบัน ว่ามันต่างกันขนาดไหน!! (3)

5.

10 ภาพการ์ตูน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม อดีต VS ปัจจุบัน ว่ามันต่างกันขนาดไหน!! (2)

Dhiphaya Insurance

6.

10 ภาพการ์ตูน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม อดีต VS ปัจจุบัน ว่ามันต่างกันขนาดไหน!! (7)

7.

10 ภาพการ์ตูน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม อดีต VS ปัจจุบัน ว่ามันต่างกันขนาดไหน!! (6)

8.

10 ภาพการ์ตูน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม อดีต VS ปัจจุบัน ว่ามันต่างกันขนาดไหน!! (5)

9.

10 ภาพการ์ตูน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม อดีต VS ปัจจุบัน ว่ามันต่างกันขนาดไหน!! (10)

10.

10 ภาพการ์ตูน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม อดีต VS ปัจจุบัน ว่ามันต่างกันขนาดไหน!! (9)

เพื่อนๆ ว่าไง คิดว่าจริงมั้ย? กับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์ที่เกิดขึ้น

แหล่งที่มา : doublemesh.com

avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon