รู้ไว้ไม่มีพลาด! กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรใช้ในเรซูเม่

posted: 2 years ago
1,808 views
รู้ไว้ไม่มีพลาด! กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรใช้ในเรซูเม่

comments

ปัจจุบันการสมัครงานมีหลากหลายวิธีทั้งการสัมภาษณ์ผ่านวีดีโอ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รวมถึงการสมัครด้วยช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทำให้ภาษาที่ใช้ในใบสมัครงานหรือเรซูเม่มีการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เนื่องจากเพื่อให้ตอบรับกับแพลตฟอร์มต่างๆ ดังนั้นคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เรซูเม่นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ และความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดี วันนี้เราจึงจะไปดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง ที่เราต้องใช้บ่อยๆ ในการเขียนเรซูเม่Apply = สมัคร

Good interpersonal skills = ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

Good human relations = มีมนุษยสัมพันธ์ดี

Pleasant personality = มีบุคลิกดี

Initiative = มีความคิดริเริ่ม

Military status = สถานภาพทางทหาร

Military exempted = ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

Completed military service = ผ่านการคัดเลือกแล้ว

Special abiltiy = ความสามารถพิเศษ

Expected Salary = เงินเดือนที่ต้องการ

Application Form = ใบสมัคร

Marital status = สถานภาพทางการสมรส

Spouse = คู่สมรส

Single = โสด

Married = แต่งงานแล้ว

Widowed = ม่าย

Divorced = หย่าร้าง

Primary School = ประถมศึกษา

Secondary School = มัธยมศึกษาตอนต้น

High School = มัธยมศึกษาตอนปลาย

Vocational Certificate = ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา

Vocational = อาชีวศึกษา

High Vocational Certificate = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Bachelor’s degree =ปริญญาตรี

Diploma = อนุปริญญา

Reference = บุคคลที่อ้างอิง

Responsibilities = งานที่รับผิดชอบ

Expert in = ความเชี่ยวชาญ

Extra-curricular activities = กิจกรรมนอกหลักสูตร

Seminars = การสัมมนาที่เคยเข้าร่วม

Meeting targets = จัดการงานได้ตามเวลา

Handle stress easily = จัดการกับความเครียดได้ดี

Can-do attitude = มีทัศนคติที่บอกว่าทำได้

Drive to succeed = กระตือรือร้นต่อความสำเร็จ

Eager to learn = กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

Good at multitasking = มีประสิทธิภาพในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน

Self-disciplined = มีวินัยในตนเอง

Self-reliant = เชื่อมั่นใจตนเอง

Self-controlled = ควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดี

Self-motivated = สร้างแรงจูงใจด้วยตนเอง

Self-confident = มั่นใจในตนเอง

Out-of-the-box thinker = คิดนอกกรอบ

นอกจากการใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงก็คือการเลือกระดับภาษาที่ตนเองสามารถสื่อสารได้จริงๆ ให้เหมือนกับว่าตัวคุณเองใช้ภาษานั้นในการพูดคุย เพราะไม่เช่นนั้นหากคุณต้องพูดในขณะสัมภาษณ์จริงๆ อาจต่างกับเรซูเม่เกินไป จนทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือได้การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในเรซูเม่เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคดีๆ ในการสมัครงาน ที่ Rabbit Daily นำฝากกัน และยังมีอีกมากมายให้ทุกคนได้ติดตามกันได้ที่นี่ เช่น ข้อคิดจากคนอายุ 30 ถึงเด็กจบใหม่ และเทคนิคการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

 


avatar
by DeepA
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon