รับ AEC กับ 10 ภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก

posted: 3 years ago
2,480 views
รับ AEC กับ 10 ภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก

comments

ในการอยู่ร่วมกัน มนุษย์จำเป็นต้องมีเครื่องสำคัญในการสื่อสารความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และความคิดเห็นของตัวเอง ซึ่งเครื่องมือที่ดีที่สุดก็คือ ภาษา มีภาษาอยู่หลายร้อยภาษาในโลกนี้ แต่ละภาษาก็มีลักษณะพิเศษ ที่มา จังหวะการพูด และการออกเสียงที่ไม่เหมือนกัน แต่ละภาษามีสำเนียงเป็นของตัวเอง แต่คุณรู้ไหวว่า ภาษาใดมีคนพูดมากที่สุดในโลก วันนี้เราจะนำมาบอกคุณกัน

ความแตกต่างระหว่างภาษานั้น มีรายละเอียดอยู่มากมาย เช่น ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบบริติชกับภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน หรือความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่นอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งแม้ว่าจะมีเครื่องมือช่วยแปลภาษาอันทันสมัยออกมาหลายชิ้น ก็ยังไม่สามารถถ่ายทอดความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ นี้ได้อยู่ดี

1. ภาษาจีนกลาง

มีคนพูดภาษาจีนกลางกว่าพันล้านคน และเป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการขององค์การสหประชาชาติ มีสำเนียงย่อยกว่า 1200 สำเนียง และมักใช้กันทางตอนเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภาษาจีนกลางที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นพัฒนามาจากภาษาตระกูลซิโนทิเบตัน ภาษาจีนมีภาษาถิ่นมากมายหลายภาษา และแต่ละภาษาถิ่นก็มีเสียงวรรณยุกต์หลายเสียงเลยทีเดียว

ภาษา (9)
ภาษาจีน

2. ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีคนพูดมากกว่า 430 ล้านคนทั่วโลก และเป็นอีก 1 ใน 6 ภาษาราชการขององค์การสหประชาชาติ เป็นกลุ่มภาษาเยอรมันนิกที่มีพัฒนาการมาจากภาษาตระกูลอินโดยูโรเปียน และเรียกได้ว่าเป็นภาษาของโลก แม้ว่าจะติดอันดับภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกเหมือนกัน แต่ในขณะที่ภาษาจีนกลางมีคนใช้อยู่ในพื้นที่เฉพาะ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของหลายประเทศทั่วโลก ในทุกๆ ทวีป และมีผู้ใช้เป็นภาษาที่ 2 กว่าพันล้านคนทั่วโลก

ภาษา-5
ภาษาอังกฤษ

3. ภาษาสเปน

อีกหนึ่งภาษาราชการขององค์การสหประชาชาติ เป็นกลุ่มภาษาโรมานซ์ ที่มีต้นกำเนิดมาจากตระกูลภาษาอินโดยูโรเปียน และมีผู้ใช้มากกว่า 410 ล้านคน นอกจากในประเทศสเปนแล้ว ภาษาสเปนยังเป็นภาษาหลักของประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา และประเทศอิเควทอเรียลกินี และมีการยืมคำจากภาษาสเปนมาใช้ในภาษาอังกฤษอยู่มากมาย

ภาษา-10
ภาษาสเปน

4. ภาษาฮินดี

ภาษาฮินดีเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศอินเดีย เป็นภาษากลุ่มอินโดยูโรเปียน อยู่ในกลุ่มย่อย อินโดอิหร่าน มีวิวัฒนาการมาจากภาษาปรากฤต ในสาขาอินโดอารยันกลางของยุคกลาง และมีวิวัฒนาการทางอ้อมจากภาษาสันสกฤต ซึ่งชาวอินเดียหลายล้านคนใช้พูดเป็นภาษาหลัก แต่ก็มีความใกล้เคียงกับภาษาอูรดู ซึ่งเป็นภาษาหลักของปากีสถานด้วย มีคนพูดภาษาอินเดียราว 180 ล้านคน และมีสำเนียงถิ่นมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศอินเดีย แต่การที่ภาษาฮินดีเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั้น น่าจะเป็นเหตุสืบเนื่องมาจากภาพยนตร์ Bollywood ซึ่งใช้ภาษาฮินดีเป็นภาษาหลัก

ภาษา (1)
ภาษาฮินดี

5. ภาษาเบงกาลี

ภาษาเบงกาลี หรือบังคลา เป็นภาษาท้องถิ่นของบังคลาเทศ รวมไปถึงเขตเบงกอลตะวันออก รัฐอัสสัมตอนใต้ และรัฐทริปุระ ในประเทศอินเดีย เพลงชาติของบังคลาเทศ อินเดีย และศรีลังกา รวมถึงเพลงประจำชาติของประเทศอินเดียต่างก็ใช้ภาษาบังคลา ภาษานี้มีประวัติการวิวัฒนาการอันยาวนานมาจากภาษาถิ่นต่างๆ ในภาษาตะกูลอินโดอารยัน เช่น ภาษาปรากฤต และภาษาบาลี ที่พัฒนามาจากภาษาสันสกฤต ผู้พูดภาษาเบงกาลีมีอยู่ราว 210 ล้านคน และแม้ว่าภาษาเบงกาลีจะมีการอนุรักษ์ต้นแบบของภาษาเอาไว้มาก แต่ก็มีการรับคำจากภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ด้วย มีวรรณกรรมชั้นยอดมากมายที่เขียนด้วยภาษาเบงกาลี ซึ่งรวมถึงงานของ รพินทรนาถ ฐากุร ด้วย

ภาษา (4)
ภาษาเบงกาลี

6. ภาษาโปรตุกีส

ภาษาโรมันที่มีรากมาจากภาษาตระกูลอินโดยูโรเปียนนี้ มีผู้พูดมากกว่า 220 ล้านคน และเป็นภาษาราชการของประเทศบราซิล โมซัมบิก และประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ และเป็นภาษาที่มีผู้พูดอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

ภาษา-7
ภาษาโปรตุกีส

7. ภาษารัสเซีย

ภาษาสลาวิกภาษานี้ มีต้นกำเนิดมาจากตระกูลภาษาอินโดยูโรเปียน และเป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการขององค์การสหประชาชาติที่มีผู้พูดกว่า 150 ล้านคน และไม่ได้มีผู้ใช้อยู่ในแค่ประเทศรัสเซียและสหภาพโซเวียตเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประเทศในเขตทะเลบอลติกและสหรัฐอเมริกาด้วย นอกจากนี้ยังมีงานวรรณกรรมและภาพยนตร์ดีๆ มากมายที่ใช้ภาษารัสเซียอีกด้วย

ภาษา-2
ภาษารัสเซีย

8. ภาษาอูรดู

อูรดูเป็นหนึ่งในภาษาฮินดูทางการ มีคนใช้ภาษามากกว่า 100 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวปากีสถานและผู้ที่อยู่ใน 6 รัฐของอินเดีย ภาษาอูรดูมีความคล้ายคลึงกันกับภาษาฮินดีเป็นอย่างมาก และมีความเชื่อมโยงกับภาษามุสลิมด้วย อูรดูเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลอินโดยูโรเปียนและอินโดอารยัน กวีและเพลงภาษาอูรดูนั้นสามารถได้ยินในทั่วทุกมุมโลก

ภาษา-3
ภาษาอูรดู

9. ภาษาอินโดนีเซีย

ภาษาออสโตรนีเซียภาษานี้ใช้พูดกันในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เป็นภาษาทางการของมาเลเซียและอยู่ในตระกูลภาษามาลาโยโปลีนีเซีย มีผู้พูดกว่า 160 ล้านคนทั่วโลก และเป็นภาษาราชการของประเทศอินโดนีเซีย

ภาษา-6
ภาษาอินโดนีเซีย

10. ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นอยู่อันดับที่ 10 มีผู้พูดอยู่ประมาณ 125 ล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น และในส่วนอื่นๆ ของโลกที่มีคนเรียนและสามารถใช้ภาษานี้ได้ หรือเพราะมีชาวญี่ปุ่นอพยพไปอยู่ ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลจาโปนิก และยังคงมีการถกเถียงถึงที่มาของภาษานี้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็เป็นภาษาที่มีพัฒนาการเมื่อรับภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เข้ามาใช้ แต่โดยเนื้อแท้แล้ว ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีประวัติและเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างยิ่ง

ภาษา-11
ภาษาญี่ปุ่น

เป็นยังไงกันบ้าง มีภาษาไหนที่คุณสนใจอยากเรียนเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือเปล่า มีเคล็ดลับการเรียนภาษาดีๆ มากมายที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาที่เน้นทักษะการฟัง แต่ไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคไหน การเรียนภาษาเพิ่มก็จะเป็นการเปิดโอกาสในการทำงานให้คุณเพิ่มขึ้นได้ เพราะกว่าที่วุ้นแปลภาษาของโดราเอมอนจะมีจริงนั้น คงอีกนานเลยทีเดียว


avatar
by กาแฟเย็นไม่ใส่น้ำแข็ง
สิ่งมีชีวิตเหนือความเข้าใจมนุษย์(?)ที่ชอบขลุกอยู่กับตัวหนังสือ หมาแมว และสัตว์ขนฟูไปวันๆ มากกว่าออกไปเจอคน นิยมวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ แต่รักการนอนมากเกินไป เลยกลายเป็นสล็อตไลฟ์แทน พอมาอยู่กับกระต่ายเลยรักกาแฟดาวมาก เอิ้นหาน้องดาวตลอดเวลา #มันดีจริงนะเธอว์ #สล็อตยังตื่นนอน #ไม่ #ฉันไม่ได้ค่าโฆษณา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon