ภาษีเงินได้ กับมนุษย์เงินเดือน

posted: 4 years ago
2,817 views
ภาษีเงินได้ กับมนุษย์เงินเดือน

comments

ภาษีเงินได้กับมนุษย์เงินเดือน

ไหนๆก็จะเข้าหน้าภาษีกันแล้วนะคะปีนี้ ถึงเวลาทำภาษีเงินได้กันแล้วสำหรับเราๆที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย หากทางบริษัทของคุณเป็นคนจัดการให้ก็สบายใจไปนะคะ แต่ถ้าหากคุณจะต้องเป็นคนจัดทำภาษีเงินได้ด้วยตัวเองละก็ เรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าจะต้องทำยังไงบ้าง แล้วมีอะไรที่จะช่วยลดหน่อยภาษีเงินได้ให้เราได้บ้างนะคะ จะได้ไม่ต้องเสียผลประโยชน์ด้านภาษี แถมยังเก็บเงินที่เราอุตส่าห์หามาเหนื่อยยากได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ

Viriyah Insurance

หลักๆแล้ว สิ่งที่นำมาลดหน่อยภาษีเงินได้นั้น ก็มีดังต่อไปนี้นะคะ

1. ลดหย่อนส่วนตัว 30,000 บาท

ส่วนนี้เป็นค่าลดหน่อยสำหรับผู้ที่มีเงินได้ทุกคนที่ยื่นแบบแสดงรายการ คุณสามารถใช้สิทธิค่าลดหย่อนส่วนนี้ได้เต็มที่ที่ 30,000 บาทนะคะ ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยค่ะ

2. ลดหย่อนคู่สมรส 30,000 บาท

ส่วนนี้ เป็นค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสนะคะ คือ กรณีที่แต่งงานแล้ว สามี หรือ ภรรยาอาจจะไม่มีเงินได้ หรือ เลือกยื่นแบบแสดงรายการร่วมกัน ก็จะได้สิทธิลดหย่อนส่วนนี้เพิ่มอีก 30,000 บาท โดยคู่สมรสจะต้องมีทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย และ คู่สมรสท่านนี้จะต้องไม่มีเงินได้ในระหว่างปีภาษีนั้นๆ หรือ มีแต่เลือกที่จะเอามารวมกับของคุณเพื่อคำนวณภาษีก็ได้ค่ะ

3. ลดหย่อนค่าใช้จ่ายบุตร 15,000 บาท และค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร 2,000 บาท (น้อยจุง)

บุตร โดยความหมายก็คือ บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ หากเป็นบุตรบุญธรรมก็ต้องมีเอกสารรับเป็นบุตรบุญธรรม ส่วนนี้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ คนละ 15,000 บาทนะคะ โดยหักตามอายุ (นับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เราเป็นคนเลี้ยงดูเท่านั้นนะคะ) จะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี หรือ หากอายุระหว่าง 21-25 ปีจะต้องศึกษาอยู่ในระดับ ปวส.ขึ้นไป ก็นับว่านำมาหักภาษีได้อยู่ค่ะ ส่วนบุตรที่ยังศึกษาอยู่ (ภายในประเทศ) จะได้รับลดหย่อนอีกคนละ 2,000 บาท (ศึกษานับตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงปริญญาเอกเท่านั้นนะคะ) และ บุตรจะต้องมีเงินได้ในปีภาษีน้อยกว่า 15,000 บาทด้วยค่ะ

4. ลดหย่อนเงินกู้ยืม 100,000 บาท

คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เราจ่ายเพื่อซื้อบ้าน หรือ คอนโด หรือ ที่อยู่อาศัย โดยหักได้ตามเงินที่ใช้จ่ายไปจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท กรณีที่เป็นการกู้ร่วม ดอกเบี้ยจะถูกแบ่งจ่ายออกเท่าๆกัน แต่รวมกันแล้วก็จะต้องไม่เกิน 100,000 บาทอยู่ดีนะคะ

Dhiphaya Insurance

5. ค่าเลี้ยงดูบิดามารดร คนละ 30,000 บาท และ สูงสุด 120,000 บาท

โดยหากตัวเรา หรือ คู่สมรสของเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาททั้งปีนะคะ ก็สามารถนำไปลดหย่อนค่าเลี้ยงดูได้คนละ 30,000 บาทด้วยเหมือนกันค่ะ แต่ว่าจะต้องออกเอกสารก่อนนะคะว่าลูกคนไหนเป็นคนเลี้ยงดู แล้วก็สามารถใช้สิทธิได้คนเดียวเท่านั้นด้วยค่ะ

ลดหย่อนภาษีเงินได้

6. ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต

โดยมี 2 ประเภทด้วยกันนะคะ คือ ประกันชีวิตแบบทั่วไป สามารถลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และ ประกันชีวิตแบบบำนาญนะคะ สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะ รายละเอียดส่วนนี้ จะให้ดีติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ประกันภัยได้เลยค่ะ

7. ลดหย่อนค่าเลี้ยงดูคนทุพพลภาพในครอบครัว 60,000 บาท

หากคุณเป็นผู้ดูแลบุคคลที่ทุพพลภาพ คุณสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาลดหย่อนภาษีได้จำนวน 60,000 บาทต่อคนนะคะ เงื่อนไขคือผู้ที่ทุพพลภาพจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ เป็นผู้ทุพพลภาพที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 ต่อปีด้วยค่ะ

8. ประกันสุขภาพบิดามารดา

หากคุณพ่อ คุณแม่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หากเราซื้อประกันสุขภาพให้ท่าน คุณสามารถเอาค่าเบี้ยประกันสุขภาพตรงนี้มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15,000 บาท และสามารถนำมาหารกันระหว่างลูกๆได้ด้วยค่ะ

9. กองทุนรวม RMF และ LTF

ในส่วนกองทุนรวม จะมีสองส่วนด้วยกันนะคะ คือ RMF หรือ Retirement Funds และ LTF หรือก็คือ Long-Term Equity Funds ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างนะคะ

RMF: คุณสามารถนำเงินลงทุนส่วนนี้มาลดหย่อน 15% ของเงินได้ โดยสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ เป็นกองทุนรวมประเภทที่เอาไว้ใช้สำหรับการวางแผนการเกษียณ โดยผู้ที่ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นการตอบแทน

LTF: คุณสามารถนำเงินที่คุณนำไปใช้ในการลงทุนส่วนนี้มาลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ โดยสูงสุดจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยกองทุนหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนประเภทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำการส่งเสริมการลงทุนระยะยาว เน้นการลงทุนหุ้นเป็นหลัก

กองทุนทั้งสองนี้ เป็นกองทุนที่ทางรัฐบาลเป็นผู้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินให้กับคนไทย ในขณะเดียวการ การที่มีคนไทยออมเงินกันเพิ่มขึ้น จะเป็นการช่วยสร้างเสถียรภาพด้านการเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อีกด้วย ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงให้ผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อที่จะสนับสนุนให้มีผู้คนเข้ามาลงทุนกันเพิ่มขึ้นอีกนั่นเอง

10. เงินสมทบ

เงินสมทบได้แก่ เงินสมทบสำหรับข้าราชการ และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับเอกชน สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท

11. ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว ตามจริง 15,000 บาท

คุณามารถนำค่าโรงแม ค่าที่พักสำหรับการท่องเที่ยว (ภายในประเทศเท่านั้นนะคะ) โดยนับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปีก่อนสำหรับการยื่นแบบในปีนี้นะคะ คือไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวในปีกี่ครั้งก็ตาม คุณสามารถเก็บใบเสร็จ เก็บเอกสารรวบรวมมาเพื่อทำการรวบรวมสำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้ในปีนี้ได้เลยค่ะ

12. ประกันสังคม ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 9,000 บาท

คุณสามารถนำเงินประกันสังคมที่คุณชำระจริง มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาทนะคะ

13. เงินจากการบริจาค

โดยการนำยอดเงินจากการบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นั้นมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกันค่ะ คือ เงินที่บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา ที่สามารถหักลดหย่อนได้เป็น 2 เท่าของเงินได้ที่่จ่ายไป แต่จะต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้ที่พึงประเมินหลังจากการหักค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อนอื่นๆไปแล้ว

อีกส่วนหนึ่งคือเป็นเงินบริจาคทั่วไป ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินที่เหลือหลังจากหักการลดหย่อนภาษี และ ยกเว้นกรณีอื่นๆทุกอย่างก่อนหมดแล้วนะคะ

เป็นไงคะ มีอะไรต่อมีอะไรที่เราสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้อีกเยอะแยะเลย ยังไงซะเป็นรายการที่คุณสามารถนำมาตรวจสอบเมื่อคุณต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้สำหรับปีนี้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียผลประโยชน์ของคุณเองไปเปล่าๆปลี้ๆนะคะ จะบอกว่าไม่ได้สอนให้เอาเปรียบรัฐนะคะ แต่เป็นการดูแลตัวเองเพื่อให้ไม่ต้องเสียผลประโยชน์ของตัวคุณเองนะคะ


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon