คนกรุงเตรียมจ่าย ภาษี น้ำมันเพิ่ม!

posted: 3 years ago
คนกรุงเตรียมจ่าย ภาษี น้ำมันเพิ่ม!

comments

OliTax_FeatureImage

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558  นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ได้กล่าวถึงกรณีที่ กรุงเทพมหานคร จะเรียกเก็บ ภาษี บำรุงท้องถิ่นจากผู้ใช่น้ำมัน 5 สตางค์ต่อลิตร ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ซึ่งจะเป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 ที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร สามารถออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีจากสถานค้าปลีกน้ำมันและยาสูบ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 โดยจัดเก็บภาษีไม่เกิน 10 สตางค์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บประมาณ 5 สตางค์ต่อลิตร ในขณะที่ต่างจังหวัดจะยกเว้นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแล้ว

Viriyah Insurance

OliTax_01

สำหรับผู้ที่รับผิดชอบการเสียภาษีในส่วนนี้ คือ ผู้ใช้น้ำมัน ใช้พลังงาน เนื่องมาจากวัตถุประสงค์ของกฎหมาย คือ ใครก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายเงินเพิ่ม ทางด้านผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมัน ยอมรับว่าภาษีมีการเรียกเก็บเพิ่มนั้น มีผลทำให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายได้ ในขณะที่ผู้ใช้น้ำมันก็ยินดีให้ความร่วมมือในการเสียภาษี แต่อยากเห็นแผนการพัฒนากรุงเทพฯที่ชัดเจนของกทม. เช่น การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หรือ ปัญหารถติด เพราะไม่อยากเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์

Dhiphaya Insurance

OliTax_02

ทั้งนี้ การเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นจากน้ำมันเบนซิน ดีเซล และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานีบริการน้ำมัน จะทำให้ กทม. มีรายได้เพิ่มขึ้น 500 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ทางกทม. จะเชิญผู้ประกอบการมาหารือ เพื่อขอให้รับภาระแทนประชาชน

 

ที่มา: http://news.voicetv.co.th/business/267513.html

avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon