เตรียมพร้อมกันรึยัง? กับ ภาษี ปี 59

posted: 3 years ago
15,949 views
เตรียมพร้อมกันรึยัง? กับ ภาษี ปี 59

comments

feature

เมื่อเทศกาลปีใหม่ผ่านไป หลายคนคงอิ่มเอิบใจไปกับช่วงวันหยุดยาวกันอยู่ไม่มากก็น้อย  อ่ะๆ ถ้าชาร์จแบตกันเสร็จแล้ว อย่าหลงลืมหน้าที่การเสียภาษีด้วยนะจ๊ะ  แล้วภาษีปีลิงนี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างรึเปล่านะ ? เรามาดูกันเลย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ: รถใหญ่สุดเศร้า รถเล็กยิ้มร่า กับ ภาษีรถยนต์ ปี 59ขอคืนภาษี วิธีเพิ่มเงินในกระเป๋าภาษีมรดก เรื่องทรัพย์ๆ ที่ผู้รับต้องรู้

Viriyah Insurance

1. ภาษีคืออะไร ? มีใครบ้างต้องเสียภาษี ?

ภาษี คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฏรที่มีรายได้ เช่น เหล่ามนุษย์เงินเดือน, ฟรีแลนซ์, พ่อค้าแม่ขาย แม้กระทั่ง ดารานักแสดง นักการเมืองต่างๆ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม หรือเงินที่ได้จากเอกชนไปสู่รัฐบาล โดยการเก็บภาษีเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ให้พอใช้กับค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และเพื่อกระจายรายได้ ควบคุมการบริโภคของประชาชน ใช้ชำระหนี้สินของรัฐบาล และสนองนโยบาลทางธุรกิจในอนาคต ถือได้ว่า ภาษีที่เราจ่ายไป ณ วันนี้ อาจไม่ได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงทันที แต่จะตอบแทนทางอ้อมแก่ผู้เสียภาษีอากร

3
การจ่ายภาษี ถือเป็นหน้าที่โดยตรงของประชาชนในประเทศ

2. อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ?!

ในปี 2559 นี้ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ 7 ขั้นบันได ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2556 นั้น ทางครม. ต่างเห็นชอบ ต่ออายุโครงสร้างภาษีให้ใช้กันไปถึงปี 2559 โดยโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาให้คำนวณสุทธิจาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุด 37% เป็น 35% มีผลให้ผู้ที่มีเงินเดือน 150,000 – 300,000 บาท เสียภาษีลดลงถึง 50%  

เอาละ เรามาทบทวนกันต่อดีกว่า ว่าอัตราภาษีทั้ง 7 ขั้นนั้น มีอะไรกันบ้าง ?

รูปแบบภาษี ปี 59
ตารางแจกแจงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่

3. รู้จักกับแบบยื่นภาษีรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภ.ง.ด. คือ แบบฟอร์มที่คุณต้องกรอกรายละเอียด และข้อมูล เพื่อใช้ยื่นกับกรมสรรพากร และทุกครั้งที่กรอก ภ.ง.ด. ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง โดยทางสรรพากรเปิดให้กรอก ภ.ง.ด.ในช่วง ม.ค. – มี.ค. ของทุกปี  และเลือกได้ว่าจะยื่นด้วยตนเองหรือยื่นทางอินเตอร์เน็ต แต่ต้องยื่นให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 31 มี.ค. โดยแบ่งรายละเอียดต่างๆ ไปตามแต่ละรายการ ดังนี้

  • ภ.ง.ด. 90 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินได้จากเงินปันผล, เงินได้ค่านายหน้า, เงินได้จากการชิงรางวัล, เงินได้จากวิชาชีพอิสระ, เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เป็นต้น
  • ภ.ง.ด. 91 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น จากเงินเดือน, ค่าจ้าง บำนาญ เป็นต้น
  • ภ.ง.ด.93 คือ ภาษีของผู้ที่มีเงินได้ทุกประเภทที่ต้องการยื่นแบบเสียภาษีล่วงหน้า เช่น ผู้ที่มีเงินได้จากค่าเช่าที่ดิน อาคาร ที่ได้รับล่วงหน้า เป็นต้น
  • ภ.ง.ด.94  คือ ภาษีของผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเฉพาะ เช่น เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน, เงินได้จากวิชาชีพอิสระ, เงินได้จากการรับเหมา, เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง เป็นต้น

Bangkok Insurance

4. จดไว้ให้ขึ้นใจ ต้องยื่นภายในวันไหนกันบ้าง ?

  • ภ.ง.ด.90 และ 91 มีระยะเวลาการยื่นแบบฯ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของปีภาษีนั้น
  • ภ.ง.ด.93 มีระยะเวลาการยื่นแบบฯก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบฯตามปกติ
  • ภ.ง.ด.94 สามารถยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน ของปีภาษีนั้น

ซึ่งการยื่นแบบฯ เพื่อขอคืนภาษีสามารถทำได้หลายช่องทาง เช่น กรมสรรพากร, บูธของกรมสรรพากรที่จัดตามห้างสรรพสินค้า, ทางอินเทอร์เน็ต และทางไปรษณีย์

เมื่อได้ยื่นแบบฯเรียบร้อยแล้ว ผู้เสียภาษีจะได้รับเช็คคืนเงินภาษี ประมาณ 3 เดือนนับจากวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีจากกรมสรรพากร แต่หากเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีให้ภายใน 15 วัน นับจากวันยื่นแบบแสดงรายการภาษี

2
1 มกราคม – 31 มีนาคม คือระยะเวลาในการยื่นแบบเสียภาษีของปี

5. มายื่นลดหย่อนภาษีกันเถอะ

รู้หรือเปล่า ว่าเราสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้นะ! โดยการยื่นลดหย่อนภาษีนั้น เราสามารถนำรายจ่ายต่อไปนี้มาช่วยได้!  ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ ค่าลดหย่อนส่วนตัว, ค่าลดหย่อนคู่สมรส บุตร, ค่าการศึกษาบุตร, ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม, เบี้ยประกันชีวิต, ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ, ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา, เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา, เงินสมทบ กบข. และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF),  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF),  ประกันสังคม และเงินบริจาค

ล่าสุด ทางรัฐบาลได้เพิ่มรายการที่ใช้ลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้น จากร่างกายเดิมๆ ข้างต้น ได้แก่

  • ค่าลดหย่อนจากการใช้จ่ายท่องเที่ยว ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จะต้องเป็นไปตามรายจ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ค่าโรงแรม, ค่าที่พัก  แต่ขอบอกไว้ก่อนนะ ว่ารายจ่ายนี้ ต้องท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้น และต้องใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558
  • ค่าลดหย่อนจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์  เหมาะสำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาไม่เกิน 3,000,000 บาท ให้สิทธิพิเศษสามารถนำเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปลดหย่อนภาษีได้ และต้องเป็นบ้านหลังแรก ที่มูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559  รวมถึง ห้ามโอนหรือขายต่อภายในเวลา 5 ปี และต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในบ้านหลังนั้นด้วย
  • ค่าลดหย่อนลดหย่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 2558  หรือที่รู้จักกันในนาม “ลดหย่อนจากการช๊อปปิ้ง” จำนวน 15,000 บาท สำหรับค่าซื้อสินค้า หรือบริการ ในระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2558 โดยนำมาเป็นค่าลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า หรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และไม่รวมการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ

 

รู้แบบนี้ ก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ และเตรียมตัวให้พร้อมกับการจ่ายภาษีปีนี้กันเถอะ !


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon