ภาษี: เรื่องที่มนุษย์เงินเดือนมักมองข้าม

posted: 5 years ago
ภาษี: เรื่องที่มนุษย์เงินเดือนมักมองข้าม

comments

เรื่องภาษี

เมื่ออายุเริ่มที่จะเข้าสู่วัยทำงานหลาย ๆ คนก็มักจะมองหางานที่มีเงินเดือนสูง และมีควากก้าวหน้ารวมไปจนถึงงานที่จะให้ความมั่นคงของชีวิต จนลืมไปว่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเมื่อถึงเวลาต้นปีของทุก ๆ ปีจะต้องจ่าย ภาษี ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักของคนทำงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และแน่นอนถ้าหากเป็นมือใหม่ก็อาจจะต้องเจอกับปัญหาต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น “จะต้องจ่ายเมื่อไหร่, เงินของฉันจะต้องจ่ายหรือไม่” และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับการจ่าย ภาษี ให้คล่องตัว

Viriyah Insurance

เนื่องจากมนุษย์เงินเดือนถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จำเป็นจะต้อง เสียภาษี มากที่สุดเพราะมีแหล่งที่มาของรายได้ที่แน่นอนและชัดเจน ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของบุคคลธรรมดา หรือพลเมืองอย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น อีกทั้งแม้ว่าการยื่นครั้งนั้นอัตราเงินเดือนของท่านจะไม่ถึงตามที่ได้กำหนดไว้ แต็นับได้ว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ควรจะพึงปฏิบัติเพราะมันสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้กับสังคมที่เราได้อาศัยอยู่ หรือสามารถที่จะนำไปพัฒนาให้ประเทศนั้นก้าวต่อไปอีกก้าวหนึ่ง เป็นต้น แต่มือใหม่ที่ยังไม่ทราบวิธีการเรามีวิธีง่าย ๆ มาอธิบายให้เห็นภาพ

ภาษีสำคัญอย่างไร

ควรที่จะมีการวางแผนที่ดี

การคำนวณ ภาษี นั้นทางกรมสรรพากรจะดูจากรายได้ตลอดทั้งปีของผู้มีรายได้ทั่วทั้งประเทศ มาหักลบกับค่าใช้จ่าย 30000 บาทซึ่งสามารถที่จะทำได้ทุกคน รวมไปจนถึงค่าลดหย่อนต่าง ๆ นานา อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายปี, การหักลดหย่อนคู่สมรส, บัตร, ธิดา, มารดา, เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ เป็นต้น

หลังจากที่ได้คำนวณเงินหรือหักลบรายได้ตลอดทั้งปีไปกับค่าลดหย่อนต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย จำนวนเงินสุดท้ายหรือเงินสุทธินั่นจะเป็นเงินที่จะต้องนำมาคิดเป็น ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา โดยที่จะใช้ฐานอ้างอิงตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยขั้นบันไดที่ว่าประกอบไปด้วย

 • รายได้ไม่เกิน 150000 บาทต่อปีจะได้รับการยกเว้นภาษี
 • รายได้ไม่เกิน 300000 บาทจะต้องชำระภาษีร้อยละ 5 ต่อปี
 • รายได้ไม่เกิน 500000 บาทจะต้องชำระภาษีร้อยละ 10 ต่อปี
 • รายได้ไม่เกิน 750000 บาทจะต้องชำระภาษีร้อยละ 15 ต่อปี
 • รายได้ไม่เกิน 1000000 บาทจะต้องชำระภาษีร้อยละ 20 ต่อปี
 • รายได้ไม่เกิน 2000000 บาทจะต้องชำระภาษีร้อยละ 25 ต่อปี
 • รายได้ไม่เกิน 4000000 บาทจะต้องชำระภาษีร้อยละ 30 ต่อปี
 • รายได้ตั้งแต่ 4000001 บาทเป็นต้นไปจะต้องชำระภาษีร้อยละ 35 ต่อปี

ภาษีใหม้

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

MuangThai Insurance

หลังจากที่ได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ภาษี เป็นที่เรียบร้อยก็ควรที่จะทราบวิธีการคำนวณ หรือควรที่จะคิดให้เป็นโดยที่สามารถใช้วิธีการง่าย ๆ ที่ได้นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้

สมมติว่านายสมชายมีรายได้อยู่ที่เดือนละ 40000 บาทต่อเดือน ดังนั้นตลอดทั้งปีเขาก็จะมีรายได้อยู่ที่ 480000 บาทเรียกว่ารายได้สุทธิขณะที่ยังไม่ได้หักลดหย่อน ขณะเดียวกันเขาก็ยังมีลูกชาย ลูกสาว และครนชราที่จะต้องเลี้ยงดู ดังนั้นเขาจึงจะมีรายลดหย่อนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • หักค่าใช้จ่าย 40% ของรายได้ทั้งหมดแต่ไม่เกิน 60000 บาท
 • หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 30000 บาท
 • หักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบุตรและธิดาสามารถที่จะหักลดหย่อนได้ 15000 บาทแต่ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นลูกที่ต้องตามกฎหมาย
 • หักลดหย่อนการเลี้ยงดูคนชราหรือบุพารีผู้ให้กำเนิดซึ่งจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งจะต้องไม่มีรายได้เกินกว่า 30000 บาทในปีภาษีนั้น ซึ่งสามารถที่จะหักลดหย่อนได้ 30000 บาท

ดังนั้นจึงสรุปรายได้แบบง่าย ๆ ว่า นายสมชายมีเงินได้ทั้งหมด 4800000 – (60000+30000+30000+30000) = 330000 บาท ถือได้ว่านี่เป็นรายได้สุทธิหลังจากหักลดหย่อนต่าง ๆ เรียบร้อย และเมื่อนำมาคิดแบบขั้นบรรก็จะสามารถที่จะแยกออกเป็นดังนี้

ตั้งต้น 330000 บาทถ้วนแยกออกเป็น

150000 บาทแรกยกเว้นภาษีก็จะเท่ากับ = 0

180000 บาทต่อมาอยู่ในขั้นที่ 1 ก็จะต้องชำระอัตราร้อยละ 5 ของรายได้สุทธิทั้งหมด ดังนั้นนายสมชายจึงจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลอยู่ที่ประมาณ 9000 บาท และเมื่อคำนวณตามวิธีการในข้างต้นได้แล้วก็นำไปยื่นได้ได้ที่ กรมสรรพากรหรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากยังไม่มั่นใจในตัวเลขที่ได้คำนวณออกมานั้นอาจจะเลือกใช้โปรแกรมเข้ามาเป็นตัวช่วยได้ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

*ขอบคุณรูปภาพจากบล็อกภาษีข้างถนน


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon