งดจ้างเฉย! มิตซูบิชิปิดโรงงาน กระทบพนักงงานกว่า 1,800 คน

posted: 1 year ago
งดจ้างเฉย! มิตซูบิชิปิดโรงงาน กระทบพนักงงานกว่า 1,800 คน

comments

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกประกาศ ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้าง มีนายโนริคาสึ อิชิคาว่า ประธานบริษัทเป็นผู้ลงนาม มีข้อความดังนี้
ตามที่บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ประจำปี 2560 ตามหนังสือเลขที่ HR3-287/2560 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2560 ต่อสหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศไทย ซึ่งผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ทำการเจรจาร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง แต่ไม่สามารถหาข้อยุติตกลงกันได้ ต่อมา บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) ได้แจ้งข้อพิพาทแรงงาน ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560 และพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้นัดหมายผู้แทนการเจรจาทั้งสองฝ่าย ทำการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน โดยมีการเจรจาไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2560 รวม 10 ครั้ง แต่ผลการเจรจาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้งดจ้างเฉย! มิตซูบิชิปิดโรงงาน กระทบพนักงงานกว่า 1,800 คน
Credit: ข่าวสด

อาศัยตามอำนาจมาตรา 22 ของพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ บริษัทฯ จึงขอใช้สิทธิปิดงานเฉพาะข้อเรียกร้องบริษัทฯ โดยไม่จ้างค่าจ้างและสวัสดิการอื่นใดกับมวลสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าข้อเรียกร้องจะตกลงกันได้ สำหรับลูกจ้างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องให้เข้าทำงานและได้รับค่าจ้างตามปกติ

ด้านรองประธานคณะกรรมสมานฉันท์แรงงานไทย นายชาลี ลอยสูง ให้รายละเอียดถึงสาเหตุของการปิดงานงดจ้าง เนื่องจากบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปรับโครงสร้างปรับเงินเดือนใหม่ จากเดิมที่ให้ฐานเงินเดือนเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อคน เมื่อลูกจ้างลองมาคิดคำนวณเงินเดือนฐานใหม่พบว่า การปรับโครงสร้างทำให้เงินเดือนลดลงและไม่ได้โบนัส ทำให้ลูกจ้างกว่า 1800 คนเรียกร้องเพื่อขอเจรจาให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยการเจรจาครั้งสุดท้ายมีขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. แต่สุดท้ายยังไม่ได้ข้อยุติ สำหรับวันนี้ 29 ธ.ค. บริษัทจึงปิดประกาศปิดงานงดจ้าง ในส่วนของลูกจ้างฝ่ายผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ประกอบเครื่องปรับอากาศเพื่อส่งออก

 


avatar
by Anatta อนัตตา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon