มิตรแท้ประกันภัย

posted: 5 years ago
3,343 views
มิตรแท้ประกันภัย

comments

มิตรแท้ประกันภัย

เกี่ยวกับบริษัท มิตรแท้ ประกันภัย

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรกในประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการ อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้าจำกัด ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น เป็น บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด กว่า 65 ปีที่บริษัท  มิตรแท้ประกันภัย ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมั่นคง และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ที่วางไว้มาโดยตลอด บริษัทฯ มีการพัฒนาการให้บริการทั้งระบบเทคโนโลยี และระบบปฏิบัติงานของตัวแทน และพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา

Viriyah Insurance

ผลิตภัณฑ์จาก มิตรแท้ ประกันภัย

ปัจจุบัน บริษัท มิตรแท้ประกันภัย มีการให้บริการทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างทั่วถึง ประกันภัยเหล่านี้คือ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและ ขนส่ง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด (ตัวอย่างเช่น ประกันภัยสุนัข ประกันภัยบ้านมิตรแท้ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ประกันภัยกลุ่ม ประกันภัยทางเรือ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ฯลฯ)

บริการจาก มิตรแท้ประกันภัย

มิตรแท้ประกันภัย มีการให้บริการผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริการ เหล่านี้คือ

E-Claim :บริการ E-Claim เป็นบริการที่สามารถให้ลูกค้ากรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็ปไซต์ เพื่อบริการให้ลูกค้าสามารถรับสินไหมทดแทนได้เร็วขึ้น

ประกันตัวผู้ขับขี่ :มิตรแท้ประกันภัย มีบริการการประกันตัวผู้ขับขี่ออนไลน์ เพียงแค่กรอกประวัติของผู้ขับขี่ กับรายละเอียด อุบัติเหตุผ่านทางหน้าเว็ป ลูกค้าก็จะได้รับการประกันตัวอย่างรวดเร็ว

E-Auction: ทั้งนี้ ทางบริษัท มิตรแท้ประกันภัย ยังมีบริการ การเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์เสียหายหนัก และประมูลซื้อซากรถยนต์ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายอีกด้วย

Bangkok Insurance

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้

by Natcha Charoenwai


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon