4 เทคนิค มือใหม่หัดขอสินเชื่อ ทำอย่างไรให้ผ่านฉลุย

posted: 2 years ago
4 เทคนิค มือใหม่หัดขอสินเชื่อ ทำอย่างไรให้ผ่านฉลุย

comments

เชื่อว่าหลายคนต้องเคยมีประสบการณ์กับการขอกู้สินเชื่อแล้วไม่ผ่าน จนทำให้เกิดความสงสัยว่าเกิดข้อผิดพลาดประการใด ยิ่งเป็นมือใหม่หัดกู้ ที่ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมเอกสารหรือมีขั้นตอนอะไรบ้างอาจจะทำให้เกิดความกังวลใจว่าจะกู้ไม่ผ่าน วันนี้ rabbit daily มีคำตอบให้หายสงสัยและไม่พลาดกับการขอกู้สินเชื่ออย่างแน่นอน

1. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ต้องมี Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน และสลิปเงินเดือนตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน
2. มีประวัติทางการเงินทีดี ไม่ติดประวัติที่เครดิตบูโร ก็จะทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งต้องมีสำเนาหลักฐานการปิดบัญชีหนี้เครดิตบูโร (ถ้ามี) เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่เคยมีประวัติการเบี้ยวจ่ายการชำระค่างวดมาก่อนก็จะทำให้กู้ได้ง่ายขึ้น
3. เอกสารต้องครบถ้วน ควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ให้แน่ชัดว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนที่จะยื่นให้เจ้าหน้าที่ เช่น
• บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
• สำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
• ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
• สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
• หน้าสมุดธนาคาร (บัญชีที่เงินเดือนเข้า)
• ใบรับรองเงินเดือน
4. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเวลาธนาคารต้องติดต่อตามหนี้ ก็จะเป็นตัวช่วยพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ สินเชื่อบุคคลซิตี้ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ที่เข้าใจทุกความต้องการ ของแต่ละบุคคลที่หลากหลาย อาทิ การใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อการศึกษา เพื่อการขยายกิจการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ฯลฯ ซิตี้แบงก์ ยินดีให้คำแนะนำ และนำเสนอสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ท่าน เปรียบเสมือนมีเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในยามต้องการ

อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการผ่อนชำระ
• วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28%
• ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบอัตราลดต้นลดดอก
ยอดเงินกู้จำนวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 15% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 2,744 บาท

1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด
• (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
• (50,000 x 15% x 31 )/ 365 = 636.99
2. วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในแต่ละงวด
• (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
• (50,000 x 13% x 31 )/ 365 = 552.05
3. วิธีคำนวณยอดชำระคืนเงินต้น
• เงินงวดที่ชำระ – ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ได้จากข้อ 1 และ 2
• 2,744 – 636.99 – 552.05 = 1554.96


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเริ่มขอกู้สินเชื่อ “ซิตี้แบงก์” ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวครบถ้วน ซึ่งยังมีเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญสายงานตรงมาให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด แล้วอย่างนี้จะพลาดได้อย่างไรใช่มั้ยละคะ สมัครเข้ามาตอนนี้ สินเชื่อบุคคลซิตี้ ช่วยแบ่งเบาทุกเรื่องการเงิน


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon