5 เรื่องที่คุณไม่เคยรู้ กับมุมอื่นๆของ สมเด็จพระสังฆราช

posted: 3 years ago
5 เรื่องที่คุณไม่เคยรู้ กับมุมอื่นๆของ สมเด็จพระสังฆราช

comments

feature สมเด็จพระสังฆราช

เชื่อว่าหลายคนคงได้รับทราบถึงพระชีวประวัติและผลงานของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กันไปแล้ว แต่ยังมีบางมุมในพระประวัติ ที่เชื่อว่าชาวพุทธหลายคนยังอาจจะไม่เคยรับทราบมาก่อนป็นแน่ และนี่ คือ 5 เรื่อง ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับ สมเด็จพระสังฆราช

เรื่องที่คุณอาจสนใจ: ร่วมรำลึก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Viriyah Insurance

ทรงใฝ่รู้ในเรื่องของภาษา และหมั่นอ่านหนังสืออื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียงพุทธศาสนาอีกด้วย
ทรงใฝ่รู้ในเรื่องของภาษา และหมั่นอ่านหนังสืออื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียงพุทธศาสนาอีกด้วย

1. ทรงเชี่ยวชาญถึง 4 ภาษา

ด้วยความที่สมเด็จพระสังฆราชท่าน เป็นผู้มีพระปรีชามาก นอกจากนี้ยังทรงใฝ่รู้ ร่ำเรียนศาสตร์ในเรื่องของภาษา ทำให้ทรงฝึกหัดภาษาต่างประเทศด้วยอาจารย์ท่านอื่นๆ ก่อนจะศึกษาต่อด้วยพระองค์เอง จนสามารถรับสั่งอย่างคล่องแคล่ว และทรงเขียนได้ ทั้งหมดถึง 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และ จีน แต่ที่ทรงชำนาญเป็นพิเศษ คงหนีไม่พ้น ภาษาอังกฤษ

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลย หากสมเด้จพระสังฆราชจะมีแขก หรือผู้เข้าเยี่ยมเป็นชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ตัวอักษรที่พระองค์ทรงอ่านและเขียนได้คล่อง คือ อักษรขอมโบราณ, อักษรพม่า, อักษรสิงหล และอักษรเทวนาครี อีกด้วย

ความเป็นนักกวีเอกของสมเด็จพระสังฆราช ทำให้ทรงมีพระราชนิพนธ์ออกมาหลายต่อหลายเรื่อง
ความเป็นนักกวีเอกของสมเด็จพระสังฆราช ทำให้ทรงมีพระราชนิพนธ์ออกมาหลายต่อหลายเรื่อง

2. ทรงเป็นกวีเอก

น้อยคนนักจที่ะรู้ว่า สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นกวีที่เก่งมาก ทรงแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนทุกประเภท ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยได้อย่างสละสลวย โดยเฉพาะวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระสังฆราชทรงพระนิพนธ์กลอนถวายทุกปี

นอกจากนี้ สมเด็จพระสังฆราชทรงนิพนธ์เรื่องต่างๆ ไว้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น ตำรา พระธรรมเทศนา นิยายทั่วไป  โดยพระนิพนธ์ล่าสุดเรื่อง “จิตตนคร” โดย พระธีรโพธิ ภิกขุ ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือภาพในชื่อ “จิตรกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร” เพื่อฉลองพระชันษา 100 ปี

และครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสดับฟังเทปของสมเด็จพระสังฆราชเรื่อง “สัมมาทิฏฐิ” ซึ่งเป็นธรรมะที่ลึกซึ้ง และทรงสนพระทัยมากจนขอประทานอนุญาตสมเด็จพระสังฆราช เพื่อพิมพ์ถวาย โดยในหลวงทรงพิสูจน์อักษรด้วยพระองค์เอง

 น้อยคนนักจะรู้ พระองค์ทรงเคยจัดรายการวิทยุที่เกี่ยวกับธรรมะ รวมถึงเขียนบทความลงคอลัมน์ในนิตยสารอีกด้วย

น้อยคนนักจะรู้ พระองค์ทรงเคยจัดรายการวิทยุที่เกี่ยวกับธรรมะ รวมถึงเขียนบทความลงคอลัมน์ในนิตยสารอีกด้วย

3. ทรงเป็นนักสื่อสารมวลชนตัวยง

รู้หรือไม่ ว่า สมเด็จพระสังฆราชเคยเป็น “นักจัดรายการวิทยุ” โดยรายการดังกล่าวนั้น มาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ทรงเคยขอให้สมเด็จพระสังฆราชจัดรายการวิทยุ ที่สถานี อส. เกี่ยวกับเรื่องธรรมะ เมื่อ ปี พ.ศ. 2510

พระองค์จะทรงเขียนบทวิทยุเอง เป็นบทสั้นๆ ประมาณ 10 นาที แล้วทรงอ่านอัดเทปเพื่อนำไปเปิดในรายการ   ครั้งหนึ่งสมเด็จย่าทรงให้พระองค์ทรงเขียนเรื่องธรรมะสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อนำไปออกอากาศ พระองค์จึงทำบทวิทยุเรื่อง “การบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่” โดยทำเป็นตอนๆ และในช่วงท้าย พระองค์กทรงนิพนธ์เรื่องจิตตนครขึ้นมา

นอกจากนี้ สมเด็จพระสังฆราชทางเป็นคนทันสมัยมาก เพราะครั้งหนึ่งพระองค์เคยเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความลงใน “ศรีสัปดาห์” อีกด้วย

Dhiphaya Insurance

เจ้าจุด ผู้ทำหน้าที่ตำรวจตรวจตราเมื่อสมเด็จพระสังฆราชออกเสด็จ
เจ้าจุด ผู้ทำหน้าที่ตำรวจตรวจตราเมื่อสมเด็จพระสังฆราชออกเสด็จ

4. เจ้าบอด เจ้าจุด สัตว์ตัวโปรดของสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อครั้งที่ยังทรงพระชนม์ชีพ ด้วยความมีพระเมตตาของสมเด้จพระสังฆราช พระองค์ท่านจึงมีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดอยู่ 2 ตัว ชื่อ เจ้าบอด และ เจ้าจุด

“เจ้าบอด” คือ ไก่แจ้ตัวโปรด ซึ่งเป็นไก่ตาบอดทั้ง 2 ข้าง ชอบเดินอยู่บริเวณพระตำหนักคอยท่าปราโมช เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเสด็จลงมาจากพระตำหนัก ไก่ตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปหาพระองค์ พระองค์จะทรงอุ้ม สนทนาหยอกล้อ และไก่ตัวนี้ก็เชื่องด้วย แต่เวลาคนอื่นไปจับไก่ตัวนี้ก็จะไม่ยอม

ส่วน “เจ้าจุด” คือ สุนัขพันธุ์ทาง ที่มีความจงรักภักดีเป็นอย่างมาก เมื่อเห็นสมเด็จพระสังฆราชลงมาจากพระตำหนัก ก็จะกลายเป็นตำรวจนำเสด็จ เวลาเสด็จไปไหน สุนัขตัวนี้ก็จะเดินนำไปก่อน และมักชอบคอยตรวจตราสถานที่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปถึงที่นั้นๆ เมื่อเสด็จไปทรงปฏิบัติศาสนกิจ ณ พระอุโบสถ เจ้าจุดก็รอจนพระองค์ทรงทำกิจเสร็จ ไม่ว่าดึกแค่ไหนก็จะไปส่งที่พระตำหนัก

สมเด็จพระสังฆราช ถือว่าทรงเป็นพระที่ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองการณ์ไกลอย่างมาก
สมเด็จพระสังฆราช ถือว่าทรงเป็นพระที่ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองการณ์ไกลอย่างมาก

5. วิสัยทัศน์เผยแผ่ศาสนาไปยังต่างแดน

เรื่องเกิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2509 สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระองค์แรก ที่ทรงดำริที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศ  พระองค์จึงทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการ ฝึกอบรมพระธรรมทูตในต่างประเทศ โดยเลือกจากพระเณรให้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ  จากนั้นก็ฝึกให้ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมได้ เพื่อง่ายต่อการส่งไปเผยแพร่ศาสนายังวัดในต่างประเทศ

ด้วยความที่สมเด็จพระสังฆราชทรงทันสมัย และมีวิสัยทัศน์ในเรื่องพระศาสนาอย่างกว้างไกลนี้เอง ที่ทำให้ปัจจุบัน มีพระไทย และวัดไทย ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก

เนื่องในวโรกาสนี้ ทาง Rabbit Finance ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณ และตระหนักถึงวิสัยทัศน์ต่างๆ ของ สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี และควรปฏิบัตตามรอย มา ณ ที่นี้ด้วย


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon