จริงหรือไม่? สธ.ยกเลิกไม่ให้ใช่ ‘ส้วมนั่งยอง’

posted: 3 years ago
จริงหรือไม่? สธ.ยกเลิกไม่ให้ใช่ ‘ส้วมนั่งยอง’

comments

‘ส้วมซึม’ หรือส้วมนั่งยอง สุขภัณฑ์ในห้องน้ำที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำที่ไหน ส้วมหน้าตาแบบนี้ก็แลดูจะพบได้ทั่วไป จะห้องน้ำห้างสรรพสินค้าก็ดี ห้องน้ำโรงพยาบาลก็ได้ หรือที่ใกล้สุดก็ห้องน้ำในบ้านของเราเองนั่นแหละ! แต่ล่าสุดได้มีข่าวออกมาว่า กระทรวงสาธารณสุข สั่งปลดประจำการเจ้าส้วมซึมทั้งหลายแหล่ทั่วไทย แล้วแบบนี้ที่ใช้ ๆ กันอยู่จะต้องรื้อทิ้งสร้างใหม่กันหมดเลยใช่ไหม? เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลย!

ยกเลิกส้วมซึมจากกรณีที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ในห้องน้ำใหม่จากส้วมแบบนั่งยอง หรือส้วมซึม มาเป็นแบบนั่งราบ หรือชักโครก โดยประกาศดังกล่าวให้มีผลทันทีในอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คือ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559 จึงเป็นที่มาของกระแสข่าวว่า พ.ร.ฎ. ฉบับนี้ เป็นการสั่ง ยกเลิกใช้ส้วมนั่งยอง นั่นเอง

ด้านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ได้ออกมาเปิดเผยว่า พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คือ พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556 ซึ่งในมาตรา 3 นี้มีใจความสำคัญว่า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.792-2554 ตามที่ประกาศไว้ในกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4380 (พ.ศ. 2554) โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โถส้วมแบบนั่งราบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนได้หากมีคุณภาพต่ำ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมดูแลในเรื่องดังกล่าว เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น ‘ไม่ได้มีการสั่งให้ยกเลิกการใช้ ส้วมยอง แต่อย่างใด’

ยกเลิกส้วมซึมนอกจากนี้ประเทศไทยกำลังเตรียมการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า และจากแผนแม่บทพัฒนาส้วมไทย ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2559 ได้มีการวางแผนการพัฒนาส้วมในครัวเรือนให้เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต เช่น การป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม การสร้างส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย โดยตั้งเป้าหมายภายในปี 2559 ให้ครัวเรือนไทยใช้ส้วมแบบชักโครก ร้อยละ 90 และสถานที่บริการสาธารณะต้องมีบริการส้วมชักโครกอย่างน้อย 1 ที่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของส้วมครัวเรือน และส้วมสาธารณะ ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนนั้น ได้แก่

 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. ร้านจำหน่ายอาหาร
 3. ตลาดสด
 4. สถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ
 5. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
 6. สถานศึกษา
 7. โรงพยาบาล
 8. สถานที่ราชการ
 9. สวนสาธารณะ
 10. ศาสนสถาน
 11. ส้วมสาธารณะริมทาง
 12. ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า

ยกเลิกส้วมนั่งยองสำหรับบ้านใครยังใช้ส้วมแบบนั่งยองอยู่ หากไม่รื้อออก หรือเปลี่ยนเป็นส้วมชักโครกก็ ‘ไม่ถือว่าผิด’ กฎหมายในข้อนี้นะ เพราะกฎหมายข้อบังคับดังกล่าวเป็นเพียงการนำเสนอของกระทรวงสาธารณสุขต่อ ครม. เพื่อต้องการรณรงค์ให้สถานที่ 12 ประเภท หันมาใช้ส้วมชักโครกเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คนท้อง และปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมนั่นเอง


avatar
by ...Love Scenes...
เพราะ 'ความรัก' คือ ฉากหนึ่งของชีวิต...(^3^)
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon