ง่ายนิดเดียว! ขั้นตอนการยื่นภาษีปี 60 สำหรับมือใหม่

posted: 2 years ago
3,479 views
ง่ายนิดเดียว! ขั้นตอนการยื่นภาษีปี 60 สำหรับมือใหม่

comments

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคยยื่นแบบฟอร์มการเสียภาษีเลย หรือเพิ่งจะเริ่มเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ต้องมาเสียภาษีครั้งแรก อาจจะแอบกังวลหรือเกิดอาการงง ๆ กับขั้นตอนการยื่นภาษีได้ และวันนี้ Rabbit Daily จะมาแนะนำการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างทำความรู้จักกับแบบภาษีเงินบุคคลธรรมดา

ปัจจุบันมีการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากมาย โดยส่วนใหญ่เป็นของคนไทย เอ๊ะ! แล้วทุกท่านทราบกันหรือยังว่าภาษีคืออะไร ถ้ายังไม่ทราบเราจะพาไปทำความรู้จักกับภาษีกันเลยดีกว่า ภาษี คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลธรรมดาทั่วไป ตามที่กฎหมายบัญญัติและมีรายได้เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ตามที่กำหนด

Report check

ภ.ง.ด. 90 แบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่มีเงินได้กรณีทั่วไป
ภ.ง.ด. 91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการจ้างแรงงาน
ภ.ง.ด. 93 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับยื่นใช้ก่อนถึงกำหนดเวลา ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ภ.ง.ด. 94 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้แสดงแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
ภ.ง.ด. 95 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
สำหรับมือใหม่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นครั้งแรก ส่วนใหญ่จะมีรายได้แค่เงินเดือนประจำเท่านั้นก็ให้ยื่น ภ.ง.ด.91 แต่ใครที่มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ด้วยก็ให้ยื่นเป็น ภ.ง.ด.90


ยื่นภาษีได้ที่ไหนบ้าง?

บุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะใช้แบบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบภงด. 90 และแบบภงด. 91 การยื่นภาษีสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่เราไปยื่นภาษีที่กรมสรรพากรเขต หรืออำเภอ และตามธนาคารต่าง ๆ หรือที่ทำการไปรษณีย์ หรือในอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรไปที่ http://www.rd.go.th/publish/ และเลือก ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต


21 ตัวช่วยการลดหย่อนภาษี คุณสามารถทำความรู้จักได้ง่าย ๆ

21ตัวช่วยลดหย่อนภาษี


ตารางรายได้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 59

อัตราภาษีเงินได้ 2559


วิธีการคำนวณภาษี หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษี

ตัวอย่างการคำนวณภาษี
นายคหัฐธม มีอาชีพเป็นพนักงานประจำ เป็นโสด มีรายได้รวมทั้งปี 300,000 บาท ได้จ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพปีละ 50,000 บาท ทำประกันชีวิตด้วยเบี้ยประกันปีละ 10,000 บาท

วิธีการคำนวณการเสียภาษี
รายได้ตลอดทั้งปี 300,000 บาท หักค่าใช้จ่าย 60,000 บาท (40% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท) หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 30,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 10,000 บาท
– รายได้ตลอดปี 300,000 บาท
– หักค่าใช้จ่าย 40% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 60,000 บาท = 60,000 บาท
– หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 30,000 บาท
– หักค่าเบี้ยประกันชีวิต 10,000 บาท
หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว รายได้ของนายคหัฐธม จะเหลือ 200,000 บาท จากนั้นจึงค่อยนำเงินได้สุทธินี้ไปคำนวณภาษีการคำนวณการเสียภาษี
หลังจากที่ทราบเงินได้สุทธิแล้ว ก็นำมาเทียบกับตารางภาษี ก็จะพบว่า
– เงินได้สุทธิ 200,000 (อยู่ในขั้นอัตราระหว่าง 150,001 – 500,000 หรือ 5%)
– ได้รับการยกเว้นเสียภาษี 150,000 บาทแรก
– โดยนำส่วนต่าง 50,000 บาทที่เหลือ มาคิดภาษี 5% ตามอัตรา จะทำให้นายเอกพลต้องเสียภาษี 2,500 บาท


พลเมืองที่ดีอย่างเราต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนวันที่  31 มีนาคม ของทุกปี นะคะ แต่ถ้าหากว่าเกินวันที่ 31 มีนาคม จะถูกปรับได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบการคืนภาษี ภงด. 90 และภงด.91 หรือสอบถามปัญหาต่าง ๆ ได้ที่  http://www.rd.go.th หรือแอปพลิเคชันของกรมสรรพากร RD Smart Tax


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon