ย้ายสวนสัตว์เขาดิน ใหญ่กว่าเดิม 3 เท่า ตั้งเป้าเป็นสวนสัตว์ระดับโลก

posted: 1 year ago
ย้ายสวนสัตว์เขาดิน ใหญ่กว่าเดิม 3 เท่า ตั้งเป้าเป็นสวนสัตว์ระดับโลก

comments

วันที่ 12 ธ.ค. 2560 มีการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ที่องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวาระการพิจารณากรณีการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ โดยนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ให้ข้อมูลหลังการประชุมว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ต่อประชาชนชาวไทยและชาวองค์การสวนสัตว์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโฉนดที่ดิน คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เนื้อที่ จำนวน 300 ไร่ ให้องค์การสวนสัตว์ฯ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ย้ายสวนสัตว์เขาดิน ใหญ่กว่าเดิม 3 เท่า ตั้งเป้าเป็นสวนสัตว์ระดับโลก
Credit: ประชาชาติ

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ได้เปิดเผยว่า มีการประชุมถึงแนวทางการสร้างสวนสัตว์ชั้นนำในระดับแนวหน้าของโลก โดยมีพื้นที่ใหญ่กว่าปัจจุบันถึง 3 เท่า และตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้หลากหลายสาขา และแต่งตั้งคณะทำงาน 2 ชุด คือ คณะทำงานจัดสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ โดยมีนายปานเทพเป็นประธานคณะทำงาน และคณะทำงานย้ายสวนสัตว์ดุสิตและสำนักงานองค์การสวนสัตว์ มีนายปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์เป็นประธาน

โดยคณะทำงานทั้ง 2 ชุดจะได้หารือถึงแนวทางในการทำงาน ทั้งในเรื่องโครงการก่อสร้างที่จะต้องมีการสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ก่อนจะนำมาจัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการของบประมาณในการก่อสร้างต่อไป อย่างไรก็ตามขณะนี้สวนสัตว์ดุสิตยังเปิดให้บริการประชาชนตามปกติและสัตว์ทุกตัวยังอยู่ครบ


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon