รมว.แรงงาน เร่งหางานเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

posted: 1 year ago
รมว.แรงงาน เร่งหางานเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

comments

อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งหางานพิเศษให้นักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงาน ฝึกความอดทน ปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างวินัยในตนเอง ทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ต้องไปมั่วสุมหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือประพฤติตนเสื่อมเสีย นอกจากนี้ยังมีรายได้ระหว่างเรียนจากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม เป็นการเพิ่มรายได้ให้ตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองรวมทั้งได้เห็นคุณค่าของเงิน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเรียนรู้โลกแห่งอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการหางานทำเมื่อจบการศึกษารมว.แรงงาน เร่งหางานเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา เพื่อฝึกความรับผิดชอบ
Credit: ไทยรัฐ

 

นายอนุรักษ์ กล่าวถึงสถิติการจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษาในปี 2560 ที่ผ่านมาว่า กรมการจัดหางานได้จัดหางานพิเศษให้นักเรียน นักศึกษาทำงาน โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียน นักศึกษาจะทำงานได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หากทำงานในหน่วยงานราชการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน ไม่รวมเวลาหยุดพัก จะมีค่าตอบแทนไม่เกินวันละ 300 บาท หากปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ค่าตอบแทนไม่เกิน 150 บาท กรณีทำงานในสถานประกอบการภาคเอกชน กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท ช่วงปิดภาคเรียนทำงานได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากทำงานนอกเวลาเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ ทำงานได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน ห้ามทำงานในสถานที่เล่นการพนัน โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นรำ ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ เป็นต้น ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานขายสินค้า และบริการลูกค้า งานร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า เป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย

หากนักเรียน นักศึกษาประสงค์จะทำงานพาร์ทไทม์ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการใดประสงค์จะรับนักเรียน นักศึกษาพาร์ทไทม์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ โทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


avatar
by Anatta อนัตตา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon