รู้หรือไม่? ทำไมรอยพระพุทธบาทถึงมีขนาดใหญ่?

posted: 3 years ago
1,505 views
รู้หรือไม่? ทำไมรอยพระพุทธบาทถึงมีขนาดใหญ่?

comments

Buddha-Footprint

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีอายุยืนยาวมากว่า 2559 ปีภายหลังจากที่พระทุธเจ้าใดทรงเสด็จดับขันปรินิพพานที่ต้นสาละ ศาสนาพุทธก็คงความยิ่งใหญ่สืบต่อมาเป็นระยะเวลายาวนานและได้แพร่ขยายไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและหลายๆที่ทั่วโลก ในประเทศไทยเองนั้นก็มีศาสนสถานอยู่มากมายหลายแห่งและมีพระพุทธรูปอยู่ในวัดต่างๆเป็นสัญลักษณ์แทนตัวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพบูชา รวมถึงรอยพระพุทธบาทที่มีอยู่ในศาสนสถานหลายๆแห่งทั้งในและนอกประเทศหลายๆคนอาจจะเคยตั้งข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดรอยพระพุทธบาทถึงมีขนาดใหญ่ในวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจถึงประเด็นดังกล่าวให้คุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านได้ทราบกัน

รอยพระพุทธบาท_วัดราชคฤห์_Wat_Ratchakrueh

รอยพระพุทธบาทนั้นมีการกล่าวถึงประวัติที่มาของการสร้างไว้ตั้งแต่ดั้งเดิม ในสมัยพุทธการนั้นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมักไม่นิยมที่จะบูชารูปเคารพขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในช่วงแรกภายหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วนั้นชาวพุทธได้ทำการสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองที่มีขนาดใกล้เคียงกับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าขึ้นมา ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าในช่วงแรกเริ่มนั้นรอยพระพุทธบาทจึงยังมีขนาดที่เท่ากับรอยเท้าของคนจริงๆเพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้คนได้สักการะบูชา ซึ่งนอกจากในศาสนาพุทธแล้วนั้นศาสนาฮินดูเองก็มีการสร้างรอยพระบาทขึ้นมาเช่นเดียวกันตามหลักความเชื่อของศาสนาฮินดูเพื่อบูชาพระศิวะ

สำหรับสาเหตุที่สำคัญประการต่อมาก็คือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในช่วงแรกนั้นมีแนวคิดที่ว่าการสร้างรูปหล่อขึ้นมาเป็นการไม่บังควรเพราะพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ก่อนปรินิพพานว่า หลังจากที่พระองค์ได้ทรงเสด็จดับขันไปแล้วสิ่งที่จะใช้แทนตัวพระองค์ก็คือคำสั่งสอนหรือหลักธรรมที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนานั้นจึงสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองเพื่อเคารพบูชา นอกจากนี้แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาในศาสนาพุทธได้สร้างเอาไว้นั้นก็คือตราธรรมจักร ที่ผู้นับถือศาสนาพุทธยึดถือเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าอีกด้วยเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระพุทธคุณของพระองค์

ด้วยเหตุนี้เองจึงอาจกล่าวได้ว่ารอยพระพุทธบาทที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นมีที่มาจากความเชื่อดังกล่าว สำหรับพระพุทธรูปที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นมีที่มาจากการที่กษัตริย์ผู้ซึ่งนับถือศาสนาพุทธอย่างพระเจ้าเมนันดอร์ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นโดยใช้แบบจำลองมาจากเทวรูปเทพเจ้าอพอลโล่ของชาวกรีก นอกจากนี้แล้วในทัศนะของนักวิชาการบางท่านยังมองถึงรอยพระพุทธบาทที่ปรากฏอยู่ในบริเวณต่างๆของประเทศไทยว่าเป็นเสมือนกับการขยายความยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธเข้าไปยังบริเวณต่างๆอีกด้วย

thailand

สำหรับรอยพระพุทธบาทที่อยู่ในประเทศไทยนั้นมีอยู่ในจังหวัด ลำปาง จันทบุรี สระบุรี สกลนคร และปราจีนบุรี ซึ่งรอยพระพุทธบาทที่พบในจังหวัดต่างๆเหล่านี้เป็นรอยพระพุทธบาทที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมากและเป็นสถานที่ ที่มีผู้ให้ความเคารพและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก โดยรอยพระพุทธบาทที่พบในประเทศไทยกล่าวได้และเป็นรอยพระพุทธบาทที่มีความเก่าแก่ที่สุดนั้นประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยรอยพระพุทธบาทดังกล่าวนั้นเป็นรอยพระพุทธบาทที่สันนิษฐานไว้ว่าถูกสร้างขึ้นในราวๆช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-13 ซึ่งถือได้ว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย

จากที่ได้กล่าวมานี้สามารถที่จะกล่าวได้ว่ารอยพระพุทธบาทในสถานที่ต่างๆที่ได้กล่าวมานี้ยังคงเป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาของผู้ที่นับถือและเลื่อมใสในศาสนาพุทธที่ยังคงเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยมาตราบนานเท่านาน โดยในขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีนั้นได้มีการเปิดให้ผู้ที่ศรัทธาสามารถเดินทางเข้าสักการะรอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏได้จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 ซึ่งนอกจากสถานที่ดังกล่าวแล้วนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปบูชารอยพระพุทธบาทนั้นสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ลำปาง สระบุรี สกลนคร และปราจีนบุรี ได้อีกด้วย


avatar
by A.J.Style
A.J.Style นักเขียนหนุ่มอารมณ์ดี อายุ 23 ปี อดีตนักกีฬา MMA (ที่ชื่นชอบเรื่องราวลึกลับและซุปเปอร์ฮีโร่เป็นพิเศษ) ปัจจุบันนี้รับหน้าที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับ ภาพยนตร์,เคล็ดลับน่ารู้ และ ดวง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon