ราคาประกันชั้น 1

posted: 5 years ago
ราคาประกันชั้น 1

comments

ราคาประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีหลายราคา โดย คุณสามารถแบ่ง ราคาประกันชั้น 1 ออกได้ตามจำนวนทุนประกัน และยังสามารถจำแนกได้ตามอายุของรถ

Viriyah Insurance

โดยจะแบ่งออกตามอายุของรถยนต์ อายุตั้งแต่ 11-15 ปี อายุตั้งแต่ 8-10 ปี อายุตั้งแต่ 5-10 ปี และอายุตั้งแต่ 2-5ปี เป็นต้น แต่ละช่วงอายุของรถยนต์คันเอาประกันก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างกันไป ทั้งวงเงินความรับผิดชอบ ค่าเสียหายส่วนแรก ความคุ้มครองชีวิต และ ทรัพย์สินขอบุคคลภายนอก วงเงินประกันตัว รวมถึงราคา ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เราลองมาดูราคาคร่าวๆของรถแต่ละชนิด แบ่งตามประเภทของอายุกัน

กลุ่มแรก รถอายุตั้งแต่ 11-15 ปี (เกิน 2000 CC) ทุนประกัน 1xx,xxx บาท

จะได้รับค่าเสียหายส่วนแรก 5,xxxx บาท ให้ความคุ้มครองชีวิตบุคคลภายนอก 2xx,xxx บาทต่อคน และทรัพย์สินบุคคลภายนอกที่ 1,xxx,xxx บาท โดยจะต้องไม่เกินเงินประกัน และหากเกิดอุบัติแก่ผู้อื่น ก็ยังมีวงเงินประกันตัวที่ 2xx,xxx บาทอีกด้วย  โดย ราคาประกันภัยรถยนต์ อยู่ที่ประมาณ 6,xxx บาท

กลุ่มที่สอง รถอายุตั้งแต่ 11-15 ปี (ไม่เกิน 2000 CC) ทุนประกัน 1xx,xxx บาท

จะได้รับค่าเสียหายส่วนแรก 5,xxx บาท ให้ความคุ้มครองชีวิตบุคคลภายนอก  2xx,xxx บาทต่อคน คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกที่ 1,xxx,xxx บาท และหากเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่น ก็มีวงเงินประกันตัวที่ 2xx,xxx บาท ราคาอยู่ที่ประมาณ 7,xxx บาท

กลุ่มที่สาม รถอายุตั้งแต่ 8-10 ปี ทุนประกัน 2xx,xxx บาท

มีค่าเสียหายส่วนแรก 5,xxx บาท ให้ความคุ้มครองชีวิตบุคคลภายนอก 1,xxx,xxx บาทต่อคน และยังคุ้มครองทรัพย์สิน  2,xxx,xxx บาท หากเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นก็ยังมี วงเงินประกันตัว 3xx,xxx บาท โดย ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  ของประเภทนี้อยู่ที่ 8,xxx บาท

MuangThai Insurance

กลุ่มที่สี่ รถอายุตั้งแต่ 5-10 ปี ทุนประกันที่ 3xx,xxx บาท

จะได้รับค่าเสียหายส่วนแรก 5,xxx บาท อีกทั้งยังคุ้มครองบุคคลภายนอกด้านชีวิต 1,xxx,xxx บาท รวมไปถึงคุ้มครองในด้านทรัพย์สิน 2,xxx,xxx บาท หากเกิดอุบัติแก่ผู้อื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ยังมีวงเงินประกันตัว  3xx,xxx บาท โดยราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น1ของประเภทนี้ราคาอยู่ที่ 9,xxx บาท

กลุ่มที่ห้า คือ อายุรถตั้งแต่ 2 – 5 ปี ทุนประกันอยู่ที่  4xx,xxx บาท

จะได้รับค่าเสียหายส่วนแรก  5,xxx บาท อีกทั้งยังคุ้มครองบุคคลภายนอกด้านชีวิต1,xxx,xxx บาท รวมไปถึงคุ้มครองบุคคลภายนอกด้านทรัพย์สิน 2,xxx,xxx บาท หากเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดฝัน เราก็ยังมีวงเงินประกันตัว 3xx,xxx บาท โดยราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น1ของประเภทนี้ราคาอยู่ที่ 9,xxx บาท


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon