ราคาประกันชั้น 3

posted: 5 years ago
ราคาประกันชั้น 3

comments

ราคา ประกันชั้น 3

เราทราบกันดีว่าประกันภัยรถยนต์มีหลายประเภท หลายราคา การค้นหาประกันรถยนต์ถูกและดี ไม่ใช่เรื่องง่าย ราคาประกันชั้น 3 มีหลายระดับ และ แตกต่างกันไประหว่างประเภทของรถยนต์ที่ใช้ และ อายุของรถยนต์ด้วย เพราะว่า ประกันชั้น 3 เป็น ประเภทการประกันภัยรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครองน้อยที่สุดในทุกประเภทของประกันภัยรถยนต์

โดยจะให้ความคุ้มครองรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ ไม่เกิน 10 ปีสำหรับรถยนต์โดยสาร และ รถบรรทุก เจ้าของ หรือ ผู้เอาประกันนั้นต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบ สำหรับความเสียหายของทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น โดยจะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบ อนามัย ร่างกาย และ ชีวิตของบุคคลภายนอก ที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองของประกัน พรบ. ความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยนั้นจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่เกิดความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบก เท่านั้น

ความหมายของยานพาหนะทางบก คือ หากคุณผู้เป็นเจ้าของรถคันเอาประกัน แล้วเกิดชนเข้ากับรั้ว ต้นไม้ สุนัข กำแพง เสา ประตู กระจกถูกก้อนหินกระเด็นโดนแตก หรือ เกิดรถคว่ำ รถสูญหายโดนขโมย หรือ รถชนแล้วเกิดไฟไหม้ จะไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆเลย

ราคาประกันรถยนต์ชั้น 3 นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น

ประกันชั้น 3 เบสิก

รถยนต์ส่วนบุคคล 2,xxx บาท รถกระบะ 2,xxx บาท รถตู้ 3,xxx บาท สำหรับเบี้ยประกัน 1 ปี เป็นต้น

โดยจะให้ความคุ้มครองชีวิตของบุคคลภายนอกรถยนต์คันเอาประกันที่ 2xx,xxx บาท ต่อคน ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 6xx,xxx บาท และ ให้ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ที่ 2xx,xxx บาทเมื่อต้องต่อสู้คดีอาญาในชั้นศาลทุกขั้นตอน

คุณสามารถเลือกความคุ้มครองที่ต้องการได้ แม้จะเป็น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ก็ตาม เช่น การบริการของพนักงานบริษัทเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ออกทำเคลมให้ไม่ว่าลูกค้าจะถูกหรือผิด เรียกร้องค่าเสียหายให้เมื่อลูกค้าเป็นฝ่ายถูก เป็นต้น

ส่วนมากแล้ว บริษัทประกันจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการเคลมให้ลูกค้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่เฉพาะกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายผิดเท่านั้น แต่หากลูกค้าเป็นฝ่ายถูก ลูกค้าจะต้องทำการเรียกร้องค่าซ่อมรถจากคู่กรณีด้วยตัวเอง ซึ่งอาจจะทำให้เสียเปรียบได้ ดังนั้นบาทบริษัทประกันจึงให้บริการเสริมเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายให้ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายถูกนั่นเอง โดยรายละเอียดส่วนนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมมาจากเอกสารการประกัน ดังนั้นผู้เอาประกันจะต้องสอบถามกับพนักงานด้วยตนเองก่อนตกลงใจซื้อประกันกับบริษัทนั้นๆ


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon