เกษตรกรย่ำแย่ ราคาไข่ตกต่ำฟองละ 2.10 บาท หมูหน้าฟาร์มโลละ 48 บาท

posted: 1 year ago
เกษตรกรย่ำแย่ ราคาไข่ตกต่ำฟองละ 2.10 บาท หมูหน้าฟาร์มโลละ 48 บาท

comments

ประธานชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน นายปรีชา สุขบุญพันธ์ กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้รับความเดือดร้อนมาก จากที่ต้องแบกภาระราคาไข่ไก่ต่ำกว่าทุนต่อเนื่องมานาน ตลอดทั้งปีนี้ราคาขายไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไม่เคยสูงกว่าต้นทุนที่ฟองละ 2.80 บาท โดยปัจจุบันราคายังตกต่ำเพียงฟองละ 2.10 บาท เชื่อว่าต้นทุนที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ และผู้เลี้ยงยังไม่สามารถซื้อข้าวโพดตามจำนวนความต้องการมาใช้ได้ เนื่องจากพ่อค้าขอขึ้นราคาทุกครั้งเกษตรกรย่ำแย่ ราคาไข่ตกต่ำฟองละ 2.10 บาท หมูหน้าฟาร์มโลละ 48 บาท
Credit: ไทยรัฐออนไลน์

สำหรับนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้า นายวีระ ป้อมสุวรรณ กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งเรื่องปริมาณผลผลิตในประเทศที่มีมากเกินกว่าความต้องการบริโภค พ่อค้าคนกลางกดดันราคา เกษตรกรจำเป็นต้องขายต่ำกว่าทุนติดต่อมานานกว่า 6 เดือน และยังต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้ราคาขายสุกรขุนหน้าฟาร์มตกต่ำอยู่ที่ประมาณ 48 บาทต่อกิโลกรัม ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่พุ่งสูงถึง 58-60 บาทต่อกิโลกรัม

นายวีระกล่าวอีกว่า จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาล และกรมการค้าภายใน ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เร่งทบทวนผลกระทบจากมาตรการประกันราคารับซื้อข้าวโพด และการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้าง เช่นเดียวกับที่ได้ช่วยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดมาโดยตลอด


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon