ลูกหนี้มีเฮ…รายได้ไม่ถึง 20,000 ห้ามยึดเงิน

posted: 1 year ago
ลูกหนี้มีเฮ…รายได้ไม่ถึง 20,000 ห้ามยึดเงิน

comments

เมื่อประมาณต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีข่าวออกมาว่า ห้ามยึดเงินเดือนลูกหนี้ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท เงื่อนไขทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดได้ด้วย ได้แก่

1. เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ส่วนตัว ที่มีราคาประเมินประเภทละไม่เกิน 20,000 บาท
2. สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ในส่วนที่ราคาประเมินไม่เกิน 100,000 บาท
3. สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทำหน้าที่แทนอวัยวะของลูกหนี้
4. ทรัพย์สินส่วนตัวประจำวงศ์ตระกูลและทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมาย

Paid and Unpaid. Two binders on desk in the office

ทรัพย์สินประเภทเงินที่เจ้าหนี้ยึดไม่ได้ ได้แก่

1. เบี้ยเลี้ยงชีพตามกฎหมายกำหนด เช่น เบี้ยคนพิการ เบี้ยคนชรา
2. เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ
3. เงินเดือนบุคคลทั่วไปที่ไม่อยู่ในหน่วยงานราชการ ไม่เกิน 20,000 บาท
4. รายได้เป็นครั้งคราวเพื่อเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 20,000 บาท
5. บำเหน็จค่าชดเชยของบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการ ไม่เกิน 30,000 บาท
6. เงินฌาปนกิจจากการตายของบุคคลอื่น

ที่มา: มาตรา 302 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560

พอเห็นแบบนี้คนที่เป็นหนี้อยู่ แล้วรายได้ไม่ถึง 20,000 ก็เฮกันยกใหญ่คิดว่าลูกหนี้แบบเราไม่ต้องจ่ายหนี้คืนแล้ว สุดท้ายกรมบังคับคดีเลยต้องออกมาการที่คิดว่าไม่ต้องคืนนั้นเป็นความคิดที่ผิดอย่างมาก การที่ไม่ยึดหนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องจ่ายหนี้คืน ถ้าเราไม่จ่ายคืนดอกเบี้ยก็ยังคงทบต้นทบดอกต่อไปเรื่อยอยู่ดี มารู้ตัวอีกทีอาจจะเป็นหนี้หัวโตแล้วก็ได้
ต้องเข้าใจก่อนว่าในสภาวะปกติเจ้าหนี้ไม่สามารถมาเอาเงินออกจากบัญชีหรือเอาเงินเดือนไปได้อยู่แล้ว นอกจากว่าต้องไปถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล จนศาลต้องสั่งให้นายจ้างเราจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือสามารถดึงเงินจากบัญชีเราได้เลย แต่กฎหมายนี้ออกมาเพื่อให้ลูกหนี้ที่มีรายได้ไม่สูงมาก สามารถดำรงชีวิตตามมาตรฐานขั้นต่ำต่อไปได้ไม่ติดขัดเท่านั้นเอง
เพราะต้องบอกว่าจากเมื่อก่อนการอายัดลูกหนี้ในลักษณะนี้ เมื่อก่อนมีกำหนดรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทเท่านั้น แต่ที่ยึดได้ก็ไม่เกิน 30% ของเงินเดือนนะไม่ใช่ทั้งหมด แล้วที่เค้าปรับก็เพื่อให้กฎหมายมีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยมากขึ้น เค้าก็เลยปรับเพิ่มขึ้นให้หลังจากที่ใช้ของเดิมมา 20 ปีแล้วตามค่าครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด
แล้วต้องบอกว่ากฎหมายโดยทั่วไปจะช่วยเหลือลูกหนี้เป็นหลักอยู่แล้ว เรียกได้ว่าถ้าเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาล ศาลก็มักจะเห็นใจลูกหนี้มากกว่าอยู่แล้ว แต่กฎหมายก็ไม่ได้ช่วยให้ลูกหนี้ไม่ต้องจ่ายแต่จะเป็นการประนีประนอมซะมากกว่า

avatar
by JK, CFP®

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon