รูปแบบของ ประกันภัย

posted: 5 years ago
รูปแบบของ ประกันภัย

comments

การประกันอุบัติเหตุ

หลายคนอาจสงสัยว่า ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ เเละประกันชีวิต ต่างกันอย่างไร บางคนมีประกันชีวิตเเล้ว ก็ยังสงสัยว่าต้องทำประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพเพิ่มด้วยหรือไม่ ในบทนี้เราจึงขออธิบายความแตกต่างของ ประกันภัย แต่ละประเภทเพื่อให้ท่านเข้าใจเเละสามารถทำประกันเเบบที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดได้

ความแตกต่างของประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต

ประกันอุบัติเหตุ นั้นหมายถึง ประกันที่คุ้มครองความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายโดยมิได้เจตนา ส่งผลโดยตรงให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย ดังนั้น การให้ความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุจึงแตกต่างจากประกันสุขภาพหรือประกันชีวิต เพราะประกันสุขภาพเน้นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ทั้งอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ขณะที่ประกันชีวิตจะเกี่ยวข้องกับกรณีเสียชีวิตไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ก็ตามเช่นกัน ประกันอุบัติเหตุมีความคุ้มครองในลักษณะดังนี้คือ

ความคุ้มครองหลัก

– การเสียชีวิต

– สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง

– ทุพพลภาพถาวร

– การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

– ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม

– ภัยจากการขับขี่หรือโดยสาร รถ(car) จักรยานยนต์

– เงินช่วยเหลือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

– การชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ส่วนในประกันสุขภาพจะมีลักษณะความคุ้มครองดังนี้

ความคุ้มครองหลักสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 หมวด

1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

1.1 ค่าห้องและค่าอาหาร

1.2 ค่าบริการทั่วไป

1.3 ค่ารักษาพยาบาล ฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง

2. การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด และค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด

3. การดูแลโดยแพทย์

4. การรักษาพยาบาลที่เกิดจากคลีนิค หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

5. การคลอดบุตร

6. การรักษาฟัน

7. การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์

พวกเรา คือ อาสค์ หนุมาน (ASK Hanuman)

บริษัท อาสค์ หนุมาน จำกัดเป็นสื่อกลางในการเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการประกันภัย จากบริษัทประกันและตัวแทนที่น่าเชื่อถือทั้งหมด 30 บริษัท พวกเรานำเสนอราคาที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ได้ประกอบการพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้าพอใจ วัตถุประสงค์ของเราคือให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการเลือกทำประกันภัย โดยลูกค้าจะได้ รับข้อมูลของบริษัทประกันภัยต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขผ่านทางหน้า เว็บไซต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


avatar
by เก่ง ทองเจือ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon