รู้ทันกลโกง บริษัทประกัน

posted: 5 years ago
1,890 views
รู้ทันกลโกง บริษัทประกัน

comments

กลโกง

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเลือกทำประกันรถยนต์กับ บริษัประกัน รถยนต์ สักแห่ง เป็นธรรมดาที่คุณควรจะต้องรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้น เพราะคุณได้บริหารความเสี่ยงและภาระที่จะเกิดขึ้นหากคุณประสบอุบัติเหตุในวันใดวันหนึ่งไปให้ บริษัทประกัน เรียบร้อยแล้ว แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดย่อมเกิดขึ้นได้ นั่นคือ บริษัทประกัน รถยนต์นั้นหาหนทางที่จะโกงคุณ มีหลากหลายกลเม็ดเคล็ดลับที่บริษัทเหล่านี้จะตักตวงผลประโยชน์จากคุณให้มากที่สุด

บริษัทประกัน ที่คิดราคาเบี้ยประกันในราคาถูกกว่าบริษัทอื่นๆ มักจะไม่ได้แจ้งให้ผู้ซื้อประกันทราบว่า ที่ราคาเบี้ยประกันดังกล่าวนั้นตัดความคุ้มครองส่วนใดออกไปบ้าง ปล่อยให้ผู้ทำประกันเข้าใจว่ากรมธรรม์ที่เขาทำไปนั้น ให้ความคุ้มครองเท่ากับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันราคาสูงกว่า เช่น กรมธรรม์บางชนิด ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุภายในรถและไม่คุ้มครองคดีอาญแก่ผู้ขับขี่ ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ทำประกันจึงไม่สามารถหาเงินมาประกันตัวได้ หรือในบางกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินในวงเงินจำกัด เป็นต้น

อีกกลโกงที่ บริษัทประกัน ภัยรถยนต์มักจะใช้กันคือ การอ้างว่าเอกสารที่นำมายื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ครบถ้วน ทั้งที่เอกสารที่นำไปให้นั้นครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ซึ่งมีเพียงไม่กี่อย่าง แต่ก็ยังมี บริษัทประกันร ถยนต์ขี้โกงที่มักจะกำหนดเอกสารขึ้นมาเองอีกมากมาย เช่น สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ที่มีชื่อในกรมธรรม์ หรือเอกสารทุกอย่างของคู่กรณี ซึ่งเป็นการยุ่งยาก และบางครั้งก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ แต่เพื่อเป็นการประวิงการรับเรื่อง และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ทั้งที่ในกรมธรรม์ระบุว่าจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง

หรือในกรณีที่รถยนต์ของเรามีประวัติดี หมายถึงไม่มีการเฉี่ยวชน ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ หรือหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำ จะต้องได้รับส่วนลดประวัติดีตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ เช่น ปีแรกไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลย พอปีที่2 จะต้องได้รับส่วนลดเบี้ยประกันประวัติดี 20% ทันที แต่มีบาง บริษัทประกัน ภัยที่แอบลักไก่ไม่ยอมลดเบี้ยประกันประวัติดีให้ และจากกรณีนี้ คล้ายๆกัน บริษัทประกัน ภัยมักจะตีราคามูลค่าความเสียหายไว้สูงกว่าความเป็นจริง 4-6 เท่า ทำให้ส่วนลดเบี้ยประกันประวัติดีนั้นลดน้อยลงหรือต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นเนื่องจากถูกเพิ่มเบี้ยประกันประวัติไม่ดี

 

กลโกงอีกแบบคือการขอร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจของตำรวจในการโกงอย่างแยบยล บริษัทจะให้เราสำรองจ่ายค่าเสียหายไปก่อนและมาเบิกคืนในภายหลัง แต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยเจรจาต่อรอง ทั้งสองฝ่ายมักจะประณีประนอม มีการยอมรับผิดไปตามสถานการณ์ ซึ่งนั่นเป็นโอกาสของ บริษัทประกัน ภัยรถยนต์ที่จะอ้างว่าผู้ซื้อประกันยอมรับผิดเองโดยพลการ จึงเบิกคืนค่าสินไหมที่จ่ายไปได้เพียง 1 ใน 3 หรือ 2 ใน 3

กลโกงของ บริษัทประกัน ภัยรถยนต์นั้นมีอีกมากมายที่ผู้ซื้อประกันอาจจะไม่ได้คำนึงถึงในตอนแรก แต่กว่าจะรู้ตัวก็ตกลงซื้อประกันไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจจะช่วยหลีกเลี่ยงสารพัดกลยุทธ์การโกงที่ บริษัทประกัน รถยนต์จะนำมาใช้ และสามารถปรึกษาสายด่วนประกันภัย 1186 ของกรมการประกันภัยได้


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon