รู้เรื่อง เบี้ยประกัน รถ

posted: 5 years ago
รู้เรื่อง เบี้ยประกัน รถ

comments

เบี้ยประกัน

ค่า เบี้ยประกัน ภัย หรือ ค่าประกันรถยนต์ หมายถึง เงินที่ทางผู้เอาประกันหรือผู้ซื้อประกันจะต้องจ่ายให้แก่บริษัทประกัน โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการประกันที่ทางผู้ขับรถได้เลือกซื้อ เช่น หากเลือกซื้อประกันชั้น 1 อาจจะต้องจ่ายค่า เบี้ยประกัน ภัยรถยนต์ในราคาที่สูงกว่าประกันชั้น 4 เป็นต้น นอกจานี้ค่า เบี้ยประกัน ของรถยนต์ในแต่ละจังหวัดยังมีค่าไม่เท่ากัน ขึ้นกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่แตกต่างกันไป เช่น พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี มีการเกิด อุบัติเหตุมากกว่าพื้นที่ต่างจังหวัด ดังนั้น จากข้อมูลส่วนนี้ จึงทำให้จังหวัดที่ใช้งานของรถยนต์มีผลต่อราคา เบี้ยประกัน โดยรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนต่างจังหวัดจะได้รับส่วนลด เบี้ยประกัน ที่เพิ่มขึ้น การให้ส่วนลดโดย พิจารณาจากพื้นที่ที่ใช้งานของรถ เป็นการให้ส่วนลดที่แล้วแต่บริษัทจะกำหนดขึ้นมาเอง โดยกำหนดต้องผ่านการเห็นชอบอย่างเป็นทางการจาก สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ( คปภ.)

ส่วน ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินทั้งหมดที่ทางบริษัทจะต้องจ่ายให้กับเจ้าของรถเมื่อรถเกิดสูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งไม่สามารถขับขี่ได้ โดย จำนวนเงินทุนประกันจะขึ้นอยู่กับร่างสัญญาที่ทางผู้เลือกซื้อได้ตัดสินใจ เลือกระหว่างการทำสัญญานั่นเอง

มีผู้ที่เข้าใจสับสนระหว่างศัพท์สองคำนี้อยู่พอสมควรว่า จึงควรทำความเข้าใจให้ดี ก่อนเลือกซื้อประกันภัยชนิดต่างๆ ควรพิจารณา บริการหลังการขาย จำนวน เบี้ยประกัน ที่จะต้องจ่าย รวมไปจนถึงสิทธิประโยชน์สำคัญต่างๆ เช่น ทุนประกันที่จะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนรถไม่สามารถใช้งานต่อได้ หรือ ค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับเมื่อรถของเราได้รับความเสียหาย

เบี้ยประกัน กับ ภัยธรรมชาติ

เบี้ยประกันภัยธรรมชาติ เป็น เบี้ยประกัน ที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมและภัยธรรมชาติ อื่นๆ โดยหากเกิดความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว ภัยสึนามิ ภัยน้ำท่วม ก็สามารถเคลมค่าสินไหมทดแทนได้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินทุน ประกันภัยที่แจ้งทำไว้ หากความเสียหายนั้นไม่ถึงกับเสียหายทั้งคันรถ คือ เสียหายบางส่วนของตัวรถ เช่น เครื่องยนต์ เบาะ และภายในตัวรถ เมื่อแจ้งทำเคลม บริษัทประกันภัยก็จะจ่ายค่าล้างทำความสะอาดและ ซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพเดิม แต่หากเป็นส่วนที่ตกแต่งเพิ่มเติม เช่น เครื่องเสียง หรือส่วนตกแต่งอื่นๆ ต้องเข้าไปดูในกรมธรรม์ว่าได้แจ้ง ซื้อเพิ่มความคุ้มครองไว้หรือไม่และจำนวน เท่าไหร่ หากซื้อไว้ก็จะได้รับการคุ้มครองตามจำนวนที่ซื้อ

เบี้ยประกันภัย กับ ใบรับชำระเตือน

ใบเตือนชำระเบี้ยประกันภัย คือ หนังสือที่ผู้รับประกันภัยส่งเตือนให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าจะถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันเมื่อใด โดยลักษณะของใบเตือนชำระเบี้ยประกันภัย จะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ คือ ส่วนของเงินผลประโยชน์ (เงินปันผลตามกรมธรรม์ยอดปีนี้และเงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์) นอกจากนี้ยังแสดงส่วนของเงินกู้และดอกเบี้ย ณ ถึงวันกำหนด (ประกอบด้วย เงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ ยอดรวมเงินกู้ ยอดที่หักเงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์และยอดเงินกู้ค้างชำระ)

ใบรับเงินค่า เบี้ยประกันภัย

เป็นหลักฐานสำคัญสำหรับการใช้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกัน โดย ทุกครั้งที่ผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกัน ควต้องเรียกใบรับเงินค่าเบี้ยประกันไว้ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการชำระเบี้ยประกันภัยและต่ออายุกรมธรรม์

เบี้ยประกัน กับ บันทึกแจ้งเบี้ยประกัน

บันทึกแจ้งเบี้ยประกัน คือ บันทึกของนายหน้าประกันภัยที่แจ้งให้ผู้รับประกันภัยหรือหน่วยงานที่ออกกรมธรรม์ ได้ทราบเกี่ยวกับ การจ่ายหรือรับคืนเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกัน ทางนายหน้าประกันภัยจะต้องมีการทำบันทึกข้อมูลและจำนวนเงินหรือหมายเหตุอื่นๆ ตามเงื่อนไขไว้ แล้วส่งบันทึกให้กับบริษัทผู้รับประกันเพื่อใช้ในการดำเนินขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นการบันทึกประวัติผู้เอาประกันและอื่นๆ เพื่อใช้ในการเสนอผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ เป็นต้น


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon