ปีใหม่ร้านเหล้าไหนทำผิด กม. ยึดใบอนุญาตทันที

posted: 1 year ago
ปีใหม่ร้านเหล้าไหนทำผิด กม. ยึดใบอนุญาตทันที

comments

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. อธิบดีกรมสรรพสามิต นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ แถลงผลการเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระหว่างเดือน ก.ย.-พ.ย.60 พบว่ามีการกระทำผิด 3,962 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 161.37 ล้านบาท โดยแยกเป็นคดีสุรา 1,801 คดี จำนวนน้ำสุราของกลาง 63,816 ลิตร คิดเป็นเงินค่าปรับ 36.34 ล้านบาท  คดียาสูบ 1,544 คดี จำนวนบุหรี่ของกลาง 6,470,620 มวน คิดเป็นเงินค่าปรับ 111.11 ล้านบาท คดีไพ่ 192 คดี จำนวนไพ่ของกลาง 9,464 สำรับ คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.83 ล้านบาท และคดีอื่น ๆ เช่น คดีจับกุมสินค้ารถจักรยานยนต์ รถยนต์ น้ำหอม และน้ำมัน รวม 425 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.09 ล้านบาทปีใหม่ร้านเหล้าไหนทำผิด กม. ยึดใบอนุญาตทันที
Credit: เดลินิวส์

นอกจากนี้กรมสรรพสามิตได้ออกตรวจกำกับดูแลการขายสุราของสถานประกอบการให้ถูกต้องตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 9,464 ราย และมีการเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 321 ราย สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต บริเวณสถานบริการ ชุมชน  ซึ่งคาดว่าอาจมีการกระทำผิดขายในเขตพื้นที่โซนนิ่ง ขายเกินเวลา หรือขายให้กับเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ ซึ่งนับเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการคุ้มครองและดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าตรวจสอบและพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและเพิกถอนใบอนุญาตทันที ถ้าในกรณีที่เป็นเอเย่นต์หรือตัวแทนจำหน่าย เมื่อกระทำผิด สรรพสามิตพื้นที่จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต และแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวให้โรงงานยาสูบทราบเพื่อเพิกถอนการเป็นเอเย่นต์หรือตัวแทนจำหน่ายต่อไป นายกฤษฎา อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าว

 

 

 

 

 


avatar
by Anatta อนัตตา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon