รัฐคลอดนโยบาย ‘ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย’ รอบ 2 ดีเสียอย่างไร…ไปอ่านกัน

posted: 2 years ago
1,795 views
รัฐคลอดนโยบาย ‘ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย’ รอบ 2 ดีเสียอย่างไร…ไปอ่านกัน

comments

ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคงไม่มีข่าวที่ประกาศจากหน่วยงานรัฐอันไหน ร้อนแรงไปกว่าเรื่องเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ทางกระทรวงการคลังคาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนกว่า 10 ล้านราย (มากกว่ารอบแรกประมาณ 20%) แต่รอบนี้จะไม่ใช่การแจกเงินเหมือนปี 2559 ที่ผ่านมาแต่จะให้ส่วนลดค่าน้ำและค่าไฟ รถเมล์ฟรี รถไฟฟรีต่างๆ แทนแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์…

 1. มีสัญชาติไทยและอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ต้องเกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2542)
 2. มีรายได้ในปีภาษี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท
 3. มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. ตราสารหนี้ รวมไม่ถึง 100,000 บาท
 4. ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่ใดเลยแต่ถ้ามีต้องดูเงื่อนไขดังนี้

  4.1 กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
  – บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา
  – ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

  4.2 กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
  – เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
  – เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

  4.3 กรณีใช้ประโยชน์จากที่ดิน
  – เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
  -เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

วิธีการไปขึ้นทะเบียน

 1. กรอกแบบฟอร์มที่โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงการคล้งหรือตามลิงก์นี้ http://www.mof.go.th/home/eco/welfare_gov2560.pdf
 2. นำฟอร์มพร้อมเอกสารแนบที่ทางรัฐต้องการและต้องนำไปยื่นด้วยตัวเองที่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก็จะมี เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรมบัญชีกลาง) และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต (แต่ถ้าไม่สะดวกมาสามารถเซ็นต์หนังสือมอบอำนาจได้)
 3. หลังจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.epayment.go.th ถ้าไม่มีชื่อก็ให้รีบไปตรวจสอบสิทธิ์ที่เราไปลงทะเบียนไว้

*** ขอบคุณข้อมูลจากประกาศกระทรวงการคลัง มีนาคม 2560***

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบที่ 2
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบที่ 2

โครงการนี้ถามว่าเป็นโครงการที่ดีมั้ย? ส่วนตัวก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันสำหรับคนที่มีรายได้น้อยเพราะรายจ่ายเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทางต่างๆ ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่น้อยเหมือนกันสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย

แต่จะดีมากกว่านี้ถ้ารัฐบาลมีการเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งระดับรายได้ อาชีพต่างๆ ของกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยในประเทศแล้วเอาสถิติหรือข้อมูลชุดนี้ไปวิเคราะห์และออกนโยบายที่เหมาะสมออกมาในอนาคต รวมไปถึงการจัดสรรงบต่างๆ จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันก็มีการเก็บอยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าสามารถเอาไปปรับใช้จริงได้มากน้อยขนาดไหนการคัดสรรงบที่ดีควรแบ่งให้ชัดเจนระหว่างระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นสามารถใช้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นตัวกำหนดทิศทางก็คือนโยบายระยะยาว ถ้าเอาแต่ทำนโยบายระยะสั้นก็เหมือนขายผ้าเอาหน้ารอด แต่สุดท้ายก็จะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย


avatar
by JK, CFP®
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon