คนกรุงเฮลั่น! 3 ก.ย.ลดค่าเรือด่วนเจ้าพระยา-คลองแสนแสบ0.50 -1บ.

posted: 1 year ago
คนกรุงเฮลั่น! 3 ก.ย.ลดค่าเรือด่วนเจ้าพระยา-คลองแสนแสบ0.50 -1บ.

comments

คนกรุงเฮลั่น! “กรมเจ้าท่า” ปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา – เรือข้ามฟาก – คลองแสนแสบ 50 สต.- 1 บาท มีผล 3 กันยายน นี้ หลังราคา “น้ำมันดีเซล” ปรับตัวลดลงนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกอยู่ที่ราคาลิตรละ 24.69 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่า 25.01 บาท/ลิตร ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ ติดต่อกัน 10 วัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีประกาศ เรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงปรับลดอัตราค่าโดยสาร มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงแบ่งตามระยะทางและประเภทตามกลุ่มของเรือที่ให้บริการดังนี้

เรือด่วนเจ้าพระยา ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 21.01-25.00 บาท/ลิตร
1.เรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8-10-12 (ตามระยะ) (บาท/คน)
2.เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 14 (บาท/คน)
3.เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 19 (บาท/คน)
4.เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 12-19-31 (ตามระยะ) (บาท/คน)


ขณะที่เรือโดยสารข้ามฟาก ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 21.01-25.00 บาท/ลิตร
1.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1 (นนทบุรี-บางศรีเมือง , ท่าช้าง-วังหลัง , ท่าช้าง-วัดระฆัง , วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ , วังหลัง-มหาราช และราชวงศ์-ดินแดง) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3 (บาท/คน)
2.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 (โอเรียลเต็ล-วัดสุวรรณ และท่าเตียน-วัดอรุณ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 (บาท/คน)
3.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3 (สี่พระยา-คลองสาน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 (บาท/คน)
4.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4 (พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และสะพานตากสิน (สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5 (บาท/คน)
5.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5 (ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 (บาท/คน)ด้านเรือโดยสารคลองแสนแสบ ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 21.01-25.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8-10-12-14-16-18 (ตามระยะ) (บาท/คน)
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ โทร.0-2233-1311-8 ต่อ 288 หรือ 0-2267-2367


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon