ลดหย่อน ประกันภัยรถยนต์

posted: 5 years ago
1,039 views
ลดหย่อน ประกันภัยรถยนต์

comments

ประกันภัยรถยนต์

ประการแรกคำว่า “หักลดหย่อน” จะต้องมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนก่อนที่ข้อกำหนดจะถูกอธิบาย ตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถใหม่ โดยหักลดหย่อนเป็นจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกันจะต้องจ่าย ก่อนที่จะให้ผู้ประกันจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยทั่วไประยะเวลาในการนำไปหักลดหย่อนอาจจะใช้เพื่ออธิบายหนึ่งในหลายประเภทของข้อย่อยที่มีการดำเนินการโดยบริษัทประกันภัยที่เป็นเกณฑ์สำหรับการชำระเงินกรมธรรม์ เบี้ยประกันของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ที่ถูกกว่าปกติ ซึ่งการหักลดหย่อนภาษีจะสูงกว่า นี้อยู่ในบัญชีของโหมดการทำงานของบริษัทประกันภัย ที่จัดเก็บเงินฝากออมทรัพย์จำนวนหนึ่งและมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินออกจำนวนเล็กๆ น้อยๆ บ่อย การหักลดหย่อนกำหนดค่าใช้จ่ายของผู้ถือกรมธรรม์ในการประกันคุ้มครอง พวกเขามักจะนำมาใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบของคำสั่ง สำหรับเจ้าของรถที่มีความมั่นใจว่าพวกเขาจะขับรถอย่างระมัดระวังและปลอดภัย การหักลดหย่อนตามความสมัครใจอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ประเภทของการหักลดหย่อนนี้มีสองทางเลือกของความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันฯ โดยเลือกจาก:

  1. ความเสียหายของรถตัวเอง
  2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม (บริษัทประกันก็จะเสนอการลดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับของผู้เอาประกันฯ)

หักลดหย่อนเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีตัวเลือกจำนวนมากที่แตกต่างกันของวิธีที่คุณสามารถทำให้การหักลดหย่อนเงินในการ ประกันภัยรถยนต์ ของคุณ โดยทั่วแล้วการหักลดหย่อนเงินประกันเป็นวิธีการที่ช่วยให้บริษัทประกันขายบางส่วนของความเสี่ยงของพวกเขากลับมาให้คุณ ในกรณีของความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนหนึ่ง เช่น เงินจำนวน 2,000 บาทจะถูกหักโดยตรงจากเบี้ยประกันของคุณ อัตรานี้จะขึ้นอยู่กับผู้ประกันและจะเปลี่ยนแปลงไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่แตกต่างกัน วงเงินโดยรวมเป็นจำนวนเงิน 4,000 – 5,000 บาท ถ้าหากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของคุณมากกว่า 2,000 บาท บริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชอบถึงความเสียหายของตัวเอง ประกันภัยรถยนต์ก็เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์อื่นๆ หากคุณซื้อ ประกันภัยรถยนต์ อย่างน้อยรถสามคันที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อเดียวกันคุณมีสิทธิ์ได้รับกลุ่มส่วนลด แต่กลุ่มส่วนลดจะมีการกำหนดเป็นรายบุคคลโดย แต่ละบริษัทประกันภัย

การหักลดหย่อนในกรณีของการละเมิดสัญญา

ในกรณีที่มีการกำหนดผู้ขับขี่เพียงคนเดียวที่กำหนดตามกรมธรรม์ บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบในการหักลดหย่อน ถ้าบุคคลอื่นๆที่ขับรถ การหักลดหย่อนอาจจะแตกต่างกับนโยบายที่กำหนด การคำนวณโดยทั่วไป

  • จ่ายเงิน 6,000 บาทสำหรับความเสียหายที่รถของตัวเอง
  • จ่ายเงิน 2,000 บาทความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

ในกรณีของการละเมิด ตัวอย่างเช่น การใช้รถส่วนตัวของผู้ประกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าที่ผู้ประกันจะมีผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินต่อไปนี้

  • จ่ายเงิน 2,000 บาทความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

การหักลดหย่อนสำหรับความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของตัวเอง

โดยปกติแล้วในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ การหักลดหย่อนจะนำไปใช้กับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากความเสียหายหรือการสูญเสียของยานพาหนะของผู้ที่ถือกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเจ้าของมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ การหักลดหย่อนอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ก่อให้เกิดเรียกร้องประกัน


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon