ดูดวงแบบลัคนาหรือราศีแบบไหนแม่นกว่ากัน

posted: 1 year ago
1,947 views
ดูดวงแบบลัคนาหรือราศีแบบไหนแม่นกว่ากัน

comments

เมื่อคุณอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆ ของดวงชะตาที่แท้จริงนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากอยากจะให้ชัดเจนแน่นอนขึ้นไปอีก คุณก็ต้องทราบด้วยว่าคุณเกิดที่จังหวัดอะไร หรือตำบลไหน นั่นดูจะเป็นการพยากรณ์ที่ละเอียดมากขึ้น

หลักการของการพยากรณ์ที่แท้จริงคือ การคาดการณ์จากสิ่งที่เป็นมิใช่การคาดเดา ซึ่งการคาดการณ์ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ สถิติ และประสบการณ์โหราศาสตร์ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของสถิติทั้งสิ้น คำว่า โหรา มีความหมายที่ล้ำลึกคือ เวลา ผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นโหรต้องรู้เวลาการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ วันเวลาการโคจรของดวงดาวต่างๆที่เคลื่อนไปในจักรราศี ลัคนาคือเงาที่เคลื่อนไปบนโลกใบนี้ โลกของเราหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 1 วันหรือ 24 ชั่วโมง ลัคนาหรือเงาของโลกทอดผ่านไปตามราศีต่างๆ ผ่านกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าทั้ง 27 กลุ่ม เวลาในแต่ละวันถูกเคลื่อนไปตามกลไกของพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก บอกเวลาและเหตุการณ์ต่างๆ บนโลกใบนี้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ณ เวลาขณะนั้น

เงาของโลกเคลื่อนผ่านกลุ่มดาวต่างๆ ซึ่งรายเรียงอยู่ตลอด 12 ราศีตามห้วงของระยะเวลา ลัคนาและดาวพระเคราะห์คือดาวอาทิตย์ (๑) ถึงดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยู (๐) อยู่ร่วมราศีเดียวกัน โหราจารย์ก็จะอ่านเหตุการณ์ ดังนั้นลัคนาหรือเงาของโลกก็จะเคลื่อนผ่านกลุ่มดาวพระเคราะห์ ผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง27 กลุ่มในหนึ่งวัน ก่อเกิดเรื่องราวชีวิตของคนๆ หนึ่งขึ้นมา ปกติมีคนเกิดมากมายไม่มีทางรู้ว่านี่คือดวงชะตาของใคร ลัคนาจะเป็นตัวบอกตัวตนของผู้นั้น ว่าคุณคนนี้เกิดวันเดือนปีเวลานี้ ณ จังหวัดนี้ ตำบลอะไร มีรูปร่างนิสัย ลักษณะ อุปนิสัยใจคอ วิถีชีวิตเป็นอย่างไร คำว่าลัคนาหรือลัก-คะ-นะนี้มีความหมายประการแรกคือ ราศีที่ปรากฎขึ้นทางทิศตะวันออกในเวลาที่เจ้าชะตาถือกำเนิด ลัคนาเกิดจากการหาค่าองศาของดาวอาทิตย์ (๑) ในวันที่เกิดไปสัมพันธ์กับเวลาเกิด นี่คือความหมายที่แท้จริง ฉะนั้นลัคนาที่แท้จริงเกิดจากเงาของดวงอาทิตย์ที่พาดผ่านโลกตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจวบจนพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ในวันถัดไป ผ่านกลุ่มดาว 27 กลุ่มที่รายเรียงอยู่ทั้ง 12 ราศี ภายใน 24 ชม. นั่นเอง

ลัคนาบอกตัวตน รูปร่างลักษณะนิสัยใจคอของผู้นั้นว่าเป็นอย่างไรสูงต่ำดำขาว เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราทั้งหมด ลัคนาสัมพันธ์กับเรือนชะตาทั้ง 12 เรือน คือ ตนุ-ตัวตน/กะดุมภะ-การเงินและรายได้/สหัชชะ-พี่น้อง มิตรสหาย/พันธุ-ญาติเผ่าพันธุ์ ที่เกิดที่อาศัย/ปุตตะ-บุตรลูกหลาน บริวาร การเสี่ยงโชค สัตว์เลี้ยง/อริ-อุปสรรคปัญหา ความยุ่งยาก ภาระ/ปัตนิ-คู่ครอง คนรัก ศัตรูที่เปิดเผย คนที่มาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณ หุ้นส่วน คู่สัญญา/มรณะ-การตาย ต่างประเทศ การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก การจากถิ่นฐาน มรดก สาเหตุแห่งการตาย/ศุภะ-คุณธรรม ความดีงาม การศึกษา ชื่อเสียง/กัมมะ-การงาน ความสำเร็จแห่งการงาน อาชีพที่เหมาะสม กรรมเก่าในอดีต/ลาภะ-ความมีลาภ มีโชค สิ่งที่เข้ามามีอิทธิพลต่อตัวคุณ/วินาศน์-คุกตะราง สิ่งที่เร้นลับ พลังด้านมืด สิ่งที่ปกปิดเป็นความลับ ศัตรูในที่ลับ

ลัคนาจะช่วยไขเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของคุณออกมาในทีละเรื่อง เช่น คุณเกิดวันที่ 14 มิถุนายน 2524 เวลา 12.00 น. จ.สมุทรปราการ เปิดปฏิทินโหรฯ พบว่า เป็นวันอาทิตย์ ขึ้น 12 ค่ำเดือน 7  ปีระกา วันนั้นดาวอาทิตย์(๑) โคจรที่มุม 29 องศา 55 ลิปดา ณ เวลาปฏิทิน 24.00น. เมื่อนำหลักการราศีมาใช้ในการทำนาย คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเกิดในช่วงระหว่างวันที่ 14มิ.ย.-14ก.ค. คือจะเป็นคนที่มีลัคนาสถิตในราศีเมถุน

อันที่จริงหากบุคคลผู้นี้เกิดในช่วงระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-14 ก.ค. หากเกิดระหว่าง 05.00 น.เศษถึง 07.00 น.เศษ ก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุน แต่บุคคลผู้นี้กลับไม่ได้เกิดในเวลา 12.00น. ลัคนาราศีตามเกณฑ์ตารางต้องเคลื่อนไปจากเดิม เวลา 11.00น.เศษ ถึง13.00น.เศษ ลัคนาเคลื่อนที่จากราศีที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ณ ราศีเมถุนไปทุกๆ 2 ชม. นับเรื่อยไปคือ ราศีเมถุน เวลา 05.00 น. เศษ ถึง 07.00 น. เศษ ราศีถัดไป คือ ราศีกรกฎ เวลา 07.00น. เศษ ถึง 09.00น. เศษ จากเวลา 09.00 น. เศษ ถึง 11.00 น. เศษ ลัคนาเลื่อนไปอีกคือ ราศีสิงห์ เวลา 11.00 น. เศษถึง 13.00 น. เศษ เป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่คนนี้เกิด ลัคนาจึงมาสถิตที่ราศีกันย์

Credit : http://www.horonumber.com/news-2252

สำหรับโหรฯ ละเอียดกว่านั้นอีก คือต้องดูว่าในช่วงเวลานั้นพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้ากี่โมง เป็นที่น่าสังเกตว่านับตั้งแต่ 28 พ.ค.-11 มิ.ย. ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเวลา 05.49น. และจากวันที่ 12-17 มิ.ย.พบว่าดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเวลา 05.50น. อันนี้ก็เป็นคำตอบได้ว่า ลัคนาราศีเกิดของคนนั้นสัมพันธ์กับการโคจรของดาวอาทิตย์(๑) ที่โคจรวันละ 1 องศา 1 ลิปดา โหราศาสตร์กำหนดว่าดาวอาทิตย์(๑) จะย้ายราศีทุกๆ 30 วัน ดังนั้นจึงพบว่า วันที่บุคคลผู้นี้เกิดในปีนั้นคือ 2524 ดาวอาทิตย์(๑) ย้ายราศีจากราศีพฤษภมาสู่ราศีเมถุนในวันที่ 15 มิ.ย. เวลา 02.01 น. เมื่อนำมาคำนวณอย่างละเอียดโดยนำจังหวัดที่เกิดเข้ามาคำนวณเพื่อหักลบเวลาท้องถิ่นพบว่าบุคคลผู้นี้มีลัคนาสถิต ณ เวลาเกิดที่ราศีกันย์ 5 องศา 43 ลิปดา ลัคนาเกาะกลุ่มนักษัตรฤกษ์อุตรผลคุณี โจโรฤกษ์ เสวยนวางค์ 7 หรือนวางค์เสาร์ ตรียางค์ 4 หรือตรียางค์พุธ ทำให้ทราบว่าบุคคลผู้นี้มักจะ แคล่วคล่องปราดเปรียว มีวาทศิลป์ในการพูดดี มีปัญญาเฉียบแหลม ใจร้อนเพราะเกิดในโจโรฤกษ์ หมายถึง คิดหรือทำอะไรแบบเฉียบขาด ชอบการแข่งขันชิงไหวชิงพริบ ในดวงของคนนี้มีดาวเสาร์(๗) กับดาวพฤหัสบดี(๕) กุมลัคนาราศีเกิด ทำให้ชะตาชีวิตของคนนี้มักจะพบแต่ความยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความรักและบุตรบริวาร
ดาวเสาร์(๗) ดวงนี้สถิตในราศีกันย์ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2523 หมายความว่า ความยุ่งยากในชีวิตของคนนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ที่เขาเกิด เพราะดาวเสาร์(๗) สถิตในราศีกันย์ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2523-24 ต.ค. 2525 ดวงชะตาดวงนี้จะพบกับความยุ่งยากอีกครั้งเมื่อดาวเสาร์(๗) โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดในช่วง 20 ม.ค. 2534-25 เม.ย. 2536 หมายความว่าในอีก 12 ปีข้างหน้าก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีก ดาวเสาร์(๗) ที่ทับลัคนาทำให้คนนี้มีปัญหาสุขภาพตั้งแต่ยังเด็ก ดาวเสาร์(๗) สถิตในราศีหนึ่งๆ ใช้เวลา 2 ปี 6เดือน ปีที่คนนี้เกิดดาวพฤหัสบดี(๕) ทับลัคนาราศีเกิดด้วยเลยทำให้เรื่องวุ่นๆ เบาบางลง

องศาของลัคนาเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากจะบอกตัวตนแล้วยังบอกห้วงเวลาความเป็นไปอีกด้วย พบว่า คนนี้มีลัคนาสถิตที่ 5 องศา ดาวเสาร์(๗) ในวันเกิด สถิตที่ 6 องศา 52 ลิปดา แปลว่าดาวเสาร์(๗) ได้ส่งผลกับบุคคลผู้นี้แล้วตั้งแต่ก่อนที่เขาเกิดทำให้คลอดยาก หรือสุขภาพของแม่ไม่แข็งแรง อีกด้านหนึ่งเมื่อดาวเสาร์(๗) มาโคจรทับลัคนาของบุคคลผู้นี้ในช่วงระหว่าง 30 ก.ย. 2552 – 7 ก.ย. 2555 พบว่าในช่วงที่ดาวเสาร์(๗) ให้โทษกับดวงเขานั้นพบว่ามีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2552 – 13 ก.ย. 2553

เป็นอันรู้ว่าลัคนานั้นสามารถบอกเหตุการณ์ได้ว่าดวงชะตาของคนนี้จะเกิดปัญหาชีวิตอีกทีเมื่อไหร่ นี่คือความละเอียดของการผูกดวงแบบมีลัคนาที่ละเอียด มิใช่การพยากรณ์กว้าง ๆแบบราศีอย่างที่เข้าใจกัน ลัคนาเป็นตัวกำหนดห้วงระยะเวลาความรุ่งโรจน์ ความเสื่อมถอยของบุคคลผู้นั้น ดังนั้นการดูดวงชะตาอย่างละเอียดผูกดวงลึกลงไปจนถึงลัคนาราศีเกิดที่แท้จริงจึงมีความสำคัญมากกว่าการดูดวงชะตาตามราศีที่ทำนายแบบกว้างๆ

ชีวิตของคนเราควรอยู่อย่างไม่ประมาท ทุกคนมีแผนที่ชีวิตประจำตัวอยู่แล้วสุดแต่ใครจะใช้เป็น เห็นจังหวะและโอกาสก่อน จงอย่ารอโชคชะตาทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยน แต่จงเปลี่ยนโชคชะตาตามจังหวะโอกาสของชีวิตที่เข้ามา

โดย…ซินแสทวิณัฐ คำพันธุ์


avatar
by Fortune Teller House
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon