งานวิจัยยืนยัน ลูกจะสืบทอดยีนด้านสติปัญญาจากแม่มากกว่าพ่อ

posted: 1 year ago
งานวิจัยยืนยัน ลูกจะสืบทอดยีนด้านสติปัญญาจากแม่มากกว่าพ่อ

comments

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นักวิทยาศาสจร์ได้ทำการวิจัยค้นพบมานานแล้วว่า ยีนในเรื่องความฉลาดของมนุษย์จะอยู่ในโครโมโซม X ซึ่งเป็นโครโมโซมที่ผู้หญิงจะมีสอง และผู้ชายจะมีหนึ่ง ทำให้สรุปได้ว่าระดับสติปัญญาจากแม่จะตกทอดสู่รุ่นลูกมากกว่าพ่อนั่นเองและล่าสุดงานวิจัยของ University of Glasgow ได้ออกมายืนยันอย่างแน่ชัดอีกครั้งแล้วว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ซึ่งทางทีมนักวิจัยได้ทำการสำรวจจากกลุ่มคนอายุ 14 – 22 ปี จำนวน 30,000 คน เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ ปี 1994 โดยมีการทดสอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ต่างๆ ระหว่างพ่อ แม่ ลูกที่เข้าร่วมวิจัย จนได้คำตอบออกมาว่าระดับสติปัญญาของลูกจะได้จากแม่มากกว่าพ่อแน่นอน


งานวิจัยยืนยัน ลูกจะสืบทอดยีนด้านสติปัญญาจากแม่มากกว่าพ่อ


แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือ การเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับยีนสติปัญญาของหนูทดลองโดยทีมวิจัยได้ค้นพบว่าหนูที่มียีนตกทอดจากแม่มากกว่า จะมีขนาดสมองที่ใหญ่ แต่ลำตัวจะเล็ก ส่วนหนูที่มียีนตกทอดจากพ่อมากกว่า จะมีขนาดสมองที่เล็ก แต่ลำตัวจะใหญ่ยีนความฉลาดที่ตกทอดจากแม่มาสู่ลูกจะพบได้มากในบริเวณ Cerebral Cortex (เปลือกสมอง) ซึ่งเป็นส่วนที่คอยสั่งการใช้ความคิดเชิงตรรกะ เช่น การเรียนรู้ภาษาหรือการวางแผน และเมื่อเปรียบเทียบกับยีนที่ตกทอดมาจากรุ่นพ่อแล้ว นักวิจัยพบว่ายีนชนิดนี้จะพบได้มากในบริเวณระบบลิมบิค (Lymbic System) ซึ่งเป็นส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับกลไกการสืบพันธุ์ อาหาร และความโกรธเกรี้ยว


งานวิจัยยืนยัน ลูกจะสืบทอดยีนด้านสติปัญญาจากแม่มากกว่าพ่อ (2)


จากการค้นพบดังกล่าวทำให้ทฤษฏีที่ว่า ลูกได้รับยีนด้านสติปัญญามาจากแม่มากกว่าพ่อนั้นกลายเป็นเรื่องจริงชัวร์ๆ หรืออาจเรียกแบบภาษาพูดทั่วไปว่าเด็กๆ ฉลาดได้แม่นั่นเอง


avatar
by เฟิ้ม
v(^_^)v

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon