กันไว้ดีกว่าแก้ กับ ลิสต์ วัคซีน ที่คุณไม่ควรพลาด

posted: 1 year ago
กันไว้ดีกว่าแก้ กับ ลิสต์ วัคซีน ที่คุณไม่ควรพลาด

comments

สำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมา น้องแมวอยู่ อาจจะหนาวๆ ร้อนๆ ไปกับข่าวล่าสุดนี้ก็ได้ เมื่อมีการประกาศระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในหลายๆ พื้นที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และตามต่างจังหวัดกลายเป็นว่าหลายคนกลับมาตื่นตัวกันมากขึ้นในเรื่องของวัคซีนของทั้งสัตว์เลี้ยง และวัคซีนของคนเรามากยิ่งขึ้น

ว่าแต่มีวัคซีนอะไรบ้าง ที่เราไม่ควรละเลยในช่วงนี้บ้างนะ ลองมาทบททวนกันหน่อยดีกว่า

ลิสต์วัคซีน ที่ควรฉีด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จริงๆ แล้วจะแนะนำให้ฉีดทุกปี เนื่องจากเชื้อไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี โดยฉีดปีละ 1 ครั้ง ช่วงก่อนมีการระบาด โดยในประเทศไทยมักระบาด 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูฝน และช่วงฤดูหนาว ทั้งนี้ห้ามฉีดในผู้ที่แพ้ไข่อย่างรุนแรง เนื่องจากไข่เป็นส่วนประกอบในการผลิตวัคซีน หากจะฉีด ใครที่แพ้ไข่ควรแจ้งก่อนทุกครั้ง


วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccineย่อว่า DTP)

แนะนำให้ฉีด 1 ครั้ง โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีบาดแผลหรือทำงานเสี่ยงต่อการเกิดบาดทะยัก โดยฉีด 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1-2 เดือน และครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่สอง 6-12 เดือน และฉีดกระตุ้นทุกๆ 10 ปี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน


วัคซีนอีสุกอีใส (Varicella vaccine)

ควรฉีดในผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน โดยฉีด 2 ครั้งห่างกัน 4-8 สัปดาห์ หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์เป็นเวลา 1 เดือนหลังฉีดวัคซีน


วัคซีนงูสวัด

แนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปเนื่องจากเป็นช่วงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคงูสวัดสูงสุด  สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุ 50 – 59 ปีที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนนี้ ควรปรึกษาแพทย์เนื่องจากวัคซีนนี้

โดยวัคซีนโรคงูสวัด แนะนำให้ฉีดเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องมีการฉีดกระตุ้นซ้ำ และสามารถป้องกันโรคได้เต็มที่ในช่วง 5 ปีแรกอีกด้วยวัคซีนป้องกัน HPV

ถ้าของผู้หญิง จะเป็นวัคซีนที่ช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูก แนะนำให้แก่เด็กวัยรุ่นหญิง ผู้หญิงอายุ 9-26 ปี ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีน HPV ในหญิงตั้งครรภ์ หลังฉีดวัคซีนแล้วยังต้องมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ

แต่ในกรณีผู้ชาย แนะนำให้ฉีดโดยเฉพาะกลุ่มชายรักร่วมเพศเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV บริเวณทวารหนักและการเป็นมะเร็งของทวารหนัก (anal cancer) เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมากต่อการติดเชื้อ HPV แล้วเป็นรอยโรคและมะเร็งบริเวณอวัยวะเพศ


วัคซีนหัด, หัดเยอรมัน, คางทูม

หากใครที่ยังไม่เคยป่วยเป็นโรคทั้ง 3 นี้มาก่อน รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 ครั้ง ควรได้รับวัคซีนรวมอย่างน้อย 1 ครั้ง

หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันมาก่อน ควรได้รับวัคซีนหัดเยอรมันหรือวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูมอย่างน้อย 1 ครั้ง และหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์เป็นเวลา 3 เดือนหลังฉีดวัคซีนวัคซีนนิวโมคอคคัส (Pneumococcal vaccine)

เพื่อป้องกันการติดเชื้อเชื้อนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ (มากกว่า 65ปี) ผู้ที่ไม่มีม้าม หรือผู้โรคเรื้อรัง โดยในผู้ใหญ่ฉีดวัคซีนชนิด 23-valent polysaccharide pneumococcal vaccine โดยฉีดเพียงครั้งเดียว แต่อาจฉีดกระตุ้นอีกครั้งหลังฉีดครั้งแรก 3-5 ปี


วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A vaccine)

โรคนี้ติดต่อทางอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคตับเรื้อรัง ผู้ที่มีอาชีพประกอบอาหาร หรือผู้อาศัยอยู่ในที่ที่มีผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างแออัด โดยฉีด 2 ครั้งห่างกัน 6-12 เดือน เชื่อว่าจะมีภูมิคุ้มกันนานเกิน 10 ปีวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine)

สำหรับวัคซีนชนิดนี้ เราแนะนำให้ฉีด ไม่ว่าคุณจะติดเชื้อหรือไม่ก็ตาม เพราะคนที่ติดเชื้อส่วนหนึ่งเมื่อหายจากตับอักเสบอาจกลายเป็นพาหะของโรค โดยสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ทางสารคัดหลั่ง เช่น ทางเพศสัมพันธ์ จากแม่สู่ลูกขณะคลอด ทางการให้เลือด หรือการใช้สิ่งของร่วมกัน

อีกทั้งผู้ที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานอาจเป็นตับอักเสบเรื้อรัง และเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับในอนาคต โดยวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีต้องฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 ห่างครั้งแรก 1 เดือน ครั้งที่ 3 ห่างครั้งแรก 6 เดือนวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลินพิษสุนัขบ้า

ในเมื่อต้นเรื่อง เราได้พูดถึงโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว คุณรู้หรือไม่ นอกจากเราจะสามารถฉีดป้องกันให้กับสัตว์เลี้ยงได้โดยไม่ต้องรอให้มีอาการ หรือติดโรคแล้ว เรายังสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้เองอีกด้วย

โดยการฉีดนั้น ทางแพทย์จะแนะนำให้ผู้มีโอกาสสูงที่จะถูกสัตว์กัด เช่น สัตวแพทย์ บุรุษไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนก่อนสัมผัสสัตว์หรือก่อนถูกสัตว์กัด นอกจากนั้น อาจแนะนำให้ใช้กลุ่มเด็กโดยเฉพาะหากเป็นบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันไว้อีกชั้น

ปัจจุบันวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่ใช้กันอยู่มีหลายชนิด เป็นวัคซีนเซลล์เพาะเลี้ยงและวัคซีนไข่เป็ดฟักบริสุทธิ์ ซึ่งกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีและมีความปลอดภัยมากกว่า ส่วนอิมมูโนโกลบูลินสำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีสองชนิดคือ ชนิดที่ผลิตจากม้า และชนิดที่ผลิตจากคน

ข้อแนะนำคือ ให้ การฉีดวัคซีนก่อนสัมผัสสัตว์ จำนวนสามครั้งในวันที่ 0, 7, 21 หรือ 28 โดยอาจจะมีอาการข้างเคียงอย่าง อาการบวม  เจ็บ คัน หรืออาจจะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดกล้ามเนื้อ เท่านั้นใครรู้ตัวว่าเสี่ยง ก็อย่าลืมไปแวะเวียน สอบถามเจ้าหน้าที่ แพทย์ ตามโรงพยาบาลต่างๆ ได้  ที่สำคัญ อย่าลืมหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง รวมถึงการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงออกไปนอกบ้านเพื่อพบความเสี่ยงอีกด้วย

เพราะการป้องกัน ดีกว่าการมาตามแก้ไขย้อนหลังยังไงล่ะ!


avatar
by คะน้าใบเขียว
มนุษย์ผู้มีชีวิตชีวายามค่ำคืน ตอนนี้ดูเหมือนจะกำลังพยายามทำความเข้าใจกับมักเกิ้ลในยุคปัจจุบันอยู่ แต่ทุกวันนี้ นางก็ยังไม่ชินเสียทีจริงๆ นั่นแหละ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon