ข่าวดี! ส.ค.นี้ เด็กป.5ทั่วประเทศฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี

posted: 1 year ago
ข่าวดี! ส.ค.นี้ เด็กป.5ทั่วประเทศฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี

comments

จากสถิติพบว่า ทุก 1 นาที จะมีผู้หญิง 1 คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่ 2 ของโลก สำหรับในประเทศไทยอยู่ในอันดับ 4 รองจาก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ และมะเร็งปอด ที่เสียชีวิตมากถึงวันละ 14 คน หรือปีละ 5,000 คน และมีผู้ป่วยใหม่ปีละกว่า 10,000 คน จึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ในการป้องกันอย่างไรก็ดีด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวไกลทางการแพทย์ ปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกหรือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเอชพีวี สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวีในเด็กหญิงและเด็กชายตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป โดยนพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือ วัคซีนเอชพีวี จะฉีด 2 เข็มห่างกัน 6 เดือน ในเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 400,000 คนทั่วประเทศ โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคม 2560 นี้

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีน 2 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ หลายๆ ประเทศ ได้กำหนดนโยบายให้วัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวีเป็นวัคซีนพื้นฐาน โดยวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ ได้รับเลือกให้ใช้ในโครงการวัคซีนแห่งชาติในประเทศต่างๆ กว่าร้อยละ 80 เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ รวมทั้งประเทศในอาเซียน เช่น บรูไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เนื่องจากวัคซีนชนิดนี้สามารถป้องกันโรคได้อย่างครอบคลุมทั้งมะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก และหูดหงอนไก่ในผู้หญิง อีกทั้งยังป้องกันมะเร็งทวารหนักและหูดหงอนไก่ในผู้ชายได้อีกด้วย และจากการติดตามประสิทธิผลถึง 10 ปี พบว่าสามารถลดการติดเชื้อเอชพีวีได้ถึงร้อยละ 90 และลดการเกิดรอยโรคก่อมะเร็งได้ถึงร้อยละ 85

มะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นในหญิงที่มีอยู่ระหว่าง 35- 60 ปี โดยสาเหตุเกิดจาก
1. การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุไม่ถึง 17 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปากมดลูกมาก และมีความไวต่อสารก่อมะเร็งสูง
2. การติดเชื้อไวรัสทางเพศสัมพันธ์ โดยถ้าเป็นเชื้อเอชพีวี จะอยู่นานถึง 15 ปี จึงจะแสดงอาการ และถ้าเคยเป็นโรค ซิฟิลิส และหนองใน ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเป็น มะเร็งปากมดลูก
3. การรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี จะมีความเสี่ยง 1.3 เท่า นาน 10 ปี มีความเสี่ยง 2.5 เท่า
4. คุณแม่ที่คลอดลูก 4 ครั้ง อาจมีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วย

ทั้งนี้เมื่อปี 2557 กรมควบคุมโรคมีคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ได้กลั่นกรอง ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านวิชาการเกี่ยวกับวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้มีการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนในประเทศไทย ซึ่งพบว่าให้ผลดี สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก กรมควบคุมโรคจึงได้เดินหน้าเพื่อให้มีการบรรจุวัคซีนนี้เข้าไปในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย โดยให้มีการต่อรองราคาและนำเข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ของ สปสช. และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หลังจากที่เมื่อปี 2551 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงระยะแรกที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีข้อกังวลเรื่องประสิทธิผลและความคุ้มทุน รวมถึงวัคซีนมีราคาแพงเข็มละกว่า 1,000 บาท จึงทำให้ไม่สามารถจัดหาได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก อาจเป็นวิธีป้องกันโรคดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง ที่นอกเหนือจากการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปี ซึ่งวัคซีนเอชพีวีเป็นวัคซีนที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการในสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon