จะวัดผลกองทุนรวมได้อย่างไรว่ากองทุนไหนดี เปรียบเทียบระหว่าง Active Fund และ Passive Fund

posted: 2 years ago
จะวัดผลกองทุนรวมได้อย่างไรว่ากองทุนไหนดี เปรียบเทียบระหว่าง Active Fund และ Passive Fund

comments

ขั้นตอนการลงทุนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งก็คือ ขั้นตอนการติดตามผลการลงทุน โดยทั่วๆไ ปแล้วการติดตามการลงทุนเราจะทำทุกๆ 6 เดือนหรืออย่างช้าที่สุดก็คือ 1 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อที่จะคอยติดตามและตรวจสอบว่าพอร์ตการลงทุนเราเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสินทรัพย์ที่เราลงทุนอยู่ว่าสามารถทำผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือไม่ โดยเฉพาะกองทุนรวมหลายๆ ครั้งเราใช้กองทุนรวมในการบริหารเงินของเรา เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่ากองทุนรวมนั้นทำผลตอบแทนได้ดีหรือไม่

ก่อนอื่นเลยเวลาที่เราตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเราจะต้องแยกประเภทของกองทุนรวมซะก่อนโดยหลักๆ แบ่งออกเป็น กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก (Active Fund) และกองทุนรวมดัชนี (Passive Fund)

เรามาดูที่ Active Fund กันก่อน Active Fund เวลาที่เราตรวจสอบผลการดำเนินงานกองทุนประเภทนี้จะตรวจสอบค่อนข้างง่าย ตรงไปตรงมาก็คือ อย่างแรกกองทุนรวมนี้ต้องทำผลตอบแทนได้ดีกว่า Benchmark หรือมาตรฐานการลงทุน ตัวอย่างเช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยก็ควรจะทำผลตอบได้ดีกว่า SET Index เป็นอย่างน้อย แต่ส่วนตัวจะเอาไปเทียบกับ SET TRI มากกว่า (SET TRI คือ SET Index ที่คิดรวมเงินปันผลเข้ามาด้วย) จะทำให้เห็นภาพได้มากกว่า

Close up of pin on graph data. Finance concept

และอย่างที่สองที่เราจะติตดามผลการลงทุนกองทุนรวมแบบ Active Fund ก็คือจะต้องดีกว่ากองทุนอื่นๆ ที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน ง่ายๆ ก็คือดีกว่าคู่แข่งอื่นๆ ในตลาดด้วย หรืออย่างน้อยต้องติด Top Performance 1 ใน 3 หรืออย่างน้อยก็ควรจะ 1 ใน 5 เป็นอย่างน้อย

ทีนี้เรามาดูที่กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Passive Fund กองทุนรวมประเภทนี้เราจะไม่ดูกองทุนรวมที่สร้างผลตอบแทนที่ได้มากที่สุด แต่จะดูกองทุนรวมดัชนี (Passive Fund) กองทุนรวมไหนทำผลตอบแทนได้ ‘เหมือน’ กับดัชนีได้มากที่สุด

ถ้ากองทุนรวมดัชนีที่เราถือทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดมากๆ ส่วนตัวคิดว่ากองทุนรวมนั้นไม่ใช่กองทุนรวมดัชนีที่ดี เราควรมองหาทางเลือกอื่นๆ ดีกว่าเพราะว่ากองทุนรวมดัชนีที่ไม่สามารถผลตอบแทนเหมือนกันดัชนีถือว่าเป็นกองทุนดัชนีที่ไม่ดี เพราะต่อให้เรากำไรตอนนี้ก็จริง แปลว่าในอนาคตก็มีโอกาสขาดทุนมากกว่าก็เป็นได้เช่นกัน ดังนั้นเราควรเปลี่ยนกองทุน

สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเราจะใช้ Active Fund หรือ Passive Fund ดีกว่าลองอ่านบทความ กองทุนแบบ Active หรือ Passive ดีกว่ากัน น่าจะช่วยทำให้เลือกประเภทกองทุนรวมที่เหมาะกับเราได้มากขึ้น


avatar
by JK, CFP®
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon