เติมบุญช่วงเข้าพรรษา ไหว้พระ 5 วัดเล็กในเขตพระนครทั่วเกาะรัตนโกสินทร์

posted: 2 years ago
2,535 views
เติมบุญช่วงเข้าพรรษา ไหว้พระ 5 วัดเล็กในเขตพระนครทั่วเกาะรัตนโกสินทร์

comments

ช่วงเข้าพรรษาแบบนี้เชื่อว่าชาวพุทธหลายๆ คนคงอยากจะไปเข้าวัดทำบุญเสริมสิริมงคลให้ชีวิตกันเนอะ เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจอีกด้วย หากใครที่กำลังมองหาพิกัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์สำหรับเดินทางไปทำบุญแล้วล่ะก็ rabbit daily ขอแนะนำ 5 วัดเล็กๆ ที่ปกติอาจไม่ได้ปรากฎอยู่บนพิกัดแนะนำวัดดังสำหรับไปไหว้พระรอบกรุงในเขตพระนคร ให้คุณได้ตามไปไหว้พระทำบุญให้สบายใจในช่วงเข้าพรรษานี้1. วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร


พระพุทธวชิรมกุฎ พระประธานในพระวิหารหลวง
พระพุทธวชิรมกุฎ พระประธานในพระวิหารหลวง

วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ติดกับองค์การสหประชาชาติ บริเวณถนนราชดำเนินนอก วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) จุดเด่นสำคัญคือพระวิหารและพระอุโบสถ จะมีลายพระมหามงกุฎตราประจำรัชกาลที่ 4 ทั้งนี้ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน ‘พระพุทธวชิรมกุฎ’ เป็นองค์พระประธาน
ส่วนผนังด้านในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมสวยงาม บริเวณบานหน้าต่างและบานประตูจะมีตัวอักษรเขียนจารึกพระสูตร

พิกัด : ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร


2. วัดสามพระยาวรวิหาร (วัดบางขุนพรหม)

เครดิตภาพ : http://www.weekendhobby.com/camp/webboard/question.asp?page=2&id=7274
เครดิตภาพ : http://www.weekendhobby.com/camp/webboard/question.asp?page=2&id=7274

เครดิตภาพ : http://www.weekendhobby.com/camp/webboard/question.asp?page=2&id=7274
เครดิตภาพ : http://www.weekendhobby.com

สันนิษฐานว่าวัดสามพระยาวรวิหาร สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รู้จักกันในชื่อ ‘วัดบางขุนพรหม’ หรือ ‘วัดสัก’ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีพระยา 3 พระองค์ บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ใหม่ แล้วเสร็จจึงทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ 3 จีงได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า ‘วัดสามพระยา’ ภายในพระอุโบสถมี ‘พระพุทธเกสร’ เป็นองค์พระประธาน มีหมู่พระเจดีย์ทรงลังกาและทรงย่อมุมไม้ ลักษณะสถาปัตยกรรมพระวิหารโดดเด่นด้วยศิลปะแบบจีน นอกจากนี้ยังประดิษฐานพระนอนปางโปรดอสุรินทราหู ซึ่งประชาชนนิยมไปกราบไหว้สักการะเพื่อเสริมสิริมงคลชีวิต เชื่อว่าหากใครได้กราบไหว้จะเกิดอานิสงค์ทำให้ชีวิตมีแต่ความสงบสุข

พิกัด : 165 ถนนวัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 3. วัดมหรรณพารามวรวิหาร

วัดมหรรณพาราม


หลวงพ่อร่วงทองคำ
หลวงพ่อร่วงทองคำ หรือ พระร่วงทองคำ

พระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่บนถนนตะนาว สร้างขึ้นตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมัยรัชกาลที่ 3) โดยกรมหมื่นอุดมรัตนราษี ซึ่งมีพระนามเดิมว่า ‘พระองค์เจ้าอรรณพ’ เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 3 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า ‘วัดมหรรณพาราม’ อย่างที่เรียกกันในปัจจุบัน ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้ คือมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน หลังคาของอุโบสถไม่มีช่อฟ้าและใบระกา ส่วนองค์พระประธาน ‘หลวงพ่อบุญฤทธิ์’ ปั้นด้วยปูนและลงรักปิดทอง นอกจากนี้ยังมี ‘พระร่วงทองคำ’ ประดิษฐานอยู่ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในบริเวณนั้น

พิกัด : 261/4 ถนนตะนาว แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร


4. วัดเทพธิดารามวรวิหาร

เครดิต : http://dosee.in.th/service/?r=website/index&p=detail&id=00000002082
เครดิต : http://dosee.in.th/service/?r=website/index&p=detail&id=00000002082

เครดิตภาพ : http://www.thaihrhub.com/bangkok/temple/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
เครดิตภาพ : http://www.thaihrhub.com

วัดเทพธิดารามวรวิหาร เดิมชื่อ ‘วัดบ้านพระยาไกรสวนหลวง’ รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่พระธิดา จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ มีการจัดเรียงแผนผังในเขตพุทธาวาสตามพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ พระอุโบสถอยู่ตรงกลาง เรียงด้วยพระวิหาร และศาลาการเปรียญ ซึ่งแตกต่างจากวัดอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดเรียงเป็นแนวเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีพระปรางค์พุ่มข้าวบิณฑ์ ผสมลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน ทั้งนี้ความงดงามของวัดเทพธิดารามวรวิหาร เคยปรากฎอยู่ในรำพันพิลาปของสุนทรภู่ด้วย เนื่องจากสมัยที่สุนทรภู่บวชเคยพำนักที่วัดแห่งนี้ โดยกุฏิหลังดังกล่าวในปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ เรียกกันว่า ‘กุฏิสุนทรภู่’

พิกัด : 70 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร 


5. วัดตรีทศเทพวรวิหาร

เครดิตภาพ : พระเจดีย์ วัดตรีทศเทพ
พระเจดีย์ วัดตรีทศเทพวรวิหาร

พระพุทธนวราชบพิตร พระประธานในพระอุโบสถ
พระพุทธนวราชบพิตร พระประธานในพระอุโบสถ

พระอารามหลวงชั้นตรีย่านแขวงบางขุนพรหม ว่ากันว่าวัดแห่งนี้กว่าจะสร้างเสร็จก็ใช้เวลาหลายปี เนื่องจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร ได้บริจาคทรัพย์และเตรียมเขตพื้นที่สำหรับสร้างวัด แต่สิ้นพระชนม์ลงเสียก่อน ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านพวงศ์ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ทรงรับช่วงต่อในการสร้าง แต่ก็สิ้นพระชนม์ลงอีก รัชกาลที่ 4 ทรงรับดำเนินการเองจนเสร็จลุล่วง และโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า ‘วัดตรีทศเทพ’ ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และประดิษฐาน ‘พระพุทธนวราชบพิตร’ เป็นพระประธานในพระอุโบสถ

พิกัด : ซอยบ้านพานถม แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร


รู้พิกัดกันไปแล้ว ! อย่าลืมหาเวลาไปไหว้พระเสริมสิริมงคลกันนะ โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้ถ้าให้ดีก็ลองชวนคนในครอบครัวไปทำบุญไหว้พระเชื่อมสัมพันธ์กันเนอะ สำหรับสายบุญ rabbit daily มีบทความดีๆ มาแนะนำ เช่น สะสมแต้มบุญ ! ไหว้พระ-ทำบุญวัดในกรุงเทพฯ ใกล้ BTS และ MRT , ‘ไหว้ 8 มหาเทพ’ ย่านราชประสงค์ เทพแต่ละองค์เสริมมงคลเรื่องอะไร ? และ รวม 6 สถานที่ทำกิจกรรมจิตอาสาทั่วกรุงเทพฯ เพราะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด 


avatar
by เคอร์เซอร์กะพริบ
อัพเดตกระแสฮิตติดโซเชียล เกาะติดอีเว้นท์ชิคๆรอบกรุง จับตาทุกความเคลื่อนไหวของเซเลบริตี้
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon