มหาจักรีที่ชาวไทยรำลึก : 6 เมษา วันจักรี

posted: 3 years ago
1,661 views
มหาจักรีที่ชาวไทยรำลึก : 6 เมษา วันจักรี

comments

ในวันที่ 6  เมษายน ของทุกปีนั้น นับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เรียกได้ว่าเป็น วันที่เราจะร่วมใจกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันนี้เราจึงนำเรื่องราวประวัติความเป็นมา รวมไปถึงความสำคัญของวันนี้มาฝากกัน

วันจักรี
วันจักรี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี

วันจักรี คือวันอะไร???

วันจักรี หรือ Chakri Memorial Day ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือ พระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ดังนั้นจึงนับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี

รัชกาลที่ 1
พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันจักรี สำคัญอย่างไร?

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ไม่ได้เป็นเพียงวันแห่งการก่อตั้งราชวงศ์จักรีเท่านั้น หากแต่ยังเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงดำริให้มีการริเริ่มก่อสร้าง ‘กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์’ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งหากนับเป็นวันครบรอบในปีนี้ (พ.ศ. 2559) กรุงเทพมหานครจะมีอายุครบ 234 ปี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4  พระองค์ (ร.1 – ร.4) ขึ้น เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆ มา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ รวมไปถึงประชาชน ได้ถวายบังคมสักการะ เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยเป็นธรรมเนียมที่จัดขึ้นปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และได้มีการย้ายที่ไปอีกหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท หรือพระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระบรมรูปของทั้ง 4 พระองค์ มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพมิตร ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้ ในการซ่อมแซม ก่อสร้าง และประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาลนั้นแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมาโปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายน ว่าเป็น “วันจักรี”

วันจักรี
วัดพระแก้ว สถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลให้กับบูรพมหากษัตริย์

กิจกรรมสำคัญในวันจักรี

ในวันจักรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศลให้กับบูรพมหากษัตริย์ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว และเสด็จฯ วางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ของ พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า นอกจากนี้ ทางหน่วยงานราชการ เอกชน และภาคประชาชน จะจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ เช่น การจัดพิธีถวายบังคมพระรูป จัดนิทรรศการ รวมไปถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ

วันหยุดราชการอย่าง วันจักรี ไม่ได้เป็นแค่เพียงวันหยุดธรรมดาเท่านั้น แต่ยังเป็นวันที่ประชาชนทุกคนควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ ที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร สร้างรากฐานแก่ปวงชนชาวไทยให้เป็นปึกแผ่นเฉกเช่นทุกวันนี้


avatar
by ...Love Scenes...
เพราะ 'ความรัก' คือ ฉากหนึ่งของชีวิต...(^3^)
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon