วันพ่อแห่งชาติ  

posted: 4 years ago
วันพ่อแห่งชาติ  

comments

สุขสันต์วันพ่อ สำหรับคุณพ่อทุกคน

วันพ่อ แห่งชาติ เริ่มจัดขึ้นในปีพ.ศ. 2523 โดยมีคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร และ ช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่ม โดยเหตุผลในการจัดตั้ง วันพ่อ แห่งชาติก็เพื่อเป็นการยกย่องพ่อผู้มีพระคุณ ที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคม และ ครอบครัวตลอดมา จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็น “วันพ่อ แห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทางมีต่อพสกนิกรชายไทยมาตลอดระยะเวลายาวนาน

Viriyah Insurance

วันพ่อ แห่งชาติ เป็นวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ถือเป็น วันพ่อ แห่งชาติ อีกวันหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์ เป็นผู้ถวายการประสูติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการจำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อันคำว่าโดย “ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ำเลิศที่เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า “ราชธรรม 10 ประการ”

Bangkok Insurance

ดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติ

ดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติ ได้แก่ ดอกพุทธรักษา หมายถึง พระพุทธเจ้าทรงคุ้มครอง ให้มีแต่ความร่มเย็น เป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของปวงชนชาวไทย การมอบดอกพุทธรักษาให้พ่อจึงเป็นการบอกถึงความรัก ความเคารพบูชาบิดา ผู้สร้างความสงบร่มเย็นให้แก่ครอบครัวมาตลอดนั่นเอง

ตารางงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพ.ศ. 2557

วันที่ 1 ธ.ค.

เวลา 16:00 น.

พิธีเปิดงานกิจกรรมวันพ่อ โดย พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

มีพิธีบวงสรวง พระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาราชเจ้า ในบริเวณท้องสนามหลวง

วันที่ 2 ธ.ค.

เวลา 13:00 น. ข 16:30 น.

เวลา 15:30 น. มีพิธีปลงผมนาค ต่อด้วย พิธีสวนสนามเทิดพระเกียรติ และเวลา 18:19 น. มีพิธีทำขวัญนาคโดยพระพยอม กลัยาโณ ขึ้นแสดงธรรมสอนนาค บริเวณท้องสนามหลวง

วันที่ 3 ธ.ค.

เวลา 8.30 – 16.00 น. พิธีอุปสมบทและการแสดงบนเวทีกลางแจ้ง พร้อมกับซ้อมงานตรึงหมุด ในบริเวณท้องสนามหลวง

วันที่ 4 ธ.ค.

เวลา 13.30 – 15.30 น. เปิดงานวันที่ 5 ธันวาคม พิธีเปิดงานพระพุทธมณต์

พิธีถวายพระพรชัย บริเวณท้องสนามหลวง

วันที่ 5 ธ.ค.

เวลา 6.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เสด็จออกมหาสมาคม พิธียิงสลุตที่บริเวณท้องสนามหลวง มีการวิ่งเทอดพระเกียรติบริเวณโรงพยาบาลศิริราชจนถึงท้องสนามหลวง ผ่านสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปเข้าถนนราชดำเนิน

เวลา 15.40 น. – 23.40 น. เริ่มเข้าสู่พิธีการถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร

วันที่  7 ธ.ค.

เวลา 17.30 – 20.00 น. จัดงานสโมสรสันนิบาที่ทำเนียบรัฐบาล จะปิดการจราจรในเส้นทางรอบทำเนียบรัฐบาล ถนนราชดำเนิน ถนนพิษณุโลก ถนนลูกหลวง จะสามารถผ่านได้เฉพาะถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษมฝั่งด้านนอกเท่านั้น แนะนำให้ทุกท่านเลี่ยงเส้นทาง

โดยจะมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน และ ถนนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ อาจจะทำให้การจราจรติดขัดหากต้องการสอบถามเส้นทางจราจนติดต่อได้ที่สายด่วนจราจร 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon