สำนักพระราชวัง ประกาศขยายวันเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ถึง 5 ต.ค. เป็นวันสุดท้าย

posted: 1 year ago
สำนักพระราชวัง ประกาศขยายวันเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ถึง 5 ต.ค. เป็นวันสุดท้าย

comments

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 สำนักพระราชวังประกาศเรื่อง การเข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ความว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมานั้น และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้าย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ เรียบร้อย และสมพระเกียรติไปแล้วนั้นบัดนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตระหนักถึงความอาลัยรัก ความศรัทธา และความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพ สักครั้งหนึ่งในชีวิตของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในห้วงระยะเวลาที่เหลืออยู่จากประกาศของสำนักพระราชวังที่ได้กำหนดไว้ก่อนที่จะถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ด้วยทรงซาบซึ้งในน้ำใจ ทรงห่วงใยว่าประชาชนจะมีโอกาสกราบถวายบังคมพระบรมศพได้ไม่ทั่วถึง และเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน ในการนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนกำหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ จากเดิมวันที่ 30 กันยายน 2560 ออกไปเป็นถึงเวลา 24.00 น.ของคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2560 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

22007834_1293490747464496_7359755129961519771_nฟฟ

ขณะที่ สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมากราบพระบรมศพ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 หลังสำนักพระราชวังปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง ในเวลา 03.10 น. ของวันที่ 27 กันยายน จากกำหนดเดิมเวลา 21.00 น. เนื่องจากยังมีประชาชนเข้าแถวรอเป็นจำนวนมาก ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 73,889 คน รวม 328 วัน มี 1,334,277 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 5,222,552.75 บาท รวม 328 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 839,463,722.76 บาททั้งนี้ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ได้เหลือจุดคัดกรองเพียง 2 จุด คือ บริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์ และวงเวียนรักษาดินแดน โดยการจัดแถวเข้ากราบพระบรมศพนั้น แถวจากทั้ง 2 จุด จะมาประจบกันที่หน้าศาลหลักเมือง ก่อนเข้าสู่สนามหลวง โดยแถวจะอยู่ที่ทิศเหนือของสนามหลวงแล้วออกที่ประตูฝั่งตรงข้าม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเดินตามถนนหน้าพระธาตุ จนถึงหน้ากรมศิลปากร ก่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดแถวอย่างเคร่งครัด


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon