เรื่องของ ภาษี : วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

posted: 4 years ago
เรื่องของ ภาษี : วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

comments
ภาษีเงินได้ ต้องวางแผนดีๆ
เรื่องของภาษี วางแผนดีๆมีชัยไปกว่าครึึ่ง

การเสีย ภาษี เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของประเทศไทย เพราะว่าภาษีจะเป็นเงินส่วนที่รัฐบาลนำไปใช่ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านการคมนาคมประชาสงเคราะห์ ทั้งด้านการป้องกันประเทศ และ การรักษาความสงบภายในประเทศ และ อื่นๆอีกมากมาย

ภาษี เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามหน้าที่ และ ความรับผิดชอบต่อประชาชนได้ ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยรายได้เหล่านี้ทางกระทรวงการคลังจะเป็นผู้จัดเก็บ โดยมีการมอบหมายให้กรมสรรพากร กรมศุลกากร และ กรมสรรพสามิตเป็นผู้ดูแลจัดเก็บ

Viriyah Insurance

แต่ทำไมพอพูดถึงภาษีแล้ว มีแต่คนยี้ล่ะ ทำไมมีแต่คนอยากลด อยากเลี่ยง ไม่อยากจ่ายภาษี? จริงๆแล้วบางที การเสียภาษีก็ถูกมองเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เพราะบางทีเราเห็นการทำงาน การบริหารประเทศของรัฐบาลแล้วรู้สึกว่าเสียไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา อ๊ะ! แต่นี่ไม่ได้สนับสนุนให้ใครเลี่ยงเสียภาษีนะ จะบอกให้ว่าการเลี่ยงภาษี ดีไม่ดีโดนจ่ายย้อนหลังเป็นแสน เป็นล้าน แถมจะโดนยึดทรัพย์ยึดบ้านเอาได้ง่ายๆเลยนะ จริงๆแล้ว การเสียภาษีอย่างถูกต้องยังสามารถช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนะจะบอกให้

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

ต่อไปนี้เป็น 8 ข้อควรรู้เกี่ยวกับระบบภาษีในประเทศไทย

  1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และ มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  2. ระบบการจ่ายภาษีในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

     รายได้รวม (บาท)                      ภาษีเงินได้ (%)

0 – 150,000                                         5%

150,001 – 300,000                            10%

300,001 – 500,000                          10%

500,001 – 750,000                           15%

750,001 – 1,000,000                        20%

1,000,001 – 2,000,000                    25%

2,000,001 – 4,000,000                   30%

4,000,000 +                                       35%

  1. รัฐบาลยินยอมให้ทุกมีที่มีรายได้ ไม่เกิน 30,000 บาทไม่ต้องชำระภาษี หากคุณมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป คุณสามารถมีเงินได้จำนวน 190,000 บาท
  2. สามารถได้รับส่วนลดสำหรับคู่สมรส และ บุตร (ไม่เกิน 3 คน) ส่วนลดค่าเรียนค่าศึกษาสำหรับบุตร และ ค่าดูแลบิดามารดาที่อายุมาก หรือ ทุพพลภาพ
  3. ส่วนลดอื่นๆ ที่คุณสามารถนำมาใช้ในการหักภาษีได้บางส่วนได้แก่ เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ เงินลงทุนกองทุนรวมต่างๆ
  4. รายได้บางส่วนสามารถนำมาหักลบจากค่าภาษีเงินได้ได้อีกด้วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายรายวัน ค่าเดินทาง และ ค่าสวัสดิการอื่นๆ
  5. เงินกำไรจากการขายของจะต้องทำการหักภาษีเงินได้ตามปกติ ยกเว้นแต่เป็นเงินกำไรที่ได้จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เงินที่ได้จากการลงทุนในยานพาหนะที่ไม่มีดอกเบี้ย หรือ เงินได้จากการขายหุ้นในกองทุนรวมในกลุ่มประเทศอาเซ๊ยน ในกรณีดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นภาษี หมายเหตุ: ในประเทศไทย การเสียเงินทุนนั้นไม่สามารถนำมาหักชดเชยกับเงินกำไรที่ได้จากส่วนนี้ได้
  6. รอบปีภาษี คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม การยื่นแบบฟอร์มขอคืนภาษีจะต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม โดยหากคุณยื่นช้าจะมีค่าปรับตามจำนวนที่กำหนดไว้
ภาษีเงินได้
สิ่งควรรู้ เวลาทำภาษีเงินได้

จริงๆแล้วคงไม่มีใครอยากจ่ายภาษีเท่าไหร่หรอก แต่ว่ายิ่งคุณรู้เกี่ยวกับระบบการจ่ายภาษีในประเทศไทย ก็ยิ่งทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเท่านั้น ระบบการจ่ายภาษีนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดอยู่เรื่อยๆ โดยการปรับเปลี่ยนเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจในประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 เปอร์เซ็นต์การชำระภาษีเงินได้ถูกปรับลดลงเพื่อช่วยให้ผู้ที่ทำงานในประเทศ สามารถพยุงตัว ดึงเศรษฐกิจประเทศกลับฟื้นขึ้นมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมของปีก่อนได้ และ ไม่นานมานี้ รัฐบาลไทยได้ทำการประกาศว่า แพ็คเกจทัวร์ และ ค่าห้องโรงแรมที่มีจำนวนไม่เกิน 15,000 บาทสามารถนำใบเสร็จมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย

Bangkok Insurance

ดังนั้น การใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ ภาษี ต่างๆเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทำงานทุกคนเลยทีเดียว


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon