อยากเรียนต่อเมืองนอกไม่ยาก…วางแผนดี ๆ แค่ 4 ปี ก็เรียนได้

posted: 2 years ago
อยากเรียนต่อเมืองนอกไม่ยาก…วางแผนดี ๆ แค่ 4 ปี ก็เรียนได้

comments

ถ้าจะพูดถึงเรื่องการศึกษาปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญมาก ๆ เพราะการแข่งขันในโลกของการทำงานนั้นไม่เคยหยุดนิ่ง ทุก ๆ วันจะมีคนที่เก่งกว่าเราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการพัฒนาตัวเองเพื่อแสวงหาโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานจึงเป็นสิ่งจำเป็น  และเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนอาจจะมีความฝันที่อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอก เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูก ๆ เพิ่มมากขึ้น วันนี้ Rabbit Daily จะพาไปค้นหาการวางแผนการออมเงินเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อน ๆ ที่กำลังมองหาลู่ทางการออมเงินให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้1.กำหนดเป้าหมายในการศึกษาต่อ

New Idea over Businessman Head

ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในหลักสูตรและประเทศที่อยากไปเรียนต่อ ระยะเวลาที่จะไปศึกษา เช่น หลักสูตรปริญญาโทในอังกฤษใช้เวลาเพียง 1 ปีเท่านั้นในการสำเร็จการศึกษา แต่ในบางประเทศจะใช้เวลาถึงสองปี ฉะนั้น ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มเป็นสองเท่า จึงต้องมีการคิดวิเคราะห์ด้วยว่าหลักสูตรและประเทศที่เลือกไปเรียนนั้น สามารถช่วยสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานต่ออนาคาตให้ได้มากน้อยแค่ไหน


2.ต้องรู้เป้าหมายว่าจะใช้เงินเท่าไหร่

Businesswoman hand writing on notebook and typing on laptop keyb

เมื่อได้ที่เรียน และประเทศที่จะไปแล้วต้องมา คำนวณถึงค่าใช้จ่ายว่ามีอะไรบ้าง เช่นตั๋วเครื่องบิน ค่าครองชีพประเทศนั้น ๆ, ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น


3.หาทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

Business Team Having Meeting In Busy Office

วิธีนี้ถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้พอสมควร แต่ต้องหมั่นคอยติดตามประกาศเรื่องการสอบชิงทุนการศึกษาต่าง ๆ จากทางมหาวิทยาลัยและองค์กรที่เปิดให้สอบชิงทุน ซึ่งบางที่จะให้เป็นทุนให้เปล่า และบางที่อาจเป็นทุนที่ต้องกลับมาทำงานในองค์กรนั้นๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด4.เริ่มวางแผนและลงมือออมเงินให้ได้ตามเป้าหมาย

 

เริ่มวางแผนออมเงินได้ทันที ซึ่งอาจจะต้องเก็บเป็นเงินก้อนก่อนที่ลูก ๆ ของคุณจะเริ่มไปเรียน ดังนั้นจึงต้องแบ่งการลงทุนออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตามผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้อาจไม่เป็นไปตามที่หวัง ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและปัจจัยอื่นประกอบด้วย จึงมีการกระจายความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง โดยคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบ่งเงินลงทุนออกเป็นส่วน ๆ เช่น ในตราสารหนี้ 30% ตราสารทุน 50% และกองทุนตลาดเงิน 20 %


การออมเงินเพื่อศึกษาต่อของลูก ๆ เป็นเรื่องไม่ยากถ้ารู้จักวางแผนตั้งแต่แรก เป้าหมายความสำเร็จของลูกก็จะเป็นความจริง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวินัยทางการเงินที่จะทำให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon