งานวิจัยเผย ‘ปลา’ เป็นสัตว์ที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด!?

posted: 1 year ago
งานวิจัยเผย ‘ปลา’ เป็นสัตว์ที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด!?

comments

การศึกษาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญจากยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดยผลศึกษาในขั้นต้นนั้นบอกว่าปลาไม่ได้มีระบบประสาทและสรีระร่างกายที่สามารถรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดได้เหมือนอย่างมนุษย์ ดังนั้นหนึ่งในข้อสรุปจากงานวิจัยที่ประกอบไปด้วยนักประสาทวิทยา นักพฤติกรรม และผู้เชี่ยวชาญทางด้านประมงนี้คือ ‘ปลาไม่มีความเจ็บปวดเหมือนมนุษย์’อาการความเจ็บปวดโดยทั่วไปของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจากการกระตุ้น Nociceptor หรือเซลล์ประสาทรับรู้ความรู้สึก โดยเมื่อมันได้รับการกระตุ้นแล้วจะทำการส่งสัญญาณประสาทไปยังสมองและกระดูกสันหลัง จากนั้นจึงแปลงเป็นความรู้สึกเจ็บออกมา และในระดับความรู้สึกทางด้านอารมณ์ ความเจ็บปวดจะรุนแรงขึ้นจากความหวาดกลัวจนสามารถสร้างอาการทางจิตใจได้ถึงแม้ว่าความเจ็บปวดนั้นจะไม่ได้สร้างบาดแผลให้เราเลยก็ตาม อีกทั้งยังมีอาการเจ็บปวดที่สามารถเกิดขึ้นได้เองอย่างเช่น อาการชา ด้วย


งานวิจัยเผย 'ปลา' เป็นสัตว์ที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด! (2)


จากการศึกษาพบว่าพวกปลานั้นไม่ได้มีระบบการรับรู้ความเจ็บปวดที่เหมือนกับมนุษย์ โดยเส้นประสาท c-nociceptors ที่มีส่วนต่อระดับความรุนแรงของความเจ็บปวดที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปนั้น ไม่พบในพวกปลาชนิดต่างๆ ตั้งแต่ปลากระดูกอ่อนอย่างพวกฉลาม กระเบน ไปจนถึงปลากระดูกแข็งอย่างพวกปลาคาร์ฟและปลาเทราต์ ดังนั้นในทางสรีระวิทยาแล้ว พวกปลาแทบจะไม่สามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดได้เลย แต่อย่างไรก็ตามพวกปลากระดูกอ่อนนั้นมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึก ซึ่งจะทำให้พวกมันสามารถตอบสนองต่อความเจ็บปวดและสิ่งที่มากระทบกับตัวมันได้ แต่ก็ไม่อาจจะยืนยันได้ว่าพวกมันสามารถรับรู้ถึงความเจ็บนั้นได้เช่นกัน


งานวิจัยเผย 'ปลา' เป็นสัตว์ที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด!การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาความเจ็บปวดของปลาที่ได้รับจากการกระตุ้นอย่างเช่น การถูที่รอยแผลบนตัวปลา หรือการอดอาหารพวกมันเท่านั้น แต่การทดลองนี้ไม่ได้ศึกษาถึงความรู็สึกเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับระบบเซลล์ประสาทรับรู้ความรู้สึกของพวกมัน และการแสดงความรู้สึกทางด้านอารมณ์ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่การศึกษานี้ไม่ได้กล่าวถึง


งานวิจัยเผย 'ปลา' เป็นสัตว์ที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด! (3)


สรุปคืองานวิจัยชิ้นนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าปลาไม่มีการรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดที่เหมือนกับมนุษย์ ซึ่งจริงๆ แล้วเราไม่สามารถตีความพฤติกรรมของพวกปลาโดยใช้มนุษย์เป็นเกณฑ์ได้นั่นเอง แต่ถึงแม้ผลการศึกษาจะออกมาเป็นอย่างที่ว่านี้ ก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์จะสามารถไปเบียดเบียน ทำร้าย หรือฆ่าสัตว์ตามอำเภอใจได้หรอกนะ เข้าใจตรงกันเนาะ


avatar
by เฟิ้ม
v(^_^)v
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon