งานวิจัยชี้ ช่วงวัยเด็กของลูกคนแรกจะมี IQ สูงกว่าลูกคนต่อๆ มา!?

posted: 2 years ago
งานวิจัยชี้ ช่วงวัยเด็กของลูกคนแรกจะมี IQ สูงกว่าลูกคนต่อๆ มา!?

comments

คลายความสงสัยในเรื่องนี้ได้เสียที เพราะเมื่อล่าสุดได้มีกลุ่มนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัย Edinburgh ได้พิสูจน์แล้วว่า ช่วงวัยเด็กของลูกคนแรกในครอบครัว เด็กจะมีระดับ IQ สูงกว่าบรรดาลูกๆ คนต่อๆ มา โดยทางทีมวิจัยได้อธิบายว่าจากการทดสอบพบว่า ลูกคนแรกนั้นจะได้รับแรงกระตุ้นทางจิตใจที่ส่งผลให้ช่วงอายุ 1 ปีแรกของเด็กมีการพัฒนาด้านความคิดได้ดีกว่าการวิจัยนี้ได้ทำการสำรวจเด็กช่วงวัยแรกเกิด ไปจนถึงอายุ 14 ปี จำนวน 5,000 คน ซึ่งทุกๆ 2 ปี จะมีการประเมินทักษะด้านการอ่าน โดยทีมวิจัยได้นำข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากการสำรวจ มาเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์และสถิติของแต่ละครอบครัวเพื่อเชื่อมโยงกับพฤติกรรมต่างๆ ของพ่อแม่


งานวิจัยชี้ ช่วงวัยเด็กของลูกคนแรกจะมี IQ สูงกว่าลูกคนต่อๆ มา! (3)


สาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหลังจากที่ลูกคนแรกเกิดมา พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะยอมทุ่มเทเวลาเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกคนแรก ในขณะที่กิจกรรมที่คล้ายกันนี้จะลดน้อยลงหลังจากที่ได้ให้กำเนิดลูกคนที่สองหรือที่สามตามมา อีกทั้งจากการสำรวจยังพบว่าช่วงเวลาที่พ่อแม่จะเห่อลูกคนแรกนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 2-3 ปีแรกเท่านั้นเอง


งานวิจัยชี้ ช่วงวัยเด็กของลูกคนแรกจะมี IQ สูงกว่าลูกคนต่อๆ มา! (2)ด้าน Dr Ana Nuevo-Chiquero หนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่า ‘จากการวิจัยดังกล่าว เราพบว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกคนแรกมีระดับ IQ สูงกว่าในช่วงวัยเด็กนั้นมาจากพฤติกรรมของตัวพ่อแม่เอง และดูเหมือนความสนใจที่จะกระตุ้นจิตใจ หรือทักษะต่างๆ ของเด็กจากพ่อแม่จะลดน้อยลงเมื่อพวกเขาได้ให้กำเนิดบุตรอีกคนตามมา’


งานวิจัยชี้ ช่วงวัยเด็กของลูกคนแรกจะมี IQ สูงกว่าลูกคนต่อๆ มา!


สรุปง่ายๆ เลยก็คือ พฤติกรรมการเห่อลูกของพ่อแม่นั่นเองมีส่วนทำให้ในช่วงวัยเด็กของลูกคนแรกนั้นมีระดับ IQ สูงกว่าน้องๆ ที่เกิดตามมาทีหลัง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะว่า การเอาใจใส่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกจะมีผลต่อสติปัญญาของลูกในวัยเด็กจริงๆ


avatar
by เฟิ้ม
v(^_^)v

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon