งานวิจัยเผย สุนัขแสดงความรู้สึกทางสีหน้า เพื่อให้มนุษย์รับรู้ถึงอารมณ์ได้

posted: 1 year ago
งานวิจัยเผย สุนัขแสดงความรู้สึกทางสีหน้า เพื่อให้มนุษย์รับรู้ถึงอารมณ์ได้

comments

สุนัขมักจะสื่อสารกับมนุษย์ผ่านเสียงหรือท่าทาง ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่เราพบเห็นกันเป็นธรรมดา แต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์เผยแล้วว่าสุนัขสามารถแสดงความรู้สึกผ่านทางสีหน้าได้ด้วย โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องใบหน้าของสุนัขบอกว่า ‘เมื่อมนุษย์ให้ความสนใจน้องหมา มันจะมีการเคลื่อนไหวใบหน้ามากกว่าปกติ รวมทั้งการยกคิ้วและมันจะเปิดตาให้กว้างกว่าตอนถูกละเลยหรือตอนถูกล่อด้วยอาหาร’การวิจัยยังได้โต้แย้งความเชื่อที่ว่าการแสดงออกผ่านใบหน้าของสุนัขนั้นเป็นการสะท้อนความรู้สึกภายใน ไม่ใช่วิธีการสื่อสารของมัน โดย Bridget Waller ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาวิวัฒนาการจาก University of Portsmouth ในประเทศอังกฤษ กล่าวว่า ‘การแสดงออกทางสีหน้าของสุนัขมักถูกมองว่าเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกที่คงที่ ดังนั้นมันจึงไม่ใช่สิ่งสามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้’ แต่จากการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนัขพบว่า ‘สุนัขสามารถเข้าใจทั้งคำพูดและโทนเสียงของมนุษย์’ทั้งนี้มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports เป็นการใช้กล้องบันทึกความเคลื่อนไหวใบหน้าของสุนัข 24 ตัว โดยให้มนุษย์ให้ความสนใจมัน ละเลยมัน รวมถึงเอาอาหารที่น่ากินให้และไม่ให้มันเลย แล้วสังเกตสีหน้าของพวกมันในแต่ละสถานการณ์ผลการวิจัยพบกว่าเมื่อมนุษย์มองไปที่สุนัข มันจะแสดงออกทางสีหน้ามากกว่าตอนที่ถูกละเลย และที่เห็นได้ชัดคือมันจะแลบลิ้นกับยกคิ้วขึ้น โดยในส่วนของการใช้อาหารล่อนั้น ไม่ได้มีผลต่อการแสดงออกของพวกมัน ซึ่งจากผลวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการแสดงออกของสุนัขไม่ได้เป็นเพียงแค่ความตื่นเต้นเท่านั้น แต่ยังทำให้เราสงสัยว่าสุนัขใช้การแสดงออกผ่านสีหน้าเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของหรือไม่
Bridget Waller ได้กล่าวอีกว่า ‘เราอยากรู้ว่าสุนัขจะแสดงสีหน้าออกมาได้เต็มที่หรือไม่เมื่อได้รับความสนใจและอาหาร เพราะนั่นอาจบอกเราได้ว่าพวกมันกำลังเรียกร้องความสนใจจากมนุษย์เพื่อจะได้รับอาหาร’ และด้วยเหตุนี้ทีมวิจัยจึงตั้งข้อสงสัยว่าการแสดงออกของสุนัขไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงอารมณ์ แต่อาจเป็นกลไกในการสื่อสารกับมนุษย์ด้วย ดังนั้นวิธีการฝึกสุนัขจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันสื่อสารกับมนุษย์ได้มากขึ้นอย่างไรก็ตาม นักวิจัยได้เน้นย้ำว่างานวิจัยนี้ไม่ได้ชี้ชัดถึงสิ่งที่สุนัขต้องการสื่อสารหรือเจตนาในการแสดงออกของสีหน้าว่าแท้จริงแล้วมันต้องการบอกอะไรกันแน่ โดย Juliane Kaminski นักวิจัยร่วมจาก University of Portsmouth ได้กล่าวเสริมว่า ‘ผมคิดว่านี่เป็นการเพิ่มหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสุนัขมีความรู้สึกต่อการให้ความสนใจจากเรา ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เจ้าของต้องแปลกใจ’ แล้วเพื่อนๆ ล่ะ มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้กันบ้าง?


avatar
by เฟิ้ม
v(^_^)v
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon