มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เสนอสร้างวิชา “ภัยยาสูบ” ให้ความรู้วัยรุ่น

posted: 1 year ago
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เสนอสร้างวิชา “ภัยยาสูบ” ให้ความรู้วัยรุ่น

comments

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลการศึกษาประเด็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีการห้ามจำหน่ายบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน ซึ่ง EURO Monitor International มีการวิจัยและวิเคราะห์ออกมาแล้วว่า หากไม่เน้นย้ำให้การศึกษาถึงพิษภัยและอันตรายของยาสูบแก่นักเรียนระดับมัธยม ส่งผลให้การสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยไม่ลดลงซึ่ง EURO Monitor International ใหข้อมูลว่ายอดจำหน่ายบุหรี่ในประเทศไทยแทบไม่ลดลง ถึงแม้จะมีการขึ้นภาษีเมื่อปี 2559

สาเหตุที่พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไม่ลดลงเนื่องจาก ผู้เสพหันไปสูบบุหรี่ราคาถูก ที่บริษัทบุหรี่ผลิตออกมาทำการตลาดหลังขึ้นภาษี และถึงแม้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ แต่ร้านค้าขนาดเล็กส่วนใหญ่ ไม่มีการขอดูหลักฐานเพื่อยืนยันอายุที่แท้จริงของผู้ซื้อที่อายุน้อย และประเทศไทยยังขาดการให้การศึกษาถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยม

“มูลนิธิฯ มีความพยายามเสนอและผลักดันให้มีการบรรจุเนื้อหาพิษภัยและอันตรายของการสูบบุหรี่ ในหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนมาโดยตลอด แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ” ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าว

จากสถิติ อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กไทยอายุ 13-15 ปี เพศชายเท่ากับ 20.1% เพศหญิง 3.8% สูงเป็นอันดับที่สามในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากอินโดนีเซียที่เพศชายสูบเท่ากับ 41% เพศหญิง 3.5% และมาเลเซีย เพศชายสูบเท่ากับ 30.9% และเพศหญิงเท่ากับ 5.3% โดยอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยไม่ได้ลดลงใน 20 ปีที่ผ่านมา


avatar
by Anatta อนัตตา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon