เฉลยวิธีสร้างปิรามิดของชาวอียิปต์โบราณ กับเทคนิคขั้นเทพที่ทำให้อ้าปากค้าง!!!

posted: 3 years ago
3,155 views
เฉลยวิธีสร้างปิรามิดของชาวอียิปต์โบราณ กับเทคนิคขั้นเทพที่ทำให้อ้าปากค้าง!!!

comments

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (6)

ภูมิปัญญาของคนโบราณนั้นมีสูงกว่าที่คนปัจจุบันจะคาดคิดนัก ทฤษฎีที่เคยเชื่อว่าชาวอียิปต์ใช้กองทัพทาสจำนวมหาศาลอาจเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง ซึ่งนักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ชาวอียิปต์ไม่ได้ยกหินที่หนักมหาศาลเหล่านี้ด้วยตัวเอง

Viriyah Insurance

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว

“น้ำ” เป็นปัจจัยหลัก ในการขนย้ายหินก้อนใหญ่จากคลองไปยังจุดหมายของชาวอียิปต์ ทั้งหมดที่พวกเขาทำคือการตัดเหลี่ยมและมุมของหินและขุดคลองเพื่อใช้ขนย้าย ดังนั้น วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่าง ถูกขนย้ายผ่านคลองนี้หมด

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (2)

หินจะถูกผูกติดกับทุ่นลอยในน้ำ ดังนั้นพวกเขาสามารถขนย้ายหินไปได้อย่างง่ายดาย

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (3)

แพหนังแพะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ยกและขนย้ายหินเหล่านี้

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (4)

ไกลออกไป บรรดาคนงานเตรียมวัสดุพร้อมไว้ในคลอง โดยใช้คูน้ำที่ทำไว้ วัดเหลี่ยมมุมของหินแต่ละก้อน

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (5)

และยกมันออกมาเพื่อนำขึ้นไปวางบนปิรามิด

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (6)

ภาพของคลองโบราณที่ใช้ในการสร้างปิรามิด ที่ถูกถ่ายในปัจจุบัน

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (7)

แล้ววิธียกหินขึ้นไปบนปิรามิดล่ะ ? แน่นอนว่าใช้น้ำเหมือนเดิม ชาวอิยิปต์สร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่และสูบน้ำเข้าไป ส่งหินที่ผูกติดกับทุ่นลอยเข้าไปในอุโมงค์ส่งขึ้นไปบนยอดปิรามิด

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (8)

Bangkok Insurance

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (9) เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (10)

มุมมองจากด้านบน ปิรามิดในช่วงการก่อสร้าง จะถูกล้อมรอบด้วยน้ำทั้้งข้างนอกและข้างใน

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (11)

หินจะถูกน้ำส่งมายังพื้นที่ๆ พวกเขาคำนวนเอาไว้

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (12)

ชาวอียิปต์ คำนวนมุมปีรามิดที่ถูกต้องเอาไว้ ซึ่งก็คือ 53 องศา

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (13)

แผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า หากวางมุมผิด น้ำก็จะเทไหลออกมา ดังนั้น การวางองศาการคำนวนจะถูกวัดด้วยน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (14)

และนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของชาวอียิปต์ ที่คำนวนวิธีสร้างปิรามิดได้อย่างสุดยอดจริงๆ

เฉลย!! วิธีสร้าง ปิรามิด ของชาวอิยิปต์โบราณ แท้จริงแล้วสร้างโดยคน ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว (15)

สำหรับบางคนที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้าง อาจจะคิดต่อไปว่า วิธีการอันเหนือชั้นนี้ อาจเป็นมนุษย์ต่างดาวคิดค้นให้ชาวอียิปต์ก็เป็นได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่วิจราณญาณ และความเชื่อของแต่ละบุคลลนะจ๊ะ

แหล่งที่มา : www.panjury.com/verdict/this-is-how-the-pyramid-was-built

avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon