สกุลเงินอนาคต Bitcoin ออนไลน์อย่างไร้พรมแดน

posted: 2 years ago
สกุลเงินอนาคต Bitcoin ออนไลน์อย่างไร้พรมแดน

comments

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ส่งผลให้ปัจจุบันนี้มีการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมากมาย เป็นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วทันใจ และสามารถทำได้ด้วยตนเอง บิทคอยน์ (Bitcoin) หรือ สกุลเงินดิจิตอล จึงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นบิทคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร

บิทคอยน์ (Bitcoin) คือ สกุลเงินดิจิตอล หรือเงินโลกดิจิทัลที่ไม่ได้ออกโดยธนาคารกลางใด ๆ เพราะบิทคอยน์ทำการโอนเงินหรือจ่ายเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้พรมแดน โดยค่าธรรมเนียมมีอัตราที่ต่ำกว่ามาก ซึ่งสามารถใช้ได้ในทุกประเทศ ไม่มีการอายัดบัญชี และไม่มีข้อจำกัดด้านเงื่อนไข ขณะเดียวกันยังสามารถแบ่งแยกออกเป็นสกุลเงินได้หลายสกุลเงิน ณ จุดที่ได้ทำการซื้อและขายบิทคอยน์

Isometric Business Infographic on Tablet


ผู้ให้กำเนิดบิทคอยน์

ถือเป็นการยุติข้อสงสัยที่ชาวโลกต่างคาดเดากันมานานหลายปี ถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้สร้างระบบเงินดิจิทัล “บิทคอยน์” พร้อมหลักฐานยืนยัน โดย นายเครก สตีเวน ไรท์ ได้เปิดเผยตัวตนกับบรรษัทกระจายเสียงอังกฤษ (บีบีซี) นิตยสาร ดิอีโคโนมิสต์ และนิตยสารจีคิวว่า แท้จริงแล้วเขาคือผู้คิดค้นสกุลเงินเสมือนจริงในโลกดิจิทัล โดยใช้ชื่อปลอมว่า ซาโตชิ นาคาโมโตะ ซึ่งเขาได้สาธิตการเขียนชื่อดิจิทัลโดยใช้รหัสที่สร้างขึ้นในช่วงแรก ๆ ของการพัฒนาบิทคอยน์บิทคอยน์ได้รับความนิยมซื้อขายผ่านออนไลน์

บิทคอยน์กลายเป็นหนึ่งในสกุลเงินสำหรับทำธุรกรรมออนไลน์ของสินค้าและบริการหลากหลายอย่าง รวมไปถึงกลุ่มแฮกเกอร์ที่เรียกค่าไถ่ข้อมูล ปัจจุบัน มีบิทคอยน์หมุนเวียนราว 15.5 ล้านหน่วย แต่ละหน่วยมีค่าประมาณ 449 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ราว 15,656 บาท เชื่อกันว่าผู้ใช้ชื่อว่าซาโตชิ นาคาโมโตะ สะสมบิทคอยน์อยู่ร่วมล้านหน่วยหรือเท่ากับเงิน 15,690 ล้านบาท

Laptop with bitcoins isolated over white.


บิทคอยน์ อิงระบบ Peer to Peer

ระบบ Peer to Peer เป็นการเชื่อมต่อแบบโครงข่ายตรงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นจะมีความเท่าเทียมกัน สามารถทำงานของตนเองและขอใช้บริการจากเครื่องอื่นได้ จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อความรวดเร็ว ซึ่งระบบของบิทคอยน์จะมีรูปทรงคล้ายกึ่งลูกโซ่บล็อก

Mobile Facebook page of Bitcoin with dollars and pesos


ข้อดีของบิทคอยน์

1. สามารถตรวจสอบได้ปลอมแปลงได้ยาก
2. มีการป้องกันเงินเฟ้อ
3. เวลาโอนเงินไม่ต้องผ่านธนาคาร

Golden Bitcoins

ข้อเสียของบิทคอยน์

1. ความเสี่ยงที่อาจจะถูกใช้เป็นช่องทางของการฟอกเงิน ส่งผลให้มิจฉาชีพอาจใช้ช่องทางนี้ เพื่อฟอกเงิน หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหลี่กเลี่ยงภาษีได้
2. ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพนโยบายการเงิน เนื่องจากธนาคารกลางของประเทศนั้น ๆ ไม่สามารถควบคุมปริมาณได้
3. ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย เพราะเป็นสกุลเงินเสมือนจริงที่ไม่มีตัวตนจริง ส่งผลให้เกิดภัยคุกคามในโลกโซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นการถูกแฮกเกอร์โจรกรรมข้อมูล เป็นต้น
4. มีความเสี่ยงกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายรองรับให้สามารถใช้ชำระหนี้ได้จริง จึงส่งผลให้การทำธุรกรรมต่างๆ ความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมาย

Digital currency concept - bitcoin hacker


บิทคอยน์ในไทย

ในประเทศไทยการทำธุรกรรมโดยใช้บิทคอยท์ กฎหมายยังไม่รองรับ เนื่องจากว่า ผู้รับแลก Bitcoin ในไทยไม่ได้เป็นผู้ประกอบการภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 นอกจากนี้ กฎหมายไทยระบุว่าการซื้อขายสินค้าในราชอาณาจักรไทย ต้องใช้เงินบาทเป็นสื่อกลางในการชำระเท่านั้น

padlock keyboard

ขณะเดียวกันเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา (25 ส.ค.59) หลังจากที่รัฐสภามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณรมช.กระทรวงการคลัง ชี้แจงสาระสำคัญ ว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและเพื่อให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินแปซิฟิก และมีพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศหรือตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ รวมทั้งกำหนดให้เงินตราเงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ขณะที่นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ สมาชิกสนช.ได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวางว่า การใช้สกุลเงินบิทคอยน์ จะทำให้เกิดการโจรกรรมทางการเงินได้ง่ายขึ้นซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีแนวทางป้องกันเรื่องเงินบิทคอยน์ ส่วนกรณีที่มีเว็บไซต์ในต่างประเทศที่เปิดให้ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ซึ่งประเด็นนี้ต้องรอบคอบ ฉะนั้นธนาคารพาณิชย์ต้องมีความละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะการออกเช็คเงินสดตราสาร ต่างๆแม้แวดวงการเงินจะเริ่มรู้จักกันมากขึ้นในส่วนของ บิทคอยน์ (Bitcoin) หรือสกุลเงินดิจิตอลที่แพร่หลายในโลกออนไลน์เท่านั้นก็ตาม แต่ด้วยมูลค่าที่มากมายในระบบการเงินทำให้สถาบันการเงินทั่วโลกเริ่มหันมาศึกษาและทำความเข้าใจอย่างจริงจังมากขึ้น รวมถึงตัวเราเองที่เป็นผู้บริโภคต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีและเข้าใจกับความเสี่ยงของมันด้วย เพื่อไม่เกิดการโจรกรรมทางเงินได้


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon